Entries by admin

Veľká noc 2020

Veľká Noc 2020: Dobrý Bože Ďakujeme Ti za povýšenie našich domovov na Domáce cirkvi. Všemohúci Bože Oslavujeme Ťa za Tvoje zmŕtvychvstanie v našich srdciach. Veľký Bože Velebíme Ťa za Tvoj Pokoj v našich rodinách. Požehnané Milostiplné sviatky Veľkej Noci. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny  

Stretnutie 02. marec 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka Srdečne Vás pozývam na modlitbu v pôste v kostole Svätej Rodiny. Úcta k Najsvätejšej Krvi Ježišovej. pondelok 2. marec 2020 17,25h  Fatimský Bolestný ruženec 18,00h      Svätá omša Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou 19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre na tému duchovný a modlitbový život podľa odporúčaní SKr. Z dôvodu Pôstu a krátkeho […]

Stretnutie 27-Január 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka Srdečne Vás pozývam na Novoročné stretnutie v kostole Svätej Rodiny. Prosba o milosť dobrého života. pondelok 27. január 2019 17,25h       Biblický Radostný ruženec 18,00h      Svätá omša                    Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou 19,40h     Stretnutie SKr v Pastoračnom centre. […]

Požehnané vianoce 2019

Aký darček dávame Ježiškovi k narodeninám? Dajme mu svoju únavu, slabosť i úzkosť a predovšetkým dajme mu všetky svoje hriechy. On ich ako Najlepší Človek objíme a ako Pravý BOH premení na Slávu svojej Lásky. Požehnaný Vianočný čas a Milostiplný Rok 2020 Vám za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny vyprosuje M. Ľubomíra.

Stretnutie-16-december-2019

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka   Srdečne Vás pozývam na spoločné stretnutie v kostole Svätej Rodiny: Adventná modlitba Úcta k Ježišovi v lone Márie pondelok 16. decembra 2019 17,25h  Fatimský Radostný ruženec 18,00h      Svätá omša Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou 19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre – Valné zhromaždenie SKr za rok 2019. Advent je čas pokánia […]

50 výročie svadby

PRÍHOVOR k 50. výročiu sobáša Jozefíny Cehuľovej a Františka Cehuľu   Čím by som mal začať? Gratuláciou? K Vášmu jubileu – 50 rokov spoločného života.  Vďakou? Za prijatie a výchovu nás, šiestich detí.  Vyjadrením obdivu? Za vernosť hodnotám a sedliackemu rozumu napriek zmenám režimu. Alebo prosbou o odpustenie? Za všetku tú bolesť, ktorú ste s nami mali, ktorú ste s nami prežívali […]

Mária Ľubica – peši do Santiaga de Compostella

Zmeniť na určitý čas prostredie a vnímať iný rytmus času, vedie človeka k premýšľaniu a k pokojnejšiemu prežívaniu prítomného okamihu. Nachádza mnohé súvislosti a uvedomuje si dôležitosť rovnováhy vonkajšieho a vnútorného života. Učí sa pracovať sám so sebou, s vlastnými pocitmi, s ľuďmi. Učí sa nielen prekonávať prekážky, ale prijať aj svoje limity. Čas oddychu […]

Modlitby – Dunajská Lužná

    Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a Farnosť Dunajská Lužná Dnes vo štvrtok  22. augusta 2019, v Deň Panny Márie Kráľovnej sme mali spoločné modlitby v kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej od 14,00h – 19,30h s názvom: Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život pri Madone Žitného ostrova 14,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej s programom: Modlitby za […]

Pozvánka – Modlitba za rodiny – kostol Sv. Rodiny Petržalka

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka Pozvánka Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život v deň spomienky sv. Šarbela streda 24. júla 2019 v kostole Svätej Rodiny 17,15h – 22,00h   17,15h    Modlitba Posvätného ruženca 18,00h      Svätá omša po sv. omši do 22.h: Modlitby za rodiny, úctu k životu a národný pochod za […]

Pozvánka – Dunajská Lužná

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Dunajská Lužná Pozvánka Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život pri Madone Žitného ostrova štvrtok  22. augusta 2019 v Deň Panny Márie Kráľovnej v kostole Povýšenia sv. Kríža 14,00h – 19,30h 14,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej Modlitby za rodiny a úctu k životu Duchovný diamant Kráľovnej rodiny Fatimský ruženec Radostný, Svetla, […]

Stretnutie v Šaštíne

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Bazilika Sedembolestnej Patrónky Slovenska, Šaštín Milované sestry SKr pozývam Vás na stretnutie do baziliky našej Sedembolestnej Patrónky Slovenska v Šaštíne. V sobotu 1. júna 2019 Vlak z Hlavnej stanice z Bratislavy odchádza do Kútov o 12,16h. Z Kútov do Šaštína o 13,33h. V Šaštíne je o 13,43h. Stretneme sa pred bazilikou o 14,15h. Spoločne sa pomodlíme a potešíme zo vzájomného stretnutia.  Zúčastníme […]

TAMAMA

Spomienky zo života mamy Marty Babálovej † 23.4.2019 Marta Babálová sa narodila na svätú Luciu, 13.decembra 1930, v Bratislave. Keď ju jej rodičia Jožko a Gustika Trnovcovci dali pokrstiť menom Marta, ani netušili, aké výstižné meno jej dali. Zo Svätého písma vieme, že svätá Marta bola sestrou Lazára a Márie. Svätá Marta bola veľmi starostlivá, […]

Modlitby – Modrý Kostolík Bratislava

V sobotu 30. marca 2019 sa Spoločenstvo Kráľovnej rodiny pripojilo k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život modlitbami v Modrom kostolíku v Bratislave s programom: 15,00h modlitba pri pamätníku nenarodených pred kostolom Korunka k Božiemu Milosrdenstvu Posvätný ruženec 16,00h Krížová cesta za úctu k životu v kostole 17,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej Modlitby za […]

Piešťany – modlitby

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa pripojilo k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život modlitbami pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok 25. marca 2019 na Slávnosť Zvestovania Pána a deň počatého dieťaťa v kostole sv. Cyrila a Metoda – Piešťany od 14.00h do 18.00 hod s programom: Modlitby za rodiny a úctu k životu Hodina Božieho Milosrdenstva Ruženec […]

Modlitba v kaplnke Sv. Jozefa

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa pripojilo k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život na príhovor Ochrancu Sv. Rodiny. Celodenná adorácia s modlitbami sa uskutočnila v utorok 19. marec 2019 v kaplnke sv. Jozefa na Kalvárii v Bratislave od 10,00h – 17,00h s programom: 10,00h vyloženie Sviatosti Oltárnej Fatimský Radostný posvätný ruženec […]

Duchovná pomoc 2019

Milované sestry SKr, modlitbou v srdci Vás pozdravujem. Znovu ĎAKUJEM každej z Vás, ktoré ste sa zúčastnili nášho novoročného stretnutia v sobotu 26. januára 2019.          Doteraz sme si v januári zvykli vyťahovať nových sv. patrónov na duchovnú pomoc v Novom roku.          Tento rok, ako už mnohé z Vás vedia, máme malú zmenu.          Tak ako sme si to už […]

Adorácia rodín za rodiny

Rodinkovo, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra   Adorácia rodín za rodiny. Svedectvo V nedeľu 6. januára 2019 sme spolu „s tromi kráľmi“ doputovali pokloniť sa Kráľovi kráľov s prosbou, aby sa stal Kráľom našich rodín. Ďakujem môjmu manželovi Markovi, že sa ochotne zúčastnil tejto adorácie. Púť autom sme začali o 7h ráno z Dechtíc a Pán BOH nám […]

Pozvánka-Stretnutie-Novoročnej-Modlitby-SKr

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Milované sestry Pozývam Vás na STRETNUTIE NOVOROČNEJ MODLITBY SKr, ktoré sa uskutoční, v sobotu 26. januára 2019, od 15,00h do 17,00h v sídle SKr  na ulici Tupolevova 6b v Bratislave. Stretneme sa pred vchodom, zvonček Semešová č.181.  Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás. S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného času v roku 2019 pre Naše rodiny sa […]

Pozvánka 20. januára 2019

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice Pripojme sa k modlitbám za jednotu kresťanov v nedeľu 20. januára 2019 vo farskom kostole v Dechticiach 15,00 – 17,00h Spoločné modlitby  v oktáve modlitieb, od 18. do 25. januára, za zjednotenie kresťanov. Milosrdný Bože nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle […]

Pozvánka – Piešťany – modlitby

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Sv. Cyrila a Metoda, Piešťany Pozvánka Modlime sa spolu pred Sviatosťou Oltárnou za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život pondelok 25. marec 2019 Slávnosť Zvestovania Pána a deň počatého dieťaťa v kostole sv. Cyrila a Metoda – Piešťany 14,00h Modlitby za rodiny a úctu k životu Hodina Božieho Milosrdenstva Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu Krížová cesta za […]

Pozvánka – Modlitby – Modrý Kostolík Bratislava

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť sv. Alžbety, Bratislava Pozvánka Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život 4.pôstna sobota 30. marec 2019 v Modrom kostolíku 15,00h modlitba pri pamätníku nenarodených pred kostolom Korunka k Božiemu Milosrdenstvu Posvätný ruženec 16,00h Krížová cesta za úctu k životu v kostole 17,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej Modlitby za rodiny a úctu k životu […]

Pozvánka – Modlitba v kaplnke Sv. Jozefa

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Kalvária, Bratislava Pozvánka Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život na príhovor Ochrancu Sv. Rodiny utorok 19. marec 2019 v kaplnke sv. Jozefa na Kalvárii v Bratislave 10,00h – 17,00h 10,00h vyloženie Sviatosti Oltárnej Fatimský Radostný posvätný ruženec Modlitby za rodiny a úctu k […]