Členstvo

Kto sa môže stať členkou SKr
Každá žena, ktorá dosiahla vek 18 rokov, prijala Sviatosti kresťanskej iniciácie (krst, birmovanie, eucharistia) a môže prijímať Sviatosti v Katolíckej cirkvi sa môže prihlásiť a stať členkou Spoločenstva Kráľovná rodiny. Horná hranica veku nie je ohraničená. Kráľovná rodiny môže mať 18 a viac rokov bez obmedzenia.
Členkou Spoločenstva Kráľovná rodiny môže byť vydatá i slobodná žena. Každá vydatá žena je kráľovnou pre svoju vlastnú rodinu. Slobodná žena, ktorá sa chce vydať, sa už ako kráľovná rodiny pripravuje na svoju budúcu úlohu manželky a matky. Slobodná žena, ktorá nemá v úmysle vydať sa, môže sa stať kráľovnou rodiny, ak pociťuje zodpovednosť za rodinu, ktorou je Cirkev a konkrétne rodiny v Cirkvi.
Pozývame do Spoločenstva Kráľovná rodiny všetky dievčatá a ženy, ktoré z rôznych dôvodov boli istý čas v rehoľnom spoločenstve a potom z neho odišli. Cirkev s otvorenou náručou je veľkou rodinou pre všetkých.
Členkou Spoločenstva Kráľovná rodiny sa môže stať každá žena bez ohľadu na akúkoľvek minulosť. Akékoľvek hriechy z minulosti nie sú opodstatnené pre budúcnosť SKr. Dôležitá je prítomnosť odpustenia dosiahnutá Božím milosrdenstvom. Každá žena, ktorá sa túži stať skutočnou kráľovnou rodiny nech sa ňou stane.
Duchovnou kráľovnou rodiny sa môže stať aj rehoľná sestra alebo mníška, ak jej to predstavení dovolia a ak sa túži modliť za konkrétnu skupinu Spoločenstva Kráľovná rodiny a za rodiny tejto skupiny.
Povzbudzujeme k spolupráci Spoločenstva Kráľovná rodiny s rehoľnými komunitami, prosbami o modlitby i pri organizovaní duchovných aktivít, atď.