Usmievam sa keď sa s vďakou Bohu
pozerám na túto knihu.
Odporúčania duchovného
Spoločenstva Kráľovná rodiny
sú napísané pre SKr celého sveta
a my sme na začiatku,
plné ľudských slabostí …
Viem, že musíme „rásť“ hlboko do zeme,
aby sme raz mohli vzklíčiť …

Prosím, na príhovor
všetkých našich Nebeských patrónov,
so svojím milým Synom
Pánom Ježišom,
žehnaj každého,
kto s úctou zoberie
do rúk túto publikáciu,
naša mama Mária
Kráľovná rodiny. Amen.

15. 8. 2012  Mária Ľubomíra