O nás

Spoločenstvo Kráľovná rodiny je duchovným  spoločenstvom.
Slovenský názov: Spoločenstvo Kráľovná rodiny
Slovenská skratka: SKr
SKr je spoločenstvom katolíckych žien, starších ako 18 rokov, ktoré sa pod ochranou Kráľovnej rodiny, v charizme sv. Dominika snažia hľadať a žiť pravdu o rodine.

Príhovor  Fr. Pia Máriu Majeroviča, OP:

Cieľom Spoločenstva Kráľovná rodiny, okrem iného, je formácia členiek podľa vzoru Márie a svätých.Mária Ty si Kráľovnou rodiny a Matkou Cirkvi! Svätí a svätice sú deti svätej Cirkvi. Všetci sú absolventi vysokej školy evanjelia. Podľa inteligencie ducha a miery milosti jeden to zvládol skôr, iný sa k tomu úporne dopracoval po dlhom čase. Jedného učil priamo Tvoj Syn Ježiš, iný chodil k Tebe po radu, pomoc. Neskôr to pocítil každý, že bez Teba to tak ľahko nešlo. Keď prišiel čas osvedčiť sa teoreticky i v praxi, každý hľadal pomoc u Teba, Ježišova Matka.Ty si viedla týchto našich veľkých bratov a sestry. Prišli k Ježišovi skrze Teba, ako Ježiš prišiel k nám skrze Teba!
Svätá Cirkev nám ich predstavuje v liturgickom kalendári ako v albume. Vyťahujeme z neho ich fotografie a predstavujeme si ich ako čisté a krásne vzory aj pre nás, kresťanov?dneška.
Ich životopisy ukazujú jeden cieľ , že milosť v nich nebola márna, že Boh bol v nich a skrze nich oslávený. Teda keď to mohli dosiahnuť oni, prečo nie aj my, moderní kresťania,kňazi, rehoľníci, otcovia a matky dneška?
V tomto pestrom albume svätých poznávame, že to boli ľudia ako my, z mäsa a kostí, nespadli ako hotoví svätí z neba ani sa takí nenarodili, ale museli rásť. Boh im bol cieľom a preto všetko podriaďovali tejto myšlienke,spojiť sa s ním naveky. Duchovný život je len jeden, cieľ je len jeden, len cestyk nemu sú rozličné. A to je krásne! Koľko svätcov, toľko osobných odtieňov na ceste svätosti. Pred nami je pestrá obrazovka, zaujímavé filmy života,
nádherné uzávery: „Boh nám stačí!“K tomuto cieľu si pomáhala priamo i nepriamo Ty, Matka Ježišova, Kráľovná rodiny, preto Ti právom patrí kytica vďaky. V mene týchto oslávených bratov a sestier chcem Ti ju vložiť do vázy ako prejav vďaky a radosti. Mám jednu túžbu, aby sa k Tebe Matka a Kráľovná pripojili
všetci, čo budú prezerať fotografie tohto albumu, žiť a nasledovať Ťa podľa príkladu týchto Tvojich oslávených
detí a odporúčaní Spoločenstva Kráľovnej rodiny./Na sviatok Panny Márie Kráľovnej v Bratislave, 22. 8. 2012./

„Teším sa, že sa vaše spoločenstvo rozvíja, modlí sa a vykonáva
požehnanú činnosť. Prosím o modlitby a aj ja zahŕňam do modlitieb vaše spoločenstvo.“
P. Reginald OP, provinciál dominikánov na Slovensku /vybrané z mailovej správy/.