Svätí patróni SKr

Panna Mária Kráľovná rodiny /22.8./ a zároveň všetky sviatky Panny Márie podľa liturgického kalendára.

sv. Dominik – zakladateľ dominikánskej rehole – OP /8.8./
Poznámka: OP = ordo praedicatorum = rád kazateľov = rád dominikánov

učiteľky Cirkvi: sv. Katarína Sienská OP /29.4./; sv. Terézia z Avily /15.10/; sv. Terézia z Lisieux /1.10/
spolupatrónky Európy: sv. Katarína Sienská OP /29.4./; sv. Brigita Švédska /23.7./; sv. Terézia Benedikta od Kríža – Edita Stein /9.8./
a ďalší:

január:
sv. Rajmund z Peňafortu OP /7.1./
sv. Ján Almužník /23.1./
sv. František Saleský 24.1./
sv. Tomáš Akvinský OP /28.1./

február:
sv. Agáta /5.2./

marec:
sv. Anežka Česká /2.3./
sv. Perpetua a Felicita /7.3./
sv. Františka Rímska /9.3./
sv. Jozef /19.3./
sv. Katarína Švédska /23.3./

apríl:
sv. Anežka Montepulciano OP /20.4./
sv. Zita /27.4./
sv. Gianna Berettová-Mollová /28.4./
sv. Katarína Sienska OP /29.4./

máj:
bl. Sára Salkaházi /11.5./
bl. Imelda OP /13.5./
bl. Hyacint Cormier OP /21.5./
sv. Rita /22.5./
sv. Zdislava OP /30.5./

jún:
sv. Tomáš Morus /22.6./
sv. Peter a Pavol /29.6./

júl:
sv. Alžbeta Portugalská /4.7./
sv. Cyril a Metód /14.2 a 5.7. na Slovensku/
sv. Mária Magdaléna /22.7./
sv. Brigita Švédska /23.7./
sv. Joachim a sv. Anna /26.7./
sv. Gorazd /27.6./
sv. Marta /29.7./
bl. Zdenka Cecília Schellingová /30.7./

august:
bl. Jana z Azy 2.8./
sv. Ján Márie Vianney /4.8./
sv. Dominik /8.8./
sv. Terézia Benedikta od Kríža – Edita Stein /9.8./
sv. Jana Františka de Chantal /12.8./
sv. Maximilián Kolbe /14.8./
sv. Tarzícius /15.8./
sv. Štefan Uhorský /16.8./
sv. Hyacint OP /17.8/
sv. Helena /18.8./
sv. Ján Eudes /19.8./
sv. Ružena Limská OP /23.8./
sv. Monika /27.8./
sv. Augustín /28.8./

september:
bl. Júlia Rodzinská OP /6.9./
sv. Michal, sv. Gabriel, sv. Rafael – archanjeli /29.9./

október:
sv. Terézia z Lisieux /1.10/
sv. anjeli strážčovia /2.10./
sv. Terézia z Avily /15.10/
sv. Hedviga /16.10./
bl. manželia Louis a Marie – Zélie Martinovi /19.10./
bl. Ján Pavol II. /22.10./

november:
sv. Martin de Porres /3.11./
sv. Albert Veľký /15.11./
sv. Margita Škótska /16.11./
sv. Alžbeta Uhorská /17.11./

december:
sv. Neviniatka, mučeníci /28.12./

Služobníci Boží:
Boží sluha otec biskup Ján Vojtaššák
Božia služobnica Žofia Bosniaková

Zosnulý duchovný otec Július Chalupa /+24.6.1991/

Modlime sa:

Dobrý Bože, na príhovor Márie – Kráľovnej rodiny a všetkých našich Nebeských patrónov Ťa prosíme, zveľaďuj, požehnávaj a svojimi milosťami napĺňaj Spoločenstvo Kráľovnej rodiny podľa Tvojej svätej vôle. Prosíme Ťa za členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny, aby svojím životom ohlasovali pravú vieru v Teba. Prosíme Ťa za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny – obdaruj ich svojím požehnaním. Prosíme Ťa za všetky naše rodiny a za všetkých, ktorí nás prosia o modlitbu, aby sme spoločne putovali k Tebe do Oslávenej Katolíckej cirkvi. O to Ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

S klaňaním sa Bohu a s veľkou úctou ku každej ľudskej bytosti
Mária Ľubomíra Cehuľová

Bratislava, 22. 8. 2011
KRÁĽOVNÁ PANNA a MATKA MÁRIA, oroduj za nás!