Zdravas Kráľovná

Salve Regina

slovensky:latinsky:
Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstvaSalve Regina, Mater misericordiae
život náš i sladkosťVita dulcedo
a nádej naša, zdravaset spes nostra, salve
K Tebe volámeAd te clamamus
hriešni synovia Evyexsules filii Hevae
v tomto sĺz údolí stenajúci plačúciAd te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
A preto teda Orodovnica naša,Eja ergo, Advocata nostra
obráť k nám tie svojeillos tuos
premilosrdné oči.misericordes oculos ad nos converte.
A nám Ježiša,Et Jesum
ktorý je požehnaný plod života tvojho,benedictum fructum ventris tui
tam vo večnosti ukáž.nobis post hoc exsilium ostende.
Ó milostivá a nad všetkých pobožná,O clemens, o pia
ó presladká Panna, Matka Božia Máriao dulcis Virgo Maria
Aleluja(veľkonočné obdobie)Aleluja

K.: Oroduj za nás, Kráľovná rodiny.
Ľ.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlíme sa:
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.

Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta.
Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Orémus:
Concede nos fámulos tuos, quáesumus, Dómine deus, perpétua mentis et corporis salúte gaudere: et glóriosa beáte Maríae semper Vírginis intercessione a praesénti liberári tristítia, et aetérna pér frui laetítia. Per Christum Dominum nostrum.- Amen

Poznámka: Túto modlitbu a pieseň sa modlí, alebo spieva Kráľovná rodiny v jej materinskom jazyku alebo po latinsky, aby sa zvýraznila univerzálnosť a jednota celej Cirkvi a Spoločenstva.
Podľa tradície domikánskej rodiny, pieseň Salve Regina sa aj v Spoločenstve Kráľovná rodiny spieva na pohrebe členky a podľa možnosti aj pri smrti.