Spoločenstvo Kráľovná rodiny
Odporúčania duchovného spoločenstva

„Byť kráľovnou rodiny znamená
snažiť sa byť dobrou ženou v Katolíckej cirkvi“
Úvodné slovo
Nositeľkou života je žena. Žena, ktorá sa na začiatku tretieho tisícročia nachádza v prúde zmätku pod rúškom emancipácie a „kvality“ života.
„Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly“, hovorí kniha Prísloví. (Prís 31,10). Originalita a nenahraditeľnosť poslania ženy potvrdzujú jej hodnotu v Cirkvi, v štáte, v národe. Žena je silná vedomím zverenej úlohy, je silná skutočnosťou, že Boh „jej zveruje človeka“ vždy a všade i v podmienkach spoločenskej diskriminácie, v akých sa môže nachádzať. Toto vedomie a toto základné povolanie hovorí o ženskej dôstojnosti, ktoré sa jej dostáva od Boha, a to ju robí „silnou“ a upevňuje to jej povolanie: Týmto spôsobom „silná žena“ je nenahraditeľnou oporou a zdrojom duchovnej sily pre iných, ktorí si uvedomujú veľkú energiu jej ducha. Týmto „dokonalým ženám“ za mnohé veci vďačia ich rodiny a niekedy celé národy (Porov. MD 30).

Každá pokrstená žena a matka je Božou dcérou – Božou princeznou a v Božích očiach je kráľovnou vo svojej rodine a pre svoju rodinu.
Mnohé ženy nie sú docenené nielen po finančnej ale aj morálnej stránke. Skrytá obeta, utrpenie či už fyzické alebo duševné, každodenný „kolotoč“ rodinných povinností, mnohé rodinné problémy a ťažkosti nie sú dostatočne „zaujímavé“ a podstatné nielen pre štát, spoločnosť, ale častokrát aj pre vlastných členov rodiny.
Cieľom Spoločenstva Kráľovná rodiny je oznámiť každej takejto žene, že je v Božích očiach kráľovnou – kráľovnou pre svoju rodinu.
Podľa Božej predstavy nielen šľachtičné a bohaté dámy si zaslúžia titul kráľovná. Aj chudobná žena, ktorá sa snaží žiť podľa Božej vôle, získava kráľovský titul od Boha, ktorý je najcennejší a je kráľovnou pre svoju rodinu.
Byť kráľovnou znamená byť ženou „do voza i do koča“. To znamená byť vznešenou dámou, ktorá sa pred nikým neponižuje a zároveň skromnou služobníčkou, ktorá sa nad nikoho nepovyšuje. Neponižovať sa, lebo mám ľudskú dôstojnosť a nepovyšovať sa, lebo každý človek má ľudskú dôstojnosť.
Úlohou každej kráľovnej rodiny aj v tej najmenšej slovenskej dedine a v tom najchudobnejšom domčeku a zároveň i v tom najväčšom svetovom meste a najbohatšom paláci je odstrániť komplexy menejcennosti, lebo Boh si Ťa váži a dal ti titul kráľovná – a zároveň prestať opovrhovať inými ľuďmi, lebo kráľovná má slúžiť každému aj najbiednejšiemu chudákovi, či sa to týka biedy telesnej alebo duševnej.
Spoločenstvo Kráľovná rodiny – duchovné spoločenstvo
Slovenský názov: Spoločenstvo Kráľovná rodiny
Slovenská skratka: SKr
Spoločenstvo Kráľovná rodiny je duchovné spoločenstvo katolíckych žien, starších ako 18 rokov, ktoré sa pod ochranou Kráľovnej rodiny, v charizme sv. Dominika snažia hľadať a žiť pravdu o rodine.