Vstup do SKr

Ženy do Spoločenstva Kráľovná rodiny povoláva Mária Kráľovná rodiny. A každá žena zvlášť svojou slobodnou vôľou toto povolanie prijíma alebo odmieta. Preto odporúčame ženám v hĺbke svojho srdca sa modliť – porozprávať s Máriou Kráľovnou rodiny, aby nám pomohla nájsť správnu cestu plnenia Božej vôle pre náš konkrétny život.

Je dôležité, aby žena a členka SKr pred každým duchovným postupom v SKr bola ochotná s Božou pomocou spoznávať a zriekať sa bludov svojho srdca. Je to úloha na celý život snažiť sa plniť Božiu predstavu o konkrétnom živote každej z nás.

1. Každá žena, ktorá sa túži stať kráľovnou rodiny, sa prostredníctvom niektorej z členiek podrobnejšie oboznámi so SKr a snaží sa žiť životom kráľovnej rodiny podľa odporúčaní (život modlitby a sviatostný život) minimálne 10 mesiacov.
Poznámka: Po uplynutí odporúčanej doby sa žena slobodne rozhoduje postúpiť v SKr, alebo sa naďalej oboznamovať so štýlom života členky SKr. Toto jej rozhodnutie sa môže opakovať viac rokov podľa jej slobodnej vôle. (Je dobré ak sa kandidátka SKr o svojom rozhodnutí spoločne modlí a poradí spolu s vedúcou SKr).

2. V deň niektorého významného sviatku pre SKr, uprostred členiek skupiny do ktorej bude patriť, kandidátka dostane (od vedúcej, alebo zástupkyne) malý krížik (najlepšie dominikánsky čiernobiely vo forme pripnutia na oblečenie na strane srdca). Tento obrad sa vykonáva v prítomnosti kňaza, ktorý pred odovzdaním krížik posvätí. Zároveň kandidátka na členstvo pred svoje krstné meno prijíma meno Mária ako symbol prijatia Kráľovnej rodiny za svoju patrónku a symbol snahy i ochoty spoznávať a žiť život podľa vzoru Márie.
Jeden rok je plnohodnotnou členkou Spoločenstva Kráľovná rodiny.
Počas tohto obdobia sa viac snaží rozmýšľať a rozjímať, študovať a modliť sa na úmysel pochopenia zmyslu utrpenia, bolesti a obety. Kráľovná rodiny nevyhľadáva a nespôsobuje utrpenie. Ale s Božou milosťou sa snaží prijímať utrpenie a bolesť, ktorú so sebou prináša život v telesnej i duchovnej dimenzii. Snaží sa nájsť zmysel a pozitívny rozmer utrpenia a nachádzať veľkú hodnotu obety.
Poznámka: Po uplynutí odporúčanej doby sa členka SKr rozhoduje postúpiť v SKr alebo duchovne znovuprijať krížik a snažiť sa hlbšie prežiť vyššie uvedené odporúčania. Toto jej rozhodnutie sa môže opakovať viac rokov podľa jej slobodnej vôle. (Je dobré ak sa členka SKr o svojom rozhodnutí spoločne modlí a poradí spolu s vedúcou SKr).
Duchovné znovuprijatie krížika sa nemusí uskutočňovať v prítomnosti kňaza. Členka v prítomnosti svojich najmenej dvoch spolusestier SKr pred sochou, alebo obrazom Panny Márie, nahlas alebo potichu, modlitbou vlastnými slovami, duchovne znovu príjme krížik a stáva sa členkou SKr na ďalší rok.