Materiálne zabezpečenie
Pred nejakým časom som s úsmevom počúvala vyjadrenie členov jedného nemenovaného spoločenstva na rádiu Lumen. Vysvetľovali svoje pôsobenie na základe finančných darov od ľudí. Pár z nich pracuje len pre spoločenstvo, bez zamestnania so mzdou. Žiadajú o sponzorské príspevky a dary od ľudí a vysvetľujú, že je z ich strany správne podporovať u ľudí filantropiu – filantropické myslenie a postoje.
Verím, že s Božou pomocou príde čas, keď Spoločenstvo Kráľovnej rodiny bude mať vo vedení členky, ktoré sa budú môcť venovať iba aktivitám SKr pre dobro rodín cez poslanie žien.
Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.
Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbam pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.
Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr a z malých sponzorských príspevkov.
Každý kto Skr akýmkoľvek spôsobom pomohol a pomáha je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým!

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH
Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava
e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431
Číslo účtu: 2628175016/1100
IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411