Po roku

 

(najmenej 10 mesiacov) v niektorý významný sviatok (najlepšie v deň Panny Márie Kráľovnej) počas alebo po sv. omši, v prítomnosti kňaza a v prítomnosti členiek SKr, zloží sľub na jeden rok a od vedúcej alebo zástupkyne dostane posvätený ruženec ako symbol modlitby, ktorý pred odovzdaním posvätí kňaz.
Počas roka je plnohodnotnou členkou Spoločenstva a snaží sa vnútorne viac zamerať a pochopiť zmysel, význam a potrebu modlitby.
Poznámka: Po uplynutí odporúčanej doby sa členka SKr rozhoduje postúpiť v SKr, alebo obnoviť sľub na jeden rok a snažiť sa hlbšie prežiť vyššie uvedené odporúčania. Toto jej rozhodnutie sa môže opakovať viac rokov podľa jej slobodnej vôle. (Je dobré ak sa členka SKr o svojom rozhodnutí spoločne modlí a poradí spolu s vedúcou SKr).
Obnova sľubu na jeden rok sa nemusí uskutočňovať v prítomnosti kňaza. Členka v prítomnosti svojich najmenej dvoch spolusestier SKr pred sochou, alebo obrazom Panny Márie, nahlas obnoví sľub na jeden rok a stáva sa členkou SKr na ďalší rok.

4. Po roku, počas alebo po sv. omši, v prítomnosti kňaza a v prítomnosti členiek Spoločenstva zloží sľub na jeden rok a od vedúcej alebo zástupkyne dostane škapuliar ako symbol ochrany Panny Márie, ktorý je zároveň zásterou – symbolom služby druhým a ktorý pred odovzdaním posvätí kňaz.
Počas tohto roka sa viac sústredí na pochopenie významu prijatia škapuliara, ktorý jej má pripomínať, že sa má snažiť vo svojom každodennom živote obliekať do štýlu života Matky Márie, ktorý sa prejavuje v službe blížnym, predovšetkým členom svojej vlastnej rodiny.
Poznámka: Po uplynutí odporúčanej doby sa členka SKr rozhoduje postúpiť v SKr alebo obnoviť sľub na jeden rok a snažiť sa hlbšie prežiť vyššie uvedené odporúčania. Toto jej rozhodnutie sa môže opakovať viac rokov podľa jej slobodnej vôle. (Je dobré ak sa členka SKr o svojom rozhodnutí spoločne modlí a poradí spolu s vedúcou SKr).
Obnova sľubu na jeden rok sa nemusí uskutočňovať v prítomnosti kňaza. Členka v prítomnosti svojich najmenej dvoch spolusestier SKr pred sochou, alebo obrazom Panny Márie, nahlas obnoví sľub na jeden rok a stáva sa členkou SKr na ďalší rok.

Poznámka o škapuliari: Naše SKr je v dominikánskej charizme, preto členky SKr dostávajú dominikánsky biely škapuliar. Je ušitý z bielej praktickej látky (ktorá sa dobre perie a žehli). V SKr je škapuliar symbolom ochranného plášťa P. Márie a zároveň symbolom zástery. Oblieka sa ako vrchné rúcho (na civilné oblečenie) cez hlavu a  zakrýva prednú i zadnú časť. Dĺžka škapuliara sa odporúča 10 cm pod kolená. V páse na boku z obidvoch strán sú šnúrky, ktoré sa zaväzujú a zvýrazňujú škapuliar ako symbol zástery. Vpredu na ľavej strane v páse je malé vrecko na ruženec, čím si uvedomujeme, že tak ako dominikáni nosia ruženec ako duchovnú zbraň na opasku z ľavej strany, aj našou zbraňou a útechou je Máriin ruženec.
Tento škapuliar, tak ako aj ostatné symboly SKr členky nemajú povinnosť nosiť pravidelne a za každých okolnosti. Slobodne sa rozhodujú kedy a pri akej príležitosti je vhodné, aby mali viditeľný znak SKr a kedy svoje členstvo v SKr prežívajú v skrytosti.
Nosiť škapuliar odporúčame predovšetkým pri spoločných akciách a aktivitách SKr, pri duchovných obnovách SKr a pri duchovnom postupe v SKr.
Ak niektorá z členiek SKr uzná za vhodné nosiť škapuliar častejšie, pretože napríklad jej zamestnanie je zároveň duchovným poslaním, tak nech jej je odovzdaných toľko kusov škapuliara, koľko pre svoju službu z praktických dôvodov potrebuje.
Pri odovzdávaní škapuliara členka SKr dostáva ešte ďalšie dve formy malého dominikánskeho škapuliara. Sú to škapuliare, ktoré napríklad nosili rehoľníci tajne počas totality. Ak nemáme oblečený škapuliar ako viditeľné rúcho, môžeme na spodnom, oblečení, vo vrecku, alebo v kabelke nosiť malý škapuliar ušitý z bielej látky, ktorý tvoria dva malé obdlžníky (približne. 4X5cm) spojené krátkou stužkou (približne 8 cm). Tento škapuliar sa na oblečenie pripína spinkou. Ďalší malý škapuliar odporúčame nosiť napríklad v noci, alebo počas choroby, keď sme nútené byť na lôžku. Je to škapuliar ušitý z bielej látky a tvoria ho dva malé obdlžníky (približne 5X7cm) spojené dvomi dlhšími bielymi stužkami (približne 40cm). Tento škapuliar sa oblieka cez hlavu, tak aby jeden obdlžník látky bol na hrudi a druhý na chrbte.
Každý z týchto škapuliarov pred odovzdaním členke SKr je najprv posvätený kňazom.

5. Po roku počas alebo po sv. omši, v prítomnosti kňaza a v prítomnosti členiek Spoločenstva zloží sľub na celý život a vedúca alebo zástupkyňa jej v mene celého Spoločenstva odovzdá žltú šatku (z jemného materiálu, približne 1X1m), ktorá je symbolom Oslávenej Cirkvi v Nebi a Božieho Kráľovstva, ktoré sa máme snažiť prežívať v našich rodinách už teraz a ktorú pred odovzdaním posvätí kňaz.
Poznámka: Pre ľudskú slabosť sa môže stať, že sa členka SKr aj po večnom sľube odkloní od sviatostného života a života Katolíckej Cirkvi. Tým sa stane suchou ratolesťou na strome Spoločenstva Kráľovná rodiny. My tieto suché konáre neodlomíme. Vytrvalou modlitbou prosíme Všemohúceho Boha aby vzkriesil to, čo je mŕtve. Ak sa takáto členka vráti do Katolíckej cirkvi a do Spoločenstva Kráľovná rodiny, tak v prítomnosti svojich spolusestier SKr pred sochou, alebo obrazom Panny Márie, nahlas obnoví sľub na celý život. Ak chce takáto členka v pokore obnoviť svoj sľub, počas alebo po sv. omši, v prítomnosti kňaza, tak nech jej to je umožnené.
Zároveň členkám, ktoré zložili sľub na celý život odporúčame pre svoje vlastné duchovné povzbudenie a pre povzbudenie svojich spolusestier SKr obnoviť sľub na celý život pred sochou, alebo obrazom Panny Márie jedenkrát za rok.

Poznámka: Členka SKr sa slobodne rozhoduje kedy a za akých okolností nosí viditeľné symboly SKr. Nie je to jej povinnosť. Dôležité je mať oblečené srdce do kríža, modlitby a služby podľa vzoru našej Márie Kráľovnej rodiny s nádejou na večný a šťastný život v Nebi pre seba i celú rodinu.