„Byť kráľovnou rodiny znamená
snažiť sa byť dobrou ženou v Katolíckej cirkvi“

„Mária, dnes sa v Tebe tiež zjavuje moc a sloboda človeka.
Lebo dnes, keď sa Boh rozhodol pre svoj závažný a veľký
plán, posiela k Tebe anjela, aby Ti zjavil tajomstvo tohto
plánu a požiadal ťa o súhlas. A Slovo nezostúpi do Tvojho
lona skôr, pokiaľ tomu nedáš slobodný súhlas. Čaká pri bráne
Tvojej vôle, až keď sa Ti zapáči a otvoríš ju tomu, ktorý
túži vstúpiť do Tvojho vnútra. Nikdy by tam nevstúpil, keby
si mu neotvorila svojou odpoveďou: „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“ Večné božstvo
klopalo na Tvoju bránu, Mária, ale keby si nechcela otvoriť
dvere svojej vôle, Boh by sa nikdy nevtelil.
Začervenaj sa preto, moja duša, keď vidíš, ako Boh uzatvoril
zmluvu a príbuzenstvo s Máriou. Dnes môžeš vidieť,
že hoci si bola stvorená bez toho, či si to chcela, nebudeš
spasená, ak nebudeš chcieť.
Mária, moja presladká láska, do Teba je vpísané Slovo,
ktoré nám prináša učenie života.“
/sv. Katarína Sienská OP/

„„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej
povedal Pán.“ /Lk 1,45/ Ako odpoveď toto dievča zo svojho
života vykríkne krásny chválospev. Mária ukazuje, na čo
je hrdá: „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Veľké veci mi urobil mocný!“ /Porov. Lk 1, 49,52/
Na svojho Nebeského Otca je Panna Mária hrdá.“
/Július Chalupa/

„Vo svojom čase, na konci pozemskej existencie, bolo
telo Panny Márie vzaté do Neba a bolo uvedené do nebeského
stavu. To, čo sa stalo s Máriou, inakšími spôsobmi,
no reálne, platí aj pre každého muža a každú ženu. Od každého
jedného z nás Boh žiada, aby sme ho prijali, aby sme
mu dali k dispozícii naše srdce a naše telo.“
/Benedikt XVI./

„Ježiš z kríža zveruje svoju Matku do opatery syna, učeníka.
No hovorí aj učeníkovi: „Hľa Tvoja Matka.“ A od tej
chvíle si ju učeník vzal k sebe, ale grécky text je omnoho
hlbší a bohatší. Mohli by sme ho preložiť takto: „Vzal si Máriu
do intimity svojho života, do hĺbky svojho bytia.“
/Benedikt XVI./

Opýtaj sa samej seba: Chcem mať ja Máriu vo svojom
dome, v hĺbke svojho bytia? Pustím ju do intimity môjho
života?

„Ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou
bývať, nech muža neopúšťa, lebo neveriaci muž sa posväcuje
v žene …“ /Porov. 1 Kor 7,13-14/