Predslov

Kniha odporúčaní a krátkych životopisov svätých chce členkám Spoločenstva Kráľovnej rodiny a ich sympatizantom priblížiť spôsob života v spoločenstve, ktoré je duchovné spoločenstvo katolíckych žien. Pod ochranou Panny Márie Kráľovnej rodiny a v charizme svätého Dominika sa tieto ženy snažia hľadať a žiť pravdu o rodine.
„Byť kráľovnou rodiny znamená snažiť sa byť dobrou ženou v Katolíckej Cirkvi!“
Cieľom spoločenstva Kráľovná rodiny , okrem iného, je formácia členiek podľa vzoru Márie a svätých.
Mária Ty si Kráľovnou rodiny a Matkou Cirkvi!
Svätí a svätice sú deti svätej Cirkvi. Všetci sú absolventi vysokej školy evanjelia. Podľa inteligencie ducha a miery milosti jeden to zvládol skôr, iný sa k tomu úporne dopracoval po dlhom čase. Jedného učil priamo Tvoj Syn Ježiš, iný chodil k Tebe po radu, pomoc. Neskôr to pocítil každý, že bez Teba to tak ľahko nešlo. Keď prišiel čas osvedčiť sa teoreticky i v praxi, každý hľadal pomoc u Teba, Ježišova Matka.
Ty si viedla týchto našich veľkých bratov a sestry. Prišli k Ježišovi skrze Teba, ako Ježiš prišiel k nám skrze Teba !
Svätá Cirkev nám ich predstavuje v liturgickom kalendári ako v albume. Vyťahujeme z neho ich fotografie a predstavujeme si ich ako čisté a krásne vzory aj pre nás, kresťanov dneška.
Ich životopisy ukazujú jeden cieľ , že milosť v nich nebola márna, že Boh bol v nich a skrze nich oslávený. Teda keď to mohli dosiahnuť oni, prečo nie aj my, moderní kresťania, kňazi, rehoľníci, otcovia a matky dneška?
V tomto pestrom albume svätých poznávame, že to boli ľudia ako my, z mäsa a kostí, nespadli ako hotoví svätí z neba, ani sa takí nenarodili, ale museli rásť.
Boh im bol cieľom a preto všetko podriaďovali tejto myšlienke, spojiť sa s ním naveky.
Duchovný život je len jeden, cieľ je len jeden, len cesty k nemu sú rozličné. A to je krásne! Koľko svätcov, toľko osobných odtieňov na ceste svätosti.
Pred nami je pestrá obrazovka, zaujímavé filmy života, nádherné uzávery: „ Boh nám stačí!“
K tomuto cieľu si pomáhala priamo i nepriamo Ty, Matka Ježišova, Kráľovná rodiny, preto Ti právom patrí kytica vďaky. V mene týchto oslávených bratov a sestier chcem Ti ju vložiť do vázy ako prejav vďaky a radosti.
Mám jednu túžbu, aby sa k Tebe Matka a Kráľovná pripojili všetci, čo budú prezerať fotografie tohto albumu, žiť a nasledovať Ťa podľa príkladu týchto Tvojich oslávených detí a odporúčaní Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Na sviatok Panny Márie Kráľovnej
v Bratislave, 22 .8.2012
Fr. Pius Mária Majerovič, OP

„Teším sa, že sa vaše spoločenstvo rozvíja, modlí sa a vykonáva požehnanú činnosť. Prosím o modlitby a aj ja zahŕňam do modlitieb vaše spoločenstvo.“
/P. Reginald OP, provinciál na Slovensku; Vybraté z mail. správy 13.8.2011/