Modlitby požehnania

Všemohúci a Milosrdný Bože, na príhovor Kráľovnej rodiny a všetkých našich Nebeských patrónov, požehnaj tieto krížiky, aby tie ženy, ktoré ich budú nosiť, spoznali zmysel utrpenia vo svojich rodinách a prinášali ho k Tebe ako obetu na Tvoju slávu a spásu pre svoje rodiny. Skrze Krista nášho Pána.
Odpoveď: Amen

Všemohúci a Milosrdný Bože, na príhovor Kráľovnej rodiny a všetkých našich Nebeských patrónov, požehnaj tieto ružence, aby tie ženy, ktoré ich s úctou príjmu, spoznali silu modlitby, cez ktorú Ty posväcuješ ich rodiny. Skrze Krista nášho Pána.
Odpoveď: Amen

Všemohúci a Milosrdný Bože, na príhovor  všetkých našich Nebeských patrónov, požehnaj tieto škapuliare, aby tie ženy, ktoré ich s úctou príjmu, boli spolu so svojimi rodinami pod ochranou Márie, Kráľovnej rodiny a aby spoznali symbol zástery ako cennú službu a prejav lásky vo svojej rodine, pre človeka, ktorý je stvorený na obraz Boží. Skrze Krista nášho Pána.
Odpoveď: Amen

Všemohúci a Milosrdný Bože na príhovor Kráľovnej rodiny a všetkých našich Nebeských patrónov, požehnaj tieto šatky ako symbol Oslávenej Cirkvi v Nebi, aby tie ženy, ktoré ich s úctou príjmu, mali vždy dar viery a nádeje v Radosť večného života s Bohom pre celú rodinu. Skrze Krista nášho Pána.
Odpoveď: Amen