Prijatie

Vykonáva vedúca vo alebo po sv. omši v prítomnosti kňaza a členiek SKr.

1.) Krížiky posvätí kňaz.
Kandidátka predstúpi pred vedúcu.
Vedúca hovorí: Mária (krstné meno) prijmi tento krížik ako znak Ježišovej Lásky a Milosrdenstva.
Kandidátka odpovedá: Amen
Vedúca pripne krížik členke SKr na oblečenie, najlepšie na strane srdca.

2.) Ružence posvätí kňaz.
Členka SKr nahlas zloží sľub na jeden rok.
Vedúca hovorí: Mária (krstné meno) prijmi tento ruženec ako symbol modlitby, ktorá posväcuje rodinu.
Členka odpovedá: Amen
Vedúca odovzdá ruženec členke SKr.

3.) Škapuliare posvätí kňaz.
Členka SKr nahlas zloží sľub na jeden rok.
Vedúca hovorí: Mária (krstné meno) prijmi túto zásteru ako škapuliar – symbol ochrany Kráľovnej rodiny a tiež Tvojej služby rodine.
Odpoveď: Amen
Vedúca oblečie škapuliar členke SKr.
Poznámka: Vo vrecku veľkého škapuliara sú dva malé škapuliare z dôvodu vyššie uvedených potrieb a praktických dôvodov.

4.) Šatky posvätí kňaz.
Členka SKr nahlas zloží sľub na celý život.
Vedúca hovorí Mária (krstné meno) prijmi túto šatku ako symbol radosti Oslávenej Cirkvi v ktorej je pripravený večný príbytok pre Tvoju rodinu.
Odpoveď: Amen
Vedúca založí šatku na ramená členke SKr.