KRÁĽOVNÁ RODINY

Byť kráľovnou rodiny znamená byť dobrou ženou v katolíckej cirkvi

Kráľovná rodiny nezabíja svoje dieťa pred narodením (milosrdenstvo Božie odpúšťa hriechy minulosti) a vo svojom manželstve nepoužíva antikoncepciu. S dôvodom zla pre rodinu takýchto praktík sa oboznamuje čítaním dostupnej literatúry a účasťou na prednáškach;


Kráľovná rodiny neveští, nezúčastňuje sa liečiteľských praktík na základe mágie a pod. Snaží sa zo svojho života odstrániť akúkoľvek formu povery.

Kráľovné rodiny sa modlia a sú príkladom pre úplné i neúplné rodiny, ktorých je v súčasnosti veľa. Neodsudzujú žiadne prípady a životné príbehy konkrétnych ľudí, ale svojím životom ukazujú správny smer.

„Je veľmi ľahké  závidieť svätým,
nie je jednoduché stávať sa svätými.
Prosím milované dcéry chcite byť sväté.
Všetko čo robíte sa snažte konať v súlade s Božou Vôľou.
Všetky naše namáhania sú zbytočné bez Božieho požehnania.
Každá bolesť prijatá od Boha je radostná bolesť.“

                                                                                                                                                                                                 Július Chalupa

„Dnes sa v Tebe tiež zjavuje moc a sloboda človeka. Lebo dnes, keď sa Boh rozhodol pre svoj závažný a veľký plán, posiela k Tebe anjela, aby Ti zjavil tajomstvo tohto plánu a požiadal ťa o súhlas.
A Slovo nezostúpi do Tvojho lona skôr, pokiaľ tomu nedáš slobodný súhlas.
Čaká pri bráne Tvojej vôle, až keď sa Ti zapáči a otvoríš ju tomu,
ktorý túži vstúpiť do Tvojho vnútra. Nikdy by tam nevstúpil, keby si mu neotvorila svojou odpoveďou:
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
Večné božstvo klopalo na Tvoju bránu, Mária, ale keby si nechcela otvoriť dvere svojej vôle,
Boh by sa nikdy nevtelil.
Začervenaj sa preto, moja duša, keď vidíš, ako Boh uzatvoril zmluvu a príbuzenstvo s Máriou.
Dnes môžeš vidieť, že hoci si bola stvorená bez toho, či si to chcela, nebudeš spasená, ak nebudeš chcieť.“
/sv. Katarína Sienská OP/

„Ježiš z kríža zveruje svoju Matku do opatery syna, učeníka.No hovorí aj učeníkovi: „Hľa Tvoja Matka.“ A od tej chvíle si ju učeník vzal k sebe, ale grécky text je omnoho hlbší a bohatší. Mohli by sme ho preložiť takto: „Vzal si Máriu do intimity svojho života, do hĺbky svojho bytia.“ /Benedikt XVI./

Opýtaj sa samej seba:
Chcem mať ja Máriu vo svojom dome, v hĺbke svojho bytia? Pustím ju do intimity môjho života?

„Ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa, lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene …“ /Porov. 1 Kor 7,13-14/