Kniha – Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Celú knihu si možno objednať na adrese: lubomiracehulova@gmail.com.

Pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny zostavila Ľubomíra Cehuľová, ktorá prijala zodpovednosť za toto spoločenstvo na Slovensku, Knihu odporúčaní a krátkych životopisov svätých. Kniha chce členkám Spoločenstva Kráľovnej rodiny a ich sympatizantom priblížiť spôsob života v spoločenstve, ktoré je duchovným spoločenstvom katolíckych žien.

Z úvodu knihy:

„Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly“ (Prís 31,10)…Žena je silná vedomím zverenej úlohy, je silná
skutočnosťou, že Boh „jej zveruje človeka“ vždy a všade i v podmienkach spoločenskej diskriminácie, v akých sa môže nachádzať. Toto vedomie a toto základné povolanie hovorí o ženskej dôstojnosti, ktoré sa jej dostáva od Boha, a to ju robí „silnou“ a upevňuje to jej povolanie: Týmto spôsobom …žena je nenahraditeľnou oporou a zdrojom duchovnej sily pre iných, ktorí si uvedomujú veľkú energiu jej ducha… Každá pokrstená žena a matka je Božou dcérou – Božou princeznou a v Božích očiach je kráľovnou vo svojej rodine a pre svoju rodinu.

Mnohé ženy však nie sú docenené nielen po finančnej, ale aj morálnej stránke. Skrytá obeta, utrpenie či už fyzické alebo duševné, každodenný „kolotoč“ rodinných povinností, mnohé rodinné problémy a ťažkosti nie sú dostatočne „zaujímavé“ a podstatné nielen pre štát, spoločnosť, ale častokrát aj pre vlastných členov rodiny.
Cieľom Spoločenstva Kráľovná rodiny je oznámiť každej takejto žene, že je v Božích očiach kráľovnou – kráľovnou pre svoju rodinu. Podľa Božej predstavy nielen šľachtičné a bohaté dámy si zaslúžia titul kráľovná. Aj chudobná žena, ktorá sa snaží žiť podľa Božej vôle, získava kráľovský titul od Boha, ktorý je najcennejší a je kráľovnou pre svoju rodinu. Byť kráľovnou znamená byť ženou „do voza i do koča“.
To znamená byť vznešenou dámou, ktorá sa pred nikým neponižuje a zároveň skromnou služobníčkou, ktorá sa nad nikoho nepovyšuje. Neponižovať sa, lebo mám ľudskú dôstojnosť a nepovyšovať sa, lebo každý človek má ľudskú dôstojnosť. Úlohou každej kráľovnej rodiny aj v tej najmenšej slovenskej dedine a v tom najchudobnejšom domčeku a zároveň i v tom najväčšom svetovom meste a najbohatšom paláci je odstrániť komplexy menejcennosti, lebo Boh si Ťa váži a dal ti titul kráľovná – a zároveň prestať opovrhovať inými ľuďmi, lebo kráľovná má slúžiť každému aj najbiednejšiemu chudákovi, či sa to týka biedy telesnej alebo duševnej.