Logo symbolizuje:

  1. Srdce ako výkričník červenej farby:

srdcečervená farba – symbol lásky, obety a utrpenia

výkričník – láska volá do sveta, že je prítomná a chce sa odovzdávať ľudom

tretí cíp srdca – ako výkričník a symbol ohňa sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie

  1. V srdci je 12 hviezd:

12 hviezd vlajky európskej únie ako 12 hviezd koruny Panny Márie, ktoré znázorňujú symbol kresťanskej Európy a Kráľovnej rodiny

  1. V kruhu hviezd je:

V ako symbol Veritas = Pravda

V ako symbol Vôle Božej

je to symbol snahy hľadať a žiť skutočnú Pravdu podľa charizmy sv. Dominika Guzmana a snahy žiť podľa Božej vôle

  1. Hviezdy sú biele, V je čierne:

biela – symbol Neba a čistoty srdca

čierna – symbol pokánia a pôstu

Biela a čierna sú dominikánske farby.