Vianočný pozdrav otca biskupa Petra Rusnáka

Milí vedúci hnutí, združení a spoločenstiev, sestry a bratia!

.
.    Pri príležitosti sviatkov narodenia Ježiša Krista, Vám ďakujem za to, že vo Vašich spoločenstvách sa rodí živá viera. Táto viera sa rodí vďaka Vašej pravidelnej obete vlastného času a prinášaniu „horčičného semienka“ nádeje do všedného dňa. Želám Vám, aby ste naďalej napĺňali Vaše poslanie v špecifickej charizme, ktorou obohacujete spoločenstvo Cirkvi, aby sme Cirkev predstavili svetu ako rodinu a ako spoločenstvo.
.    Ako čítame na sviatok Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, stávame sa adoptívnymi synmi a dcérami:
   „Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do vašich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!´A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak Boží dedič skrze Ježiša Krista.“ (Gal 4,4-7)
   Prajem Vám, nech Vás toto dedičstvo Božieho synovstva napĺňa po celý nový rok a nech Vám dáva silu autenticky žiť vlastnú charizmu.
.     K pozdravu sa pripájajú aj bratia a sestry z Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS.
.     Navzájom sa za seba modlime! Ďakujem.
vladyka Peter Rusnák