Hľadanie prístrešia

Noc Zázračnú BOH pripravil pre našu Zem,

keď Jozefa a Máriu hostí zle Betlehem.

Svätá Rodina odpusť naším rodinám a pomáhaj nám pripraviť Ti miesto v našich srdciach, kde nebudeš iba hosťom ale Kráľovstvom Lásky a Pokoja.