Entries by Marko Semes

Deň RODINY 15. máj 2024

SKr, naše modlitby za rodiny M. Danka J.: Nech v rodine prežívame radosť, odpustenie a naučíme sa deliť Nech prežívame a spoznávame istotu i nádej a spoločne chváľme BOHA – aleluja. R – radosť O – odpustenie D – deliť sa (o dobré či zlé) I –   istota N –  nádej A – aleluja M. Ľubica: Dobrotivý Bože, […]

Nedeľa Božieho Milosrdenstva 7. apríl 2024

V Nedeľu Božieho Milosrdenstva, v hodine Božieho Milosrdenstva, pred obrazom Božieho Milosrdenstva, sme sa v mene celého nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny stretli na modlitbe u našej Márie Klementíny, M. Helenka J., M. Janka J., Editka, Emka a M. Ľubomíra S.C. Milovaný Milosrdný Všemohúci BOH, do Tvojho Milosrdného Lona Nebeský Otče, do Tvojho Milosrdného Srdca Pane […]

Víťazná Noc 2024

Každého z nás niečo bolí. Iba v Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní má naše utrpenie zmysel. Radostnú Veľkonočnú oktávu 2024. Zmŕtvychvstalý JEŽIŠ svoje rany neskrýva. Práve cez ne na nás vylieva svoje MILOSRDENSTVO. Koľko ľudskej dôstojnosti a odpustenia môžeme dať svojím rodinám i svetu, cez naše rany dotknuté ZMŔTVYCHVSTALÝM …

Krížová cesta SKr 2024

Aj tento rok sa všetky z nás v pôstnom období modlíme Krížové cesty, doma, súkromne, v spoločenstve, v kostole, v prírode. ĎAKUJEME JEŽIŠOVI za Jeho obetu a obetujeme mu našu modlitbu. V rámci nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny máme obetovať: -Krížovú cestu za deti, ktoré sa nemali možnosť narodiť a za tých, ktorí si neuvedomujú, že dieťa pred narodením má ľudskú dôstojnosť. -Krížovú cestu […]

SKr január 2024

Silvester v Hradisku V silvestrovskú noc, sme sa v kostole Povýšenia sv. Kríža v Hradisku, s mamou – Máriou Jozefínou a Markom modlili od 22h do 1h. Začali sme Biblickým Radostným ružencom s prosbami za naše rodiny a odprosenie hriechov proti životu. Pokračovali sme Fatimským ružencom Svetla s modlitbami za našich kňazov, biskupov i svätého otca. Modlitby sme pretkávali piesňami. Ďakovali sme za Božie Milosrdenstvo. […]

Naše stretnutia, jeseň 2023

Milované sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny, 6. septembra 2007 sme mali prvú prezentáciu nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny, u nás v kostole Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Veru, sme staršie o 17 rokov. Je veľa krásneho a nádherného čo sme spolu za ten čas prežili. Boli to chvíle spoločné na rôznych duchovných obnovách, spoločných modlitbách, spoločných stretnutiach – všetko […]

800 ročná tradícia Betlehemov

Uplynulo 800 rokov od prvého Betlehemu sv. Františka z Assisi keď chcel priblížiť Vianoce chudobným ľuďom. S deťmi sme si pripomenuli túto udalosť na výstave Betlehemov. Ježiškovi sme sa poklonili. Zaspievali sme koledy. Poprosili sme Ježiška, aby sa narodil v našich rodinách. Poďakovali sme sa, že On Boh sa stal malým dieťaťom pre nás tak […]

Vianočný pozdrav otca biskupa Petra Rusnáka

Milí vedúci hnutí, združení a spoločenstiev, sestry a bratia! . .    Pri príležitosti sviatkov narodenia Ježiša Krista, Vám ďakujem za to, že vo Vašich spoločenstvách sa rodí živá viera. Táto viera sa rodí vďaka Vašej pravidelnej obete vlastného času a prinášaniu „horčičného semienka“ nádeje do všedného dňa. Želám Vám, aby ste naďalej napĺňali Vaše […]

Hľadanie prístrešia

Noc Zázračnú BOH pripravil pre našu Zem, keď Jozefa a Máriu hostí zle Betlehem. Svätá Rodina odpusť naším rodinám a pomáhaj nám pripraviť Ti miesto v našich srdciach, kde nebudeš iba hosťom ale Kráľovstvom Lásky a Pokoja.

Krása svätého Mikuláša

Vyšné Repaše, 6. december 2023 Ak je v srdci duch a príklad skutočného svätého Mikuláša, prinesie do dedín a rodín veľa nádherného obdarovania. Malí anjeli so svätým Mikulášom priniesli radosť aj do domov starých ľudí.

Vzácna nádej

Obraz dominikánskej rodiny . Dva z mnohých obrazov našej Márie Timoteji vyjadrujú súdržnosť dominikánskej rodiny: O vzácna nádej, náš svätý OTEC DOMINIK, Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na telesne chorých, vypros nám u Krista pomoc a vylieč choroby našich duší. SPLŇ OTČE ČO SI SĽÚBIL A POMÁHAJ NÁM SVOJÍM ORODOVANÍM.

Rok Kresťanskej kultúry 2023-2024

V Nitre na Národnej púti, 5. júla 2023, bol na Slovensku vyhlásený Rok Kresťanskej kultúry. Žiaci ZŠ Tupolevova a Holíčska, Bratislava, sa zapojili do tohto projektu. Vytvorili nástenku kde sa zdôrazňuje, že kresťanskou kultúrou v našich srdciach sú čnosti.  

Múdra žena

Svätá Katarína Alexandrijská, ctihodne múdra žena, oroduj za nás. Všemohúci a večný Bože, ty si svojmu ľudu dal svätú pannu a mučenicu Katarínu; dopraj, aby sme sa na jej príhovor utvrdzovali vo viere a horlivo pracovali na jednote Cirkvi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje […]

Modlitba za biskupa Františka

Mailová správa SKr odoslaná na sekretariát Spišského diecézneho biskupa: . Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. S radosťou sme prijali správu o novom diecéznom biskupovi otcovi Františkovi a s láskou sme prijali jeho prosbu o modlitbu. 20 žien nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny sme sa v týždni pred biskupskou vysviackou modlili Posvätný ruženec Radostný, Svetla, Bolestný i Slávnostný […]

DARČEK SEDEMBOLESTNEJ

15. september 2023  Slávnosť Sedembolestnej Patrónky Slovenska. Modlitby za odprosenie urážok proti Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny a Mamy Márie na Slovensku a za Slovensko 00h – 01h        M. Timoteja 01h – 02h        M. Janka Ď. 02h – 03h        M. Ľubomíra Ď. 03h – 04h        M. Anna N. 04h – 05h        M. Anna M. 05h – […]

Zázrak vo sviatok Kráľovnej rodiny

22. augusta 2023 Keďže sme sa v roku 2023 na sviatok P. Márie Kráľovnej ako Spoločenstvo Kráľovnej rodiny nestretli na spoločnom duchovnom programe, vybrala som aj s mojou svokrou M. Annou navštíviť pútnické miesto Staré Hory. Osobne som tam bola prvýkrát. Tak ako každé mariánske pútnické miesto, aj Staré Hory, dýchajú pokojnou atmosférou a úctou k Božej matke. […]

Túžba navštíviť Medžugorie

Určite každý túži po mieste, kde by sa rád pozrel. Pre mňa takýmto miestom bolo miesto „pokoja“, Zjavenia Panny Márie v Medžugorii. Keď boli pútnické zájazdy, nemohla som ísť, či už to bolo z finančných dôvodov alebo rodinných, tak som to nechala na Pannu Máriu. Stále som však verila, že príde ten okamžik, kedy na toto miesto […]

Aj taký je život kráľovnej rodiny

Svedectvo našej Márie Anny Petrovej Volám sa Anna a ak to bude Božia vôľa, v januári dovŕšim 80 rokov. Som najstaršia z troch detí. Narodila som sa na Šumiaci, v čase druhej svetovej vojny. Otec bol účastníkom protifašistického odboja, na čo bol aj patrične hrdý. Život v tomto tatranskom regióne pod Kráľovou hoľou bol veľmi ťažký. Muži pracovali prevažne ako […]

Ruženec detí za deti

1.júna, na Deň detí, 8 žiakov ZŠ Tupolevova z Petržalky – Emka, Matúš, Laura, Leonard, Sára, Denis, Veronika a Alex, sa modlili v rádiu Mária za deti celého sveta. Nasledovala prehliadka štúdia, pri ktorej sa od  ochotných pracovníkov rádia dozvedeli ako sa vysiela. Riaditeľ rádia Mária, P. Bruno Donoval deti pochválil a obdaroval viacerými darčekmi. Deti mali bohatý duchovný […]

Deň rodiny – máj 2023

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa 15. mája 2023 zapojilo do aktivít  pro life organizácii, Dňa rodiny, v Bratislave, modlitbou za rodiny, v kostole Kráľovnej rodiny s nasledujúcim program: . DEŇ RODINY 15. máj 2023 Pozývame Vás na Modlitby za úctu k životu a rodiny Pondelok 15. mája 2023  v kostole Kráľovnej rodiny v Bratislave na Teplickej o 16,00h Odovzdanie našich rodín do Náručia Božieho Milosrdenstva […]

Noc Veľká Ježišovým Víťazstvom

PÁN JEŽIŠ dokázal, že ani smrť ani celé peklo nemá nad ním moc. ŽIVOT je silnejší než smrť, ako aj LÁSKA nad nenávisťou, MIER nad vojnou, RADOSŤ nad smútkom. PÁN je VÍŤAZ a takisto my, ak veríme v Neho. Žehnám Vás, otec Peter. Veľkonočný pozdrav od Duchovného otca Jozefa Jaraba: Ctení moji priatelia, prajem vám požehnané dni […]

Biblický ruženec Svetla

2. marca 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Biblický ruženec Svetla za ukončenie vojny a Boží pokoj v celom svete. Modlitbou bl. Bartolomeja Longa sme si uvedomovali dôležitosť a potrebu modlitby Posvätného ruženca v dnešných ťažkých časoch. Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku (youtube). Fotogaléria – kliknite sem.

Ruky nádeje

Modlitba detí Základné školy Tupolevova a Holičská v Bratislave Petržalke sa v rámci hodín Náboženskej výchovy zapojili do medzinárodného projektu, Pápežských misijných diel, RUKY NÁDEJE. „Milé deti veľmi sa spolieham na Vašu modlitbu. Bez Vašej modlitby je moja modlitba slabá.“ Táto prosba pápeža Františka oslovila 187 žiakov ZŠ Tupolevova a 135 žiakov ZŠ Holičská, vo všetkých ročníkoch. […]