Entries by Marko Semes

Rok Kresťanskej kultúry 2023-2024

V Nitre na Národnej púti, 5. júla 2023, bol na Slovensku vyhlásený Rok Kresťanskej kultúry. Žiaci ZŠ Tupolevova a Holíčska, Bratislava, sa zapojili do tohto projektu. Vytvorili nástenku kde sa zdôrazňuje, že kresťanskou kultúrou v našich srdciach sú čnosti.  

Múdra žena

Svätá Katarína Alexandrijská, ctihodne múdra žena, oroduj za nás. Všemohúci a večný Bože, ty si svojmu ľudu dal svätú pannu a mučenicu Katarínu; dopraj, aby sme sa na jej príhovor utvrdzovali vo viere a horlivo pracovali na jednote Cirkvi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje […]

Modlitba za biskupa Františka

Mailová správa SKr odoslaná na sekretariát Spišského diecézneho biskupa: . Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. S radosťou sme prijali správu o novom diecéznom biskupovi otcovi Františkovi a s láskou sme prijali jeho prosbu o modlitbu. 20 žien nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny sme sa v týždni pred biskupskou vysviackou modlili Posvätný ruženec Radostný, Svetla, Bolestný i Slávnostný […]

DARČEK SEDEMBOLESTNEJ

15. september 2023  Slávnosť Sedembolestnej Patrónky Slovenska. Modlitby za odprosenie urážok proti Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny a Mamy Márie na Slovensku a za Slovensko 00h – 01h        M. Timoteja 01h – 02h        M. Janka Ď. 02h – 03h        M. Ľubomíra Ď. 03h – 04h        M. Anna N. 04h – 05h        M. Anna M. 05h – […]

Zázrak vo sviatok Kráľovnej rodiny

22. augusta 2023 Keďže sme sa v roku 2023 na sviatok P. Márie Kráľovnej ako Spoločenstvo Kráľovnej rodiny nestretli na spoločnom duchovnom programe, vybrala som aj s mojou svokrou M. Annou navštíviť pútnické miesto Staré Hory. Osobne som tam bola prvýkrát. Tak ako každé mariánske pútnické miesto, aj Staré Hory, dýchajú pokojnou atmosférou a úctou k Božej matke. […]

Túžba navštíviť Medžugorie

Určite každý túži po mieste, kde by sa rád pozrel. Pre mňa takýmto miestom bolo miesto „pokoja“, Zjavenia Panny Márie v Medžugorii. Keď boli pútnické zájazdy, nemohla som ísť, či už to bolo z finančných dôvodov alebo rodinných, tak som to nechala na Pannu Máriu. Stále som však verila, že príde ten okamžik, kedy na toto miesto […]

Aj taký je život kráľovnej rodiny

Svedectvo našej Márie Anny Petrovej Volám sa Anna a ak to bude Božia vôľa, v januári dovŕšim 80 rokov. Som najstaršia z troch detí. Narodila som sa na Šumiaci, v čase druhej svetovej vojny. Otec bol účastníkom protifašistického odboja, na čo bol aj patrične hrdý. Život v tomto tatranskom regióne pod Kráľovou hoľou bol veľmi ťažký. Muži pracovali prevažne ako […]

Ruženec detí za deti

1.júna, na Deň detí, 8 žiakov ZŠ Tupolevova z Petržalky – Emka, Matúš, Laura, Leonard, Sára, Denis, Veronika a Alex, sa modlili v rádiu Mária za deti celého sveta. Nasledovala prehliadka štúdia, pri ktorej sa od  ochotných pracovníkov rádia dozvedeli ako sa vysiela. Riaditeľ rádia Mária, P. Bruno Donoval deti pochválil a obdaroval viacerými darčekmi. Deti mali bohatý duchovný […]

Deň rodiny – máj 2023

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa 15. mája 2023 zapojilo do aktivít  pro life organizácii, Dňa rodiny, v Bratislave, modlitbou za rodiny, v kostole Kráľovnej rodiny s nasledujúcim program: . DEŇ RODINY 15. máj 2023 Pozývame Vás na Modlitby za úctu k životu a rodiny Pondelok 15. mája 2023  v kostole Kráľovnej rodiny v Bratislave na Teplickej o 16,00h Odovzdanie našich rodín do Náručia Božieho Milosrdenstva […]

Noc Veľká Ježišovým Víťazstvom

PÁN JEŽIŠ dokázal, že ani smrť ani celé peklo nemá nad ním moc. ŽIVOT je silnejší než smrť, ako aj LÁSKA nad nenávisťou, MIER nad vojnou, RADOSŤ nad smútkom. PÁN je VÍŤAZ a takisto my, ak veríme v Neho. Žehnám Vás, otec Peter. Veľkonočný pozdrav od Duchovného otca Jozefa Jaraba: Ctení moji priatelia, prajem vám požehnané dni […]

Biblický ruženec Svetla

2. marca 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Biblický ruženec Svetla za ukončenie vojny a Boží pokoj v celom svete. Modlitbou bl. Bartolomeja Longa sme si uvedomovali dôležitosť a potrebu modlitby Posvätného ruženca v dnešných ťažkých časoch. Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku (youtube). Fotogaléria – kliknite sem.

Ruky nádeje

Modlitba detí Základné školy Tupolevova a Holičská v Bratislave Petržalke sa v rámci hodín Náboženskej výchovy zapojili do medzinárodného projektu, Pápežských misijných diel, RUKY NÁDEJE. „Milé deti veľmi sa spolieham na Vašu modlitbu. Bez Vašej modlitby je moja modlitba slabá.“ Táto prosba pápeža Františka oslovila 187 žiakov ZŠ Tupolevova a 135 žiakov ZŠ Holičská, vo všetkých ročníkoch. […]