SKr január 2024

Silvester v Hradisku

V silvestrovskú noc, sme sa v kostole Povýšenia sv. Kríža v Hradisku, s mamou – Máriou Jozefínou a Markom modlili od 22h do 1h.

Začali sme Biblickým Radostným ružencom s prosbami za naše rodiny a odprosenie hriechov proti životu.

Pokračovali sme Fatimským ružencom Svetla s modlitbami za našich kňazov, biskupov i svätého otca. Modlitby sme pretkávali piesňami. Ďakovali sme za Božie Milosrdenstvo. Do Milosrdného Lona Nebeského Otca, Milosrdného Srdca Pána Ježiša i Milosrdného Objatia Ducha Svätého sme odovzdávali a zasväcovali naše rodiny, farnosti, Slovensko i celý svet Korunkou Božieho Milosrdenstva. O polnoci sme spievali Anjel Pána i ďalšie piesne. V prvých chvíľach Nového roka sme sa modlili ruženec k úcte sv. Jozefa a prosili o jeho ochranu pre naše rodiny.

Tešili sme sa, že napriek ľadu, ktorý pokrýval celú dedinu, do kostola na modlitbu, striedavo, prichádzali starší i mladí.

Až neskôr sme sa dozvedeli, že P. Mária v Medžugorii prosila na Silvestra vytrvať v modlitbe 3 hodiny.

ĎAKUJEME Ti naša Levočská Mama Mária – Kráľovná rodiny, za túto milosť a prosíme Ťa o stále objatie pre celé naše rodiny. Amen.

***

Deň radostnej duchovnej obnovy SKr.

Prežili sme krásny a radostný deň duchovnej obnovy 27. januára 2024 v dome Marka v Dechticiach.

Už v piatok napriek mnohým ťažkostiam pricestovali do Dechtíc M. Jozefína a M. Timoteja s doprovodkyňou Oľgou. Marko ich vítal na zastávke autobusu s vozíkom, bez ktorého sa M. Timoteja nemohla pohybovať. Večer bol radostný a modlitbový s prípravou na  nasledujúci deň.

V sobotu ráno o 7.30h sme vítali P. Andreja. O 9h prišlo auto zo Zohora – M. Danka H. i M. Oľga s manželom Jankom i svokrou Zdenkou. A v tom istom čase z Bratislavy prišli M. Ľubica, M. Helenka S., M. Janka, M. Danka J. i Vierka.  Bola to úžasná duchovná obnova ešte stále vo Vianočno-fašiangovej atmosfére.

Ďakovali a prosili sme za naše rodiny modlitbami vlastnými slovami. Modlili sme sa ruženec plný Božích milostí. Losovali sme si svätých patrónov na rok 2024. Viaceré využili možnosť svätej spovede.

Svätú omšu o 12 h sme prežili v prítomnosti relikvií viacerých svätých. V rámci sv. omše sme mohli prijať aj Sviatosť pomazania chorých. Požehnanie sme dostali s relikviou sv. Šarbela. Uctiť sme si mohli relikviu sv. P. Pia, nezabúdajúc nato, že najdôležitejší je Ježiš v Eucharistii, ktorého sme mohli prijať pod obojím spôsobom. Bol to veľký čas milosti. DOBRÝ BOŽE ĎAKUJEME TI.

Nasledovalo príjemné posedenie pri obede a fašiangových koláčoch, ktoré ste s láskou priniesli.

Popoludní sme pokračovali v modlitbách k úcte sv. Šarbela s konkrétnymi úmyslami za naše rodiny, pri ktorých viacerým z nás tiekli slzy.

Odprosovali sme za  urážky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny a Mamy Márie. Modlitbu ľútosti s prosbou o odpustenie hriechov sme zahrnuli do Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Tešili sme sa zo stretnutia a vzájomného zdieľania sa. Mysleli sme na naše sestry SKr, ktoré nemohli prísť. Celý deň bol na Slávu Božiu okrášlený krásnymi piesňami za ktoré ďakujeme predovšetkým M. Oľge.

Rozlúčili sme sa duchovne posilnené s odovzdanosťou všetkých, ktorých máme vo svojich srdciach, do náručia našej Kráľovnej rodiny.