Naše stretnutia, jeseň 2023

Milované sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny,

6. septembra 2007 sme mali prvú prezentáciu nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny, u nás v kostole Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke.

Veru, sme staršie o 17 rokov.

Je veľa krásneho a nádherného čo sme spolu za ten čas prežili. Boli to chvíle spoločné na rôznych duchovných obnovách, spoločných modlitbách, spoločných stretnutiach – všetko to čo máme podchytené a zachytené v našich písomných správach, ale ešte viac a dôležitejšie je to, čo napísané nie je a to sú všetky naše súkromné obety a modlitby pre naše rodiny, o ktorých vie len naša Mama a Sestra zároveň – Naša Kráľovná rodiny a samozrejme BOH i naši kamaráti v Nebi.

Veď je úžasné, že sa môžeme tešiť na stretnutie s nimi my i celé naše rodiny, lebo veríme vo vypočutie našich modlitieb a veľký význam našej obety spojenej s Ježišovou obetou.

ĎAKUJEM VÁM ZA TO VŠETKO.

Sme o 17 rokov staršie a je to cítiť aj na našom veku a našom zdraví, ktoré o to viac odovzdávame a zasväcujeme Bohu.

Už sa nám nedarí stretávať tak často akoby sme chceli. Je to aj preto lebo máme veľa aktivít i v našich farnostiach, kde každá z nás býva a zúčastňujete sa farského života, začo Vám tiež veľmi ĎAKUJEM.

Sme stále duchovne spojené a komunikujeme spolu často telefonicky rozhovormi a predovšetkým posielaním SMS i elektronicky posielaním mailov. ĎAKUJEM BOHU i Vám za túto možnosť komunikácie. Vždy Vám hovorím: VŠETKY POZDRAVUJÚ VŠETKY A MYSLÍME NA SEBA a to je krásne, pretože myslíme na seba znamená, že sa za seba modlíme.

Predsa len chcem spomenúť našu malú duchovnú obnovu, v nedeľu 1. októbra 2023, v našom sídle Spoločenstva Kráľovnej rodiny v Petržalke, kde sme sa 3 hodiny modlili za naše rodiny a ďalší čas vzájomného zdieľania sme sa tešili zo vzájomného stretnutia.

V stredu 8. novembra 2023, na sviatok všetkých verných dominikánskych zosnulých, sme sa 2 hodiny modlili na Petržalskom cintoríne za našich zosnulých.

V sobotu, 11. novembra 2023, som sa s manželom Markom zúčastnila v Košiciach na stretnutí slovenskej dominikánskej rodiny. V plnej sále Veritas, domikánskeho kláštora, sme zastupovali naše SKr ako súčasť dominikánskej rodiny, kde boli hostiteľmi bratia dominikáni a spoluorganizátorkami sestry dominikánky. Svoje zastúpenie mali tretí rád sv. Dominika, ružencové bratstva, dominikánska mládež a cez internet online, sme boli spojení aj s kontemplatívnymi slovenskými dominikánkami, sestrou Hyacintou z kláštora v Krakove a sestrou Cecíliou z kláštora v Ríme. Vďaka BOHU i sv. Dominikovi!

Naše SKr sa modlí za rodiny a úctu k životu, preto sme súčasťou aj Fóra života.

Spoločný večer s  Fórom života.

Správa našej Márie Janky Juríkovej:

Spoločný večer sa konal pri príležitosti 20. výročia Fóra života.

Za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa na tomto slávnostnom večere dňa 19.12.2023 zúčastnila Mária Lucia Kamenská a ja.

Miesto  konania bolo vo veľmi peknom prostredí v Refektári u Františkánov.

Hneď po príchode nás milo privítala predsedníčka Fóra života pani Marcela Dobešová. Večer sa začal kultúrnym programom. Štefan Bučko recitoval veľmi pekné, dojímavé básne. Adriena Bartošová zaspievala niekoľko piesní a Pavol Berez sprevádzal hrou na gitare. Nakoniec sme všetci spoločne zaspievali pieseň: Búvaj dieťa krásne. Pre všetkých zúčastnených bola pripravená publikácia, 20 rokov Fóra života, z toho dôvodu sa 20 ročná činnosť podrobne nerozoberala. S krátkym prejavom vystúpila bioetička pani Pavla Bicianová, po nej pani Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy, ktorá pripomenula niekoľko štatistických údajov.

Na záver tohto príjemného večera sme si pochutili na výbornej kapustnici. Želáme Fóru života naďalej dobrých spolupracovníkov, darcov, dobrovoľníkov, pretože táto ich šľachetná činnosť má nesmiernu cenu.

BOHU VĎAKA, že sme do tejto šľachetnej činnosti zapojené aj my.