Deň RODINY 15. máj 2024

SKr, naše modlitby za rodiny

M. Danka J.:

Nech v rodine prežívame radosť, odpustenie a naučíme sa deliť

Nech prežívame a spoznávame istotu i nádej a spoločne chváľme BOHA – aleluja.

R – radosť

O – odpustenie

D – deliť sa (o dobré či zlé)

I –   istota

N –  nádej

A – aleluja

M. Ľubica:

Dobrotivý Bože, ďakujem, že si stvorením muža a ženy ustanovil rodinu a že to bolo veľmi dobré.

Prosím nedopusť, aby Tvoje dokonalé dielo bolo zmarené a svet vytváral rodinu podľa svojich predstáv.

Pane Ježišu, Ty si žil v rodine a poznáš ľudskú krehkosť. Pomôž nám prosím, aby sme prikázanie vzájomnej lásky, ktoré si nás učil, napĺňali v našich rodinách čo najviac.

Duchu Svätý, obdaruj naše rodiny svojimi darmi, aby si s Tvojou pomocou udržiavali lásku, svornosť a zbožnosť.

Panna Mária, Kráľovná rodiny, Teba s dôverou prosíme o pomoc v ťažkostiach tohto života a o neustále orodovanie za naše rodiny.

Chvála Ti a Sláva Najsvätejšia Trojica, že nikto na svete nie je opustený, pretože máme Nebeského Otca a Nebeskú Matku. Amen.

M. Oľga:

VĎAKA a PROSBA za moju rodinu

Rodina je pre mňa všetkým a preto ĎAKUJEM BOHU a všetkým sv. patrónom ku ktorým sa denne modlím, sv. Augustínovi, sv. Filoméne, sv. Margite Antiochijskej, sv. Šarbelovi, a všetkým Božím svätým,  za všetky tie chvíle, ktoré denne dostávam, už len tým, že ráno vstanem a mám možnosť prežiť so svojou rodinou ďalší deň.

ĎAKUJEM za duchovné dary, ktoré denne dostávam, ale aj za tie trpké chvíle, ktoré k životu patria. Mam veľkú a z môjho pohľadu, úžasnú rodinu. Je to bohatstvo, ktoré sa nedá kúpiť v obchode, ale ktoré nám Boh ponúka, aby sme sa navzájom obohacovali a vážili si dar života.

Preto PROSÍM a modlím sa za dary DUCHA Svätého:  dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu Synovi. Dopĺňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí tieto dary prijímajú.

Tiež sa modlím a prosím za pokoj v duši, aby som dokázala riešiť s pokojom situácie a aby všetci členovia rodiny, nehľadeli na život ako samozrejmosť, ale aby si vážili každú jednu sekundu, minútu, hodinu, deň, mesiac, rok a celý život, že sme tu a môžeme prijímať všetko to,  čo nám Boh dáva.

Panna Mária, naša Nebeská Matka,

prosím oroduj za celú našu rodinu u svojho Syna Ježiša Krista

a na naše deti a vnukov pamätaj.

Vrúcne ťa prosíme z večera i zrána,

nech sa pred nimi nezavrie Nebeská brána.

Neveru do duše, nech nevtlačí doba,

daj nech ich nezvedie vo svete zloba.

Odpusť nám Pane náš, čím sme ťa ranili,

zabudni na to v čom sme my zhrešili.

Pritiahni k sebe naše deti a vnukov blíž

nedaj im pošliapať tvoj Svätý kríž. Amen

M. Danka H.:

ĎAKUJEM Pánu BOHU za život. Narodila som sa do kresťanskej rodiny – mama otec, babka, dedko a dve sestry. Postupne sa naša rodinka rozrástla, sestrám pribudli manželia a detičky. Mne Pán BOH nepožehnal manžela ani deti, mal so mnou iné plány.

Rodinu si nevyberáme, no rodinné prostredie je to najlepšie pre ochranu, dôstojný život a smrť.

ĎAKUJEM Pánu BOHU za to, že mi dal tú milosť a dostatok síl slúžiť rodine a pomáhať po celý život.

V modlitbách vyprosujem a ĎAKUJEM za ochranu a pomoc našej Mamy a Panny Márie, Kráľovnej rodiny. Amen.

Ema:

Kráľovná rodiny, prosím, oroduj u svojho Syna za moju rodinu.

Prosím, oroduj za mojich rodičov, za môjho manžela i za moje deti.

Prosím Ťa, Kráľovná rodiny, rozprestri svoj ochranný plášť nad mojou rodinou.

Kráľovná rodiny, prosím, ochraňuj všetky rodiny v našej krajine, ochraňuj všetky rodiny na celom svete.

Kráľovná rodiny, Ty si obetovala svoj život Bohu, priviedla si na svet Pána Ježiša Krista.  Spolu so svätým Jozefom si ho vychovávala. Stála si pod Jeho krížom, mŕtveho si ho držala vo svojom náručí.

My často reptáme nad našimi problémami, ale pritom to je len maličkosť, čo si si musela prežiť Ty.

Preto Ťa prosíme  o príhovor za nás, aby sme mali silu znášať všetky problémy.

Kráľovná rodiny, ďakujem Ti.

Kráľovná rodiny, ďakujem Ti.

Kráľovná rodiny, ďakujem Ti. Amen

M. Klementína:

ĎAKUJEM TI PANE BOŽE, že si ma obdaroval 4 deťmi. Sú už dospelí, už mám aj pravnúčatá. Tie pravnúčatá by som rada videla aj častejšie. PANE BOŽE drž nad nimi ochranu ruku. Amen.

M. Jana J.:

Pane prosím Ťa zachovaj rodiny mojich detí v láske, zdraví, porozumení a doplň prosím čo v nich chýba. Prosím za vnúčatá, aby vedení Duchom Svätým vedeli správne rozlišovať, aby odmietali zvrátené ideológie. Prosím za mojich súrodencov a ich rodiny, aby svoju vlažnosť vo viere premenili na horlivosť.

ĎAKUJEM TI PANE, že nás miluješ. Amen.

M. Jana Ď.:

Prosím moja Mama Mária za rodinu našu SKr a za všetky naše rodiny, aby si ich požehnala. A ĎAKUJEM Matka Mária za Tvoje orodovanie za nás u svojho Syna. Ježišu ty si Kráľom Pokoja, vnes svoj Pokoj do každej rodiny. ĎAKUJEM a CHVÁLIM Ťa môj  Pane, môj Bože, že si nám dal Máriu tvoju Matku za našu Matku. Ďakujem za Tvoju Lásku Mama. Amen.

M. Anna Murínová:

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď na pomoc našej rodine v týchto chvíľach úzkosti a ťažkosti. Amen.

M. Ľubomíra Ď.:

Mária pomôž nám, prišiel čas, Milostivá Matka slyš náš hlas.

V nebezpečí a v strádaní, prímluva Tvoja nás zachráni.

Kde márna pomoc ľudská, pomôžeš Ty Matka Božská.

Mária pomôž prišiel čas …

M. Jozefína:

Svätá Nazaretská Rodina s veľkou pokorou, úctou a dôverou prichádzame pred Tvoj obraz.

Vyprosujeme si od Teba Svätá Rodina, Vieru, Nádej, Lásku, Požehnanie a veľa Milostí. Vyprosujeme to nielen pre našu rodinu, ale aj pre rodiny našej farnosti a celého sveta.

Svätý Jozef ochranca rodín, vzor čistoty, prosíme Ťa pomáhaj mládencom, manželom a otcom, aby sa vedeli podobať Tvojmu svätému životu.

Ty svätá Panna Mária, Služobnica Pána, Matka Pána Ježiša, Matka Sedembolestná, trpiaca Matka pod krížom, Kráľovná rodiny, od Teba vyprosujeme pre všetky matky, manželky a devy vzor Tvojho pozemského života. Panna Mária tak ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi v každej rodine, ktorá si uctieva Teba a Tvoje sväté meno. A prosíme aj za tie rodiny, ktoré si Ťa neuctievajú.

Pane Ježišu Kráľ neba i zeme, Kráľ rodín, buď prítomný vo všetkých kresťanských rodinách, buď príkladom a vzorom pre deti svojou láskou a poslušnosťou.

Svätá Nazaretská rodina bývaj s nami, ochraňuj nás a pomáhaj nám obnoviť Život Lásky v našej rodine nie len teraz, ale po všetky ďalšie dni nášho života. Amen.

Otče náš …, Zdravas Mária …, Sláva Otcu …

Nedeľa Božieho Milosrdenstva 7. apríl 2024

V Nedeľu Božieho Milosrdenstva, v hodine Božieho Milosrdenstva, pred obrazom Božieho Milosrdenstva, sme sa v mene celého nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny stretli na modlitbe u našej Márie Klementíny, M. Helenka J., M. Janka J., Editka, Emka a M. Ľubomíra S.C.

Milovaný Milosrdný Všemohúci BOH,

do Tvojho Milosrdného Lona Nebeský Otče,

do Tvojho Milosrdného Srdca Pane Ježišu,

do Tvojho Milosrdného Objatia Duchu Svätý,

pod ochranným plášťom Matky Milosrdenstva, Kráľovnej rodiny a kňazov, Sedembolestnej Panny a Mamy Márie, Patrónky Slovenska, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich milovaných svätých, dnes, odovzdávame, zverujeme, obetujeme a zasväcujeme nás, naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, naše rodiny, naše farnosti, našich kňazov, naše Slovensko, krajiny kde je vojna a celý svet.

Ó Krv a Voda, ktorá si vytryskla z Najsvätejšieho Ježišovho Srdca ako Prameň Milosrdenstva pre nás! Dôverujeme Ti!

Večný Otče obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho Najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov  i hriechov celého sveta.

Pre Jeho bolestné umučenie, maj Milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný,

zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Spoločná radosť zo stretnutia.

Našu modlitbu v hodine Božieho Milosrdenstva si môžeme vypočuť tu:

https://youtu.be/HOhoVj47JMw?si=iKycWAdUlLNlZfCh&t=1

Blahoželáme Márii Klementíne k 85. rokom života

Víťazná Noc 2024

Každého z nás niečo bolí. Iba v Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní má naše utrpenie zmysel.

Radostnú Veľkonočnú oktávu 2024.

Zmŕtvychvstalý JEŽIŠ svoje rany neskrýva.

Práve cez ne na nás vylieva svoje MILOSRDENSTVO.

Koľko ľudskej dôstojnosti a odpustenia môžeme dať svojím rodinám i svetu, cez naše rany dotknuté ZMŔTVYCHVSTALÝM …

Krížová cesta SKr 2024

Aj tento rok sa všetky z nás v pôstnom období modlíme Krížové cesty, doma, súkromne, v spoločenstve, v kostole, v prírode. ĎAKUJEME JEŽIŠOVI za Jeho obetu a obetujeme mu našu modlitbu. V rámci nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny máme obetovať:

-Krížovú cestu za deti, ktoré sa nemali možnosť narodiť a za tých, ktorí si neuvedomujú, že dieťa pred narodením má ľudskú dôstojnosť.

-Krížovú cestu za ľudí, ktorí sa nachádzajú v otroctve rôznych nezriadených závislosti.

-Krížovú cestu za duše v očistci.

Ďalšie modlitby Krížovej cesty obetujeme na aktuálne témy a osobné úmysly.

ĎAKUJEM za každú modlitbu každej z nás.

V piatok 1.marca sa ženy nášho spoločenstva modlili Krížovú cestu za rodiny, v kostole Svätej rodiny v Petržalke, pred večernou svätou omšou, v spojení s ostatnými farníkmi. ĎAKUJEM M. Janke J. a M. Danke J. za zorganizovanie tejto modlitby i všetkým, ktoré ste sa jej aktívne zúčastnili.

V sobotu 16. marca o 15h sme sa boli pomodliť Korunku k Božiemu Milosrdenstvu pri kríži, na nábreží Dunaja v Petržalke, ktorý je postavený na pamiatku už nejestvujúcej kaplnky sv. Jána Nepomuckého.

Odtiaľ sme sa presunuli k neďalekému Arménskemu krížu, ktorý nám pripomína genocídu v Arménsku na začiatku 20. storočia. Tu sme sa modlili Krížovú cestu za ukončenie vojny. M. Helenka J., M. Helenka S., M. Ľubica, M. Lucia, M. Janka J., M. Danka J., M. Margita, M. Ľubomíra S.C. sme sa modlili Krížovú cestu z Jednotného katolíckeho spevníka a dojímavé, so slzami v očiach, boli modlitby vlastnými slovami, ktorými sme veľmi odprosovali dobrého BOHA za hriechy vojny.

25. marca je deň počatého dieťaťa.

V nedeľu 24. marca sme sa modlili pred pamätníkom Nenarodených detí, pri kostole Sedembolestnej P. Márie v Petržalke.

O 15h, Korunkou Božieho Milosrdenstva a Krížovou cestou za úctu k životu, sme odprosovali za hriechy páchané na nenarodených deťoch. Prosili sme o milosť, aby sme sa s našimi nenarodenými deťmi mohli stretnúť v Nebi.

Odprosujeme za hriech vojny:

Klaniame sa Ti Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím svätým Krížom vykúpil celý svet.

1.Odprosujeme za hriech vojny, ktorým sú mnohí odsúdení ísť do vojny a byť vo vojne, napriek tomu, že to nechcú.

2.Odprosujeme za hriech vojny, ktorým sú mnohí nútení zobrať na plecia kríž vojny.

3.Odprosujeme za hriech vojny, pod ktorým mnohí padajú od únavy a hladu.

4.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý núti matky plakať, lebo im zobrali synov do vojny.

5.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý mnohých núti pomáhať tým, ktorí už vo vojne nevládzu.

6.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý ani nedovolí ženám poutierať pot z tváre mužom, ktorí sú vo vojne.

7.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý tlačí k zemi vojakov aj ich rodiny.

8.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý chce súcit človeka k človeku nahradiť zbraňami a násilím.

9.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý prináša zúfalstvo a smútok.

10.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý znevažuje ľudskú dôstojnosť.

11.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý na kríž vojny pribíja mužov, ženy i deti.

12.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý nezmyselne zabíja.

13.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý ani nedovolí matkám objať mŕtve telá synov.

14.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý ani nedovolí dôstojne pochovať tých ktorí zomreli.

Pane Ježišu všetky tieto hriechy vojny ti odovzdávame, lebo ty si víťaz nad každou vojnou. Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

SKr január 2024

Silvester v Hradisku

V silvestrovskú noc, sme sa v kostole Povýšenia sv. Kríža v Hradisku, s mamou – Máriou Jozefínou a Markom modlili od 22h do 1h.

Začali sme Biblickým Radostným ružencom s prosbami za naše rodiny a odprosenie hriechov proti životu.

Pokračovali sme Fatimským ružencom Svetla s modlitbami za našich kňazov, biskupov i svätého otca. Modlitby sme pretkávali piesňami. Ďakovali sme za Božie Milosrdenstvo. Do Milosrdného Lona Nebeského Otca, Milosrdného Srdca Pána Ježiša i Milosrdného Objatia Ducha Svätého sme odovzdávali a zasväcovali naše rodiny, farnosti, Slovensko i celý svet Korunkou Božieho Milosrdenstva. O polnoci sme spievali Anjel Pána i ďalšie piesne. V prvých chvíľach Nového roka sme sa modlili ruženec k úcte sv. Jozefa a prosili o jeho ochranu pre naše rodiny.

Tešili sme sa, že napriek ľadu, ktorý pokrýval celú dedinu, do kostola na modlitbu, striedavo, prichádzali starší i mladí.

Až neskôr sme sa dozvedeli, že P. Mária v Medžugorii prosila na Silvestra vytrvať v modlitbe 3 hodiny.

ĎAKUJEME Ti naša Levočská Mama Mária – Kráľovná rodiny, za túto milosť a prosíme Ťa o stále objatie pre celé naše rodiny. Amen.

***

Deň radostnej duchovnej obnovy SKr.

Prežili sme krásny a radostný deň duchovnej obnovy 27. januára 2024 v dome Marka v Dechticiach.

Už v piatok napriek mnohým ťažkostiam pricestovali do Dechtíc M. Jozefína a M. Timoteja s doprovodkyňou Oľgou. Marko ich vítal na zastávke autobusu s vozíkom, bez ktorého sa M. Timoteja nemohla pohybovať. Večer bol radostný a modlitbový s prípravou na  nasledujúci deň.

V sobotu ráno o 7.30h sme vítali P. Andreja. O 9h prišlo auto zo Zohora – M. Danka H. i M. Oľga s manželom Jankom i svokrou Zdenkou. A v tom istom čase z Bratislavy prišli M. Ľubica, M. Helenka S., M. Janka, M. Danka J. i Vierka.  Bola to úžasná duchovná obnova ešte stále vo Vianočno-fašiangovej atmosfére.

Ďakovali a prosili sme za naše rodiny modlitbami vlastnými slovami. Modlili sme sa ruženec plný Božích milostí. Losovali sme si svätých patrónov na rok 2024. Viaceré využili možnosť svätej spovede.

Svätú omšu o 12 h sme prežili v prítomnosti relikvií viacerých svätých. V rámci sv. omše sme mohli prijať aj Sviatosť pomazania chorých. Požehnanie sme dostali s relikviou sv. Šarbela. Uctiť sme si mohli relikviu sv. P. Pia, nezabúdajúc nato, že najdôležitejší je Ježiš v Eucharistii, ktorého sme mohli prijať pod obojím spôsobom. Bol to veľký čas milosti. DOBRÝ BOŽE ĎAKUJEME TI.

Nasledovalo príjemné posedenie pri obede a fašiangových koláčoch, ktoré ste s láskou priniesli.

Popoludní sme pokračovali v modlitbách k úcte sv. Šarbela s konkrétnymi úmyslami za naše rodiny, pri ktorých viacerým z nás tiekli slzy.

Odprosovali sme za  urážky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny a Mamy Márie. Modlitbu ľútosti s prosbou o odpustenie hriechov sme zahrnuli do Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Tešili sme sa zo stretnutia a vzájomného zdieľania sa. Mysleli sme na naše sestry SKr, ktoré nemohli prísť. Celý deň bol na Slávu Božiu okrášlený krásnymi piesňami za ktoré ďakujeme predovšetkým M. Oľge.

Rozlúčili sme sa duchovne posilnené s odovzdanosťou všetkých, ktorých máme vo svojich srdciach, do náručia našej Kráľovnej rodiny.

Naše stretnutia, jeseň 2023

Milované sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny,

6. septembra 2007 sme mali prvú prezentáciu nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny, u nás v kostole Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke.

Veru, sme staršie o 17 rokov.

Je veľa krásneho a nádherného čo sme spolu za ten čas prežili. Boli to chvíle spoločné na rôznych duchovných obnovách, spoločných modlitbách, spoločných stretnutiach – všetko to čo máme podchytené a zachytené v našich písomných správach, ale ešte viac a dôležitejšie je to, čo napísané nie je a to sú všetky naše súkromné obety a modlitby pre naše rodiny, o ktorých vie len naša Mama a Sestra zároveň – Naša Kráľovná rodiny a samozrejme BOH i naši kamaráti v Nebi.

Veď je úžasné, že sa môžeme tešiť na stretnutie s nimi my i celé naše rodiny, lebo veríme vo vypočutie našich modlitieb a veľký význam našej obety spojenej s Ježišovou obetou.

ĎAKUJEM VÁM ZA TO VŠETKO.

Sme o 17 rokov staršie a je to cítiť aj na našom veku a našom zdraví, ktoré o to viac odovzdávame a zasväcujeme Bohu.

Už sa nám nedarí stretávať tak často akoby sme chceli. Je to aj preto lebo máme veľa aktivít i v našich farnostiach, kde každá z nás býva a zúčastňujete sa farského života, začo Vám tiež veľmi ĎAKUJEM.

Sme stále duchovne spojené a komunikujeme spolu často telefonicky rozhovormi a predovšetkým posielaním SMS i elektronicky posielaním mailov. ĎAKUJEM BOHU i Vám za túto možnosť komunikácie. Vždy Vám hovorím: VŠETKY POZDRAVUJÚ VŠETKY A MYSLÍME NA SEBA a to je krásne, pretože myslíme na seba znamená, že sa za seba modlíme.

Predsa len chcem spomenúť našu malú duchovnú obnovu, v nedeľu 1. októbra 2023, v našom sídle Spoločenstva Kráľovnej rodiny v Petržalke, kde sme sa 3 hodiny modlili za naše rodiny a ďalší čas vzájomného zdieľania sme sa tešili zo vzájomného stretnutia.

V stredu 8. novembra 2023, na sviatok všetkých verných dominikánskych zosnulých, sme sa 2 hodiny modlili na Petržalskom cintoríne za našich zosnulých.

V sobotu, 11. novembra 2023, som sa s manželom Markom zúčastnila v Košiciach na stretnutí slovenskej dominikánskej rodiny. V plnej sále Veritas, domikánskeho kláštora, sme zastupovali naše SKr ako súčasť dominikánskej rodiny, kde boli hostiteľmi bratia dominikáni a spoluorganizátorkami sestry dominikánky. Svoje zastúpenie mali tretí rád sv. Dominika, ružencové bratstva, dominikánska mládež a cez internet online, sme boli spojení aj s kontemplatívnymi slovenskými dominikánkami, sestrou Hyacintou z kláštora v Krakove a sestrou Cecíliou z kláštora v Ríme. Vďaka BOHU i sv. Dominikovi!

Naše SKr sa modlí za rodiny a úctu k životu, preto sme súčasťou aj Fóra života.

Spoločný večer s  Fórom života.

Správa našej Márie Janky Juríkovej:

Spoločný večer sa konal pri príležitosti 20. výročia Fóra života.

Za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa na tomto slávnostnom večere dňa 19.12.2023 zúčastnila Mária Lucia Kamenská a ja.

Miesto  konania bolo vo veľmi peknom prostredí v Refektári u Františkánov.

Hneď po príchode nás milo privítala predsedníčka Fóra života pani Marcela Dobešová. Večer sa začal kultúrnym programom. Štefan Bučko recitoval veľmi pekné, dojímavé básne. Adriena Bartošová zaspievala niekoľko piesní a Pavol Berez sprevádzal hrou na gitare. Nakoniec sme všetci spoločne zaspievali pieseň: Búvaj dieťa krásne. Pre všetkých zúčastnených bola pripravená publikácia, 20 rokov Fóra života, z toho dôvodu sa 20 ročná činnosť podrobne nerozoberala. S krátkym prejavom vystúpila bioetička pani Pavla Bicianová, po nej pani Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy, ktorá pripomenula niekoľko štatistických údajov.

Na záver tohto príjemného večera sme si pochutili na výbornej kapustnici. Želáme Fóru života naďalej dobrých spolupracovníkov, darcov, dobrovoľníkov, pretože táto ich šľachetná činnosť má nesmiernu cenu.

BOHU VĎAKA, že sme do tejto šľachetnej činnosti zapojené aj my.

800 ročná tradícia Betlehemov

Uplynulo 800 rokov od prvého Betlehemu sv. Františka z Assisi keď chcel priblížiť Vianoce chudobným ľuďom.

S deťmi sme si pripomenuli túto udalosť na výstave Betlehemov.

Ježiškovi sme sa poklonili.

Zaspievali sme koledy.

Poprosili sme Ježiška, aby sa narodil v našich rodinách.

Poďakovali sme sa, že On Boh sa stal malým dieťaťom pre nás tak blízkym.

Poďakovali sme sa za to, že nás ľúbi.

Videli sme krásne Betlehemy z rôznych materiálov.

Veľké i maličké.

Svätá rodina oroduj za nás.

Betlehemy sú krásne.

Tešíme sa, že sme Božie deti.

Naši seniori nám pripravili prekvapenie a učili nás ako sa pečú Vianočné oblátky

Oblátky nám chutili.

Vianočný pozdrav otca biskupa Petra Rusnáka

Milí vedúci hnutí, združení a spoločenstiev, sestry a bratia!

.
.    Pri príležitosti sviatkov narodenia Ježiša Krista, Vám ďakujem za to, že vo Vašich spoločenstvách sa rodí živá viera. Táto viera sa rodí vďaka Vašej pravidelnej obete vlastného času a prinášaniu „horčičného semienka“ nádeje do všedného dňa. Želám Vám, aby ste naďalej napĺňali Vaše poslanie v špecifickej charizme, ktorou obohacujete spoločenstvo Cirkvi, aby sme Cirkev predstavili svetu ako rodinu a ako spoločenstvo.
.    Ako čítame na sviatok Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, stávame sa adoptívnymi synmi a dcérami:
   „Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do vašich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!´A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak Boží dedič skrze Ježiša Krista.“ (Gal 4,4-7)
   Prajem Vám, nech Vás toto dedičstvo Božieho synovstva napĺňa po celý nový rok a nech Vám dáva silu autenticky žiť vlastnú charizmu.
.     K pozdravu sa pripájajú aj bratia a sestry z Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS.
.     Navzájom sa za seba modlime! Ďakujem.
vladyka Peter Rusnák

Hľadanie prístrešia

Noc Zázračnú BOH pripravil pre našu Zem,

keď Jozefa a Máriu hostí zle Betlehem.

Svätá Rodina odpusť naším rodinám a pomáhaj nám pripraviť Ti miesto v našich srdciach, kde nebudeš iba hosťom ale Kráľovstvom Lásky a Pokoja.

Krása svätého Mikuláša

Vyšné Repaše, 6. december 2023

Ak je v srdci duch a príklad skutočného svätého Mikuláša, prinesie do dedín a rodín veľa nádherného obdarovania.

Malí anjeli so svätým Mikulášom

priniesli radosť aj do domov starých ľudí.

Vzácna nádej

Obraz dominikánskej rodiny

.

Dva z mnohých obrazov našej Márie Timoteji vyjadrujú súdržnosť dominikánskej rodiny:

O vzácna nádej, náš svätý OTEC DOMINIK,

Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na telesne chorých,

vypros nám u Krista pomoc

a vylieč choroby našich duší.

SPLŇ OTČE ČO SI SĽÚBIL

A POMÁHAJ NÁM SVOJÍM ORODOVANÍM.

Rok Kresťanskej kultúry 2023-2024

V Nitre na Národnej púti, 5. júla 2023, bol na Slovensku vyhlásený Rok Kresťanskej kultúry.

Žiaci ZŠ Tupolevova a Holíčska, Bratislava, sa zapojili do tohto projektu. Vytvorili nástenku kde sa zdôrazňuje, že kresťanskou kultúrou v našich srdciach sú čnosti.

 

Múdra žena

Svätá Katarína Alexandrijská, ctihodne múdra žena, oroduj za nás.

Všemohúci a večný Bože, ty si svojmu ľudu dal svätú pannu a mučenicu Katarínu; dopraj, aby sme sa na jej príhovor utvrdzovali vo viere a horlivo pracovali na jednote Cirkvi.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Slávnostný ruženec detí v Rádiu Mária

Žiaci 5C ZŠ Tupolevova, Bratislava sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete 18. októbra 2023.

Kliknite sem na zobrazenie ruženca na youtube

Kliknite sem na zobrazenie fotografií v galérii:

Modlitba za biskupa Františka

Mailová správa SKr odoslaná na sekretariát Spišského diecézneho biskupa:
.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

S radosťou sme prijali správu o novom diecéznom biskupovi otcovi Františkovi a s láskou sme prijali jeho prosbu o modlitbu.

20 žien nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny sme sa v týždni pred biskupskou vysviackou modlili Posvätný ruženec Radostný, Svetla, Bolestný i Slávnostný a v piatok pred vysviackou Korunku k Božiemu Milosrdenstvu za otca biskupa Františka i na jeho úmysly. A samozrejme v našich modlitbách zaňho i za celú našu Katolícku cirkev v našom spoločenstve pokračujeme.

S úctou, vďakou i radostnou modlitbou v mene SKr

M. Ľubomíra.

*

Odpoveď z biskupského úradu:
.

Milá pani Semešová Cehuľová,

v mene otca biskupa Františka Vám srdečne ďakujem za milý pozdrav, ktorý ste mu zaslali. Ďakujem za modlitby i za vyjadrenie túžby po duchovnej podpore do budúcna.

Pozdravte od otca biskupa Františka aj všetky ženy zo Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Otec biskup sa za Vás modlí a zasiela Vám svoje požehnanie.

S prianím požehnaných dní

Patrik Taraj

tajomník diecézneho biskupa

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Spišské Podhradie

DARČEK SEDEMBOLESTNEJ

15. september 2023

 Slávnosť Sedembolestnej Patrónky Slovenska.

Modlitby za odprosenie urážok proti

Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu

a Nepoškvrnenému Srdcu Panny a Mamy Márie

na Slovensku a za Slovensko

00h – 01h        M. Timoteja

01h – 02h        M. Janka Ď.

02h – 03h        M. Ľubomíra Ď.

03h – 04h        M. Anna N.

04h – 05h        M. Anna M.

05h – 06h        Emka

06h – 07h        M. Anna P.

07h – 08h        M. Danka H., Vierka

08h – 09h        M. Edita

09h – 10h        M. Klementína

10h – 11h        M. Lucia, M. Danka J.

11h – 12h        M. Ľubomíra S.C.

12h – 13h        M. Ľubomíra S.C.

13h – 14h        Renáta M.

14h – 15h        Miriam

15h – 16h        M. Oľga

16h – 17h        M. Helenka J.

17h – 18h        M. Helenka S.

18h – 19h        M. Margita

19h – 20h        M. Janka J.

20h – 21h        M. Jozefína

21h – 22h        M. Ľubica

22h – 23h        Gabriela

23h – 24h        M. Ľubomíra S.C.

Do tejto modlitbovej reťaze sme sa pripojili účasťou na svätých omšiach na rôznych miestach, duchovným spojením so Slávnosťou Patrónky Slovenska v Šaštíne cez média i ďalšími modlitbami.

BOHU VĎAKA!

Zázrak vo sviatok Kráľovnej rodiny

22. augusta 2023

Keďže sme sa v roku 2023 na sviatok P. Márie Kráľovnej ako Spoločenstvo Kráľovnej rodiny nestretli na spoločnom duchovnom programe, vybrala som aj s mojou svokrou M. Annou navštíviť pútnické miesto Staré Hory. Osobne som tam bola prvýkrát. Tak ako každé mariánske pútnické miesto, aj Staré Hory, dýchajú pokojnou atmosférou a úctou k Božej matke. Naše prvé kroky viedli do kostola Navštívenia Panny Márie, ktorý bol v roku 1990 dekrétom podpísaným pápežom Jánom Pavlom II., vyhlásený za Baziliku minor.

Veľmi zaujímavou informáciou je, že v tomto chráme sa sv. omše v roku 1764 zúčastnili synovia Márie Terézie a neskorší cisári Jozef II. a Leopold II.

Celý areál, v ktorom dominuje milostivá socha Panny Márie, je obkolesený nádhernými horami. Krásna príroda napĺňa srdce obdivom o dokonalom diele Stvoriteľa  a dušu bázňou pred Pánom.

V tomto lone Božej prírody nemôže chýbať mariánska Studnička, ku  ktorej sa viažu rôzne zázračné uzdravenia. Nás však najviac  zaujali „Ružencové schody“, ktoré sú znázornením modlitby ruženca. Pri ich absolvovaní sme mali veľmi pekný duchovný zážitok, nakoľko súbežne s nami jeden manželský pár začínal modlitbu ruženca. Postarší pán nahlas predmodlieval fatimský slávnostný ruženec a na moje prekvapenie úplne naspamäť. Postupne sa pridávali aj náhodní návštevníci a vytvorili sme peknú modlitebnú skupinku. Na záver som sa všetkým poďakovala za pekné spoločenstvo.

Márii sme odovzdali svoje ťažkosti, problémy, obavy a poďakovali za doterajšiu ochranu. S dôverou a nádejou sme vložili do jej rúk svojich najdrahších. Myslím, že sme obe ďakovali aj za skutočnosť, že bol s nami môj manžel (syn M. Anny), ktorý sa po 13 rokoch od rozvodu vrátil ku rodine. Aj touto cestou prosím P. Máriu Kráľovnú rodiny o orodovanie a celé SKr o modlitbu za obnovu nášho manželstva. Roky odlúčenia nás poznačili a viem, že táto cesta nebude ľahká a jednoduchá. Prosím o Božiu pomoc, aby som nemyslela na krivdy minulosti a aby nás naše nedostatky a zlyhania priviedli k väčšej pokore, vďačnosti, vzájomnej láske a úcte.

Ježiš a Mária milujem Vás, zachráňte duše!

Ježiš a Mária milujem Vás, zachráňte rodiny!

                                                                                               M. Ľubica

Túžba navštíviť Medžugorie

Určite každý túži po mieste, kde by sa rád pozrel. Pre mňa takýmto miestom bolo miesto „pokoja“, Zjavenia Panny Márie v Medžugorii. Keď boli pútnické zájazdy, nemohla som ísť, či už to bolo z finančných dôvodov alebo rodinných, tak som to nechala na Pannu Máriu. Stále som však verila, že príde ten okamžik, kedy na toto miesto pôjdem.

Keď mi začiatkom roka oznámila moja dcéra, že vybavila s rodinou dovolenku na Makarskej riviére v Chorvátku, hneď som vedela, že toto je príležitosť, navštíviť pútnické miesto v Bosne a Hercegovine, ktoré je vzdialené od Makarskej riviéry len 80 km. Tak aj bolo, po veľmi psychicky vypätom týždni, osobnom i pracovnom sme odišli 14.7.2023 na dovolenku k moru. Bol to veľmi horúci, výpekový, týždeň. Voda bola úplne teplučká a tak sme oddychovo strávili 7 dní pri mori.

Netrpezlivo som však čakala, kedy pôjdeme ďalej, na vytúžené pútnické miesto. V sobotu v doobedňajších hodinách sme prišli do Medžugoria. Čakal nás tam sprievodca, Slovák, žijúci 25 rokov v Medžugorii, Adrian,  ktorý sa nás ujal a poukazoval nám tie najzaujímavejšie miesta. Páčilo sa mi jeho vyjadrenie, keď sme sa ho pýtali, prečo zostal v Medžugorii: „ je tu kľudnejší život, nejako pomalšie ide čas. To bude asi tým, že na Slovensku je 5 mil. obyvateľov a modlí sa možno polovica, tu žije necelých 4 tis. obyvateľov a prichádza sa sem modliť ročne okolo 4 mil. pútnikov“.   Určite ten, ktorý toto miesto navštívil, mi dá za pravdu, že každý kút, každé miesto, tu dýcha pokojom, posvätnosťou a úžasným rajom. Navštívili sme „Oázu pokoja“, v ktorej žijú rehoľníci. V priestoroch Oázy je aj kaplnka s krížom a ukrižovaným Kristom. Kríž s ukrižovaným Kristom je vytvorený podľa troch patológov,  na skutočný obraz Krista.

Potom sme prešli na miesto, ktoré pripomína rozprávkový hrad. V Medžugorí, neďaleko vrchu Zjavenia, zvláštnym spôsobom vyniká jedna z budov. Každý ju nazýva „hrad“, pretože pripomína stredoveké kamenné sídlo. Hrad postavili kanadskí manželia Nancy a Patrick , ktorí sa rozhodli presťahovať do Medžugoria, ako dom modlitby pre kňazov.  V blízkosti tohto hradu je kaplička, v ktorej som prvý krát videla pannu Máriu, v požehnanom stave. Tiež kaplička Božieho milosrdenstva a majú tu „Vianoce“ po celý rok – jaskynku, v ktorej je umiestnený Betlehem.

Po ceste sme sa zastavili na miestach, kde bolo možné zakúpiť si suveníry, ktoré kňaz posvätil po sv. omši. Večer o 18 hod. Sme prešli ku hlavnému kostolu sv. Jakuba, kde vonku za kostolom bola o 19 hod. slávená sv. Omša. Cestou sme sa zastavili pri bronzovej soche Krista, z ktorého pravého kolena vyteká tekutina.

Po sv. omši sme chceli navštíviť posvätné miesto Zjavenia, kamenisté miesto Podbrdo,  kde sa zjavila 24. júna 1981, po prvý krát, Panna Mária. Lenže keď sa končila sv. omša, za nami sa tiahlo čierne, až fialové mračno, ktoré predznačovalo riadnu búrku. Domáci síce hovorili, že určite miesto Medžugoria to minie, ale tentokrát to tak nevyzeralo. Keďže sme mali so sebou aj dve malé deti, nechceli sme riskovať nočnú búrku pri ceste na Podbrdo. Rozhodli sme sa, že navštívime miesto Zjavenia ráno, pred spiatočnou cestou domov. V ranných hodinách, kedy ešte nebolo veľmi horúco, sme sa vydali na toto miesto. Nebolo tam veľa pútnikov, tak sme pohodlne prechádzali kamenistým chodníkom. Modliac sa cestou ruženec som si uvedomila, ako to Panna Mária zariadila. V deň, 23. júla, kedy sme išli na toto miesto, som mala meniny. Vtedy som to vnímala intenzívnejšie, že sa Panna Mária chcela stretnúť so mnou práve v tento deň.

Bol to pre mňa najkrajší duchovný darček k meninám.

Ďakujem Ti Panna Mária za dar, ktorý je pre mňa úžasný, nenahraditeľný ale hlavne darom radosti zo stretnutia a nesmierneho pokoja.

Tiež som vďačná nášmu úžasnému sprievodcovi Adriánovi a v neposlednom rade mojej rodine, ktorá bola so mnou a toto stretnutie mi umožnila. Neviem či sa mi ešte podarí navštíviť toto sväté miesto, ale to čo vo mne zanechalo v moju prvú návštevu, zostane v mojom srdci navždy.

Panna Mária v Medžugorii: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“

                                                           Mária Oľga Hladíková, 23.7.2023

 

Aj taký je život kráľovnej rodiny

Svedectvo našej Márie Anny Petrovej

Volám sa Anna a ak to bude Božia vôľa, v januári dovŕšim 80 rokov. Som najstaršia z troch detí. Narodila som sa na Šumiaci, v čase druhej svetovej vojny. Otec bol účastníkom protifašistického odboja, na čo bol aj patrične hrdý. Život v tomto tatranskom regióne pod Kráľovou hoľou bol veľmi ťažký. Muži pracovali prevažne ako drevorubači i pastieri a ženy sa venovali domácemu hospodárstvu. Deti pomáhali ako sa dalo. Celé leto sme bývali v jednoduchých podmienkach pri stodole a do dediny sme sa vracali až na jeseň. Avšak v nedeľu a počas náboženských sviatkov sme vždy peši prekonávali túto vzdialenosť do kostola. Rodičia boli v tomto prísni. Ísť do kostola a nakŕmiť statky, bolo pre nich to najdôležitejšie.

Kto pozná gréckokatolícke liturgie vie, akú dôležitú úlohu zohráva spev. Spieva sa veľa a spieva celý kostol bez doprovodu hudby. Mužské a ženské hlasy, v ktorých je vložené množstvo emócií, sa vzájomne dopĺňajú a sú krásnou oslavou Boha. To platí pre staroslovienskú i slovenskú liturgiu. Kroje, ktoré sú vo sviatočných dňoch doteraz, dotvárajú dôstojnosť týchto obradov. Moji rodičia sa modlili po starosloviensky a aj keď sme ako deti mnohému nerozumeli, cítili sme bázeň pred Bohom. Odovzdávali nám vieru, ktorá vychádzala predovšetkým zo srdca. Otec držal v dome regulu a dodržiavanie pôstu ako aj pravidelnú účasť na odpustoch, hlavne do Levoče sme mali povinnosť ísť.

Vydávala som sa ako osemnásťročná. Manžela som mala z tej istej dediny, takže som sa s jednou kravkou a s malou výbavou presťahovala z jedného konca dediny na druhý. Nieže by tam mali viac miesta ako u nás doma, ale bolo to nepísané pravidlo. V drevenici s kuchyňou, jednou izbou a komorou bývala okrem svokrovcov už jedna nevesta s mužom a synom. Takže aj z komory sa ubralo aspoň na spanie. Nejaký ten rok sme museli všetci vydržať spolu vedľa seba.

K rodičom sa prechovávala nielen úcta, ale naďalej aj poslušnosť. Čo povedala svokra, muselo platiť bez diskusie. Bola to „dobrá škola“ cvičenia sa v tejto dôležitej cnosti.

Aj keď nás bolo v tomto príbytku veľa, dvere boli vždy pre každého otvorené. Pocestní sa neraz vyspali na pôjde alebo na gangu. Keď sme mali jedného syna, začali sme svojpomocne stavať dom. Potom sa narodili ešte dvaja chlapci. Veľmi som túžila aj po dcérach, ale nebolo mi dopriate ich vychovať. S obidvoma dievčatkami, ktoré som počala, som sa musela predčasne rozlúčiť. Spontánne potraty v rozličnom štádiu tehotenstva boli príčinou, že nás predčasne opustili. V mojom srdci navždy zostali ako Ninka a Hanka. Takže sme vychovávali 3 synov, žili skromne a pomáhali sme si v rodine navzájom.

Veľmi náročné obdobie prišlo po dvadsiatich rokoch manželstva. Manžel, ktorý pracoval ako lesný robotník, utrpel ťažký pracovný úraz. Kolotoč lekárskych vyšetrení skončil  diagnózou srdca a záverom „trvalá invalidita“. Moje zamestnanie v dedinskej krčme som musela dopĺňať rozličnými brigádami. Manžel sa musel preorientovať na domáce práce, so zamestnaním definitívne skončil. Množstvo liekov a chodenie po lekároch nás stálo nemálo financií. S Božou pomocou sme aj toto obdobie prekonali, synovia dospeli a postupne si zakladali rodiny.

Boli roky, keď sme v dome bývali štyri generácie, nakoľko moja starká žila od začiatku s nami v jednej domácnosti. Utiereň a večiereň nikdy nevynechali. Dožila sa prapravnúčat, čo bolo veľkým požehnaním pre celú rodinu. Roky utekali, vnúčatá pribúdali, rástli a aj keď už nebývali na Šumiaci, trávili tam čo najviac voľného času, preto ich stále považujem za „mojo deti“.

Veľkonočné sviatky v roku 2007 sa navždy zapísali do môjho srdca. Na Bielu sobotu ráno manžel náhle odpadol a nepomohla ani rýchla pomoc, ani záchranný vrtuľník, ani moja túžba sa s ním aspoň rozlúčiť. Ďalšie obdobie bolo časom preplakaných nocí, bezútešných dní, intenzívnych spomienok, hľadania odpovedí. Vyhľadávala som ticho a samotu.  Cítila som, že moje telo mechanicky plní povinnosti, ale akoby mi ani nepatrilo. Pri modlitbe som často rozjímala nad slovami „a tak už nie sú dvaja, ale jedno telo“ a pýtala sa Pána „prečo si nás nevzal spolu ako jedno telo?“ S odstupom času ďakujem za túto krízu, lebo to bolo obdobím úprimného dialógu s Ježišom.

Keď sa zdalo, že som sa s udalosťami zmierila a začala fungovať v bežnom živote, bola som postavená pred úlohu prijať ďalší kríž. V priebehu jedného roka prišlo k rozvodom manželstva jedného i druhého syna. Matky vedia pochopiť, ako trpí materinské srdce, keď vidí chybné životné kroky svojich detí a nemá možnosť to zmeniť. Tentoraz som sa pýtala: „Pane, či už si to dovolil alebo dopustil, čo mi chceš touto situáciou povedať?“. Robila som, čo bolo v mojich silách, aby som zachránila tieto manželstvá, ale nepodarilo sa. S realitou som sa ťažko vyrovnávala, ale už som nerezignovala ako po smrti manžela. Nechcela som nikoho stratiť –  ani nevesty, ani vnúčatá. Nemohla som potlačiť svoje materské zmýšľanie. Nevzdávala som sa a chcela som komunikovať. Na jednu adresu som chodila za synmi, na druhú za vnúčatami a nevestami. Nebolo to jednoduché, lebo všetci sme boli určitým spôsobom emocionálne zranení a každý to svojou povahou inak spracovával.

Pán mi pomohol a so svojou nevestou sme, na pútnických miestach Levoča, Marianka, Litmanová, Lutina, Nitra, Šaštín, v modlitbe odľahčovali bremeno kríža a čerpali silu do ďalších dní. Odovzdávala som svoje obavy, úzkosti, starosti do modlitby akatistu k Bohorodičke, ktorá  najdokonalejšie pozná bolesti matky.

Tak ako to už býva, pribúdali nielen roky, ale aj choroby. Svoje utrpenie som obetovala za uzdravenie vzťahov v rodine. Bolo to pre mňa dôležitejšie ako podlomené zdravie. Ďakujem Stvoriteľovi za dar života a ďakujem aj za privilégium, že som sa dožila tohto veku. Uvedomujem si, že aj ťažké a náročné chvíle na tejto pozemskej púti ma formujú a dávajú príležitosť prinášať obetu. Vždy som prosila hlavne o to, aby ma Pán neopustil. Aby mi dal silu každého milovať, každému odpúšťať a s každým nažívať v pokoji. Veľkým posilnením je pre mňa aj Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ktoré ma prijalo a v ktorom nachádzam podporu a duchovné vedenie pre život veriacej ženy v rodine. Povzbudenie a nádej mi dodávajú i slová pátra Pia: „minulosť ponechať milosrdenstvu, budúcnosť Božej prozreteľnosti a žiť pre prítomnosť“. Tak prosím o milosť a dary Ducha svätého, aby som ešte mohla pomôcť kde treba,  byť užitočná a použiteľná pre Božie kráľovstvo.   Ak už nie fyzicky, aspoň vytrvalou modlitbou za spásu duší nielen mojej rodiny, ale i tých, ktorí to najviac potrebujú.

Hospodin pomiluj!

Mária Anna Petrová, SKr

August 2022

Ruženec s bl. sestrou Zdenkou

6. júla 2023 sme sa v Rádiu Mária modlili Posvätný ruženec Svetla s modlitbami bl. sestry Zdenky za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Fotografie sú vo fotogalérii – kliknite sem.

 

 

Ruženec detí za deti

1.júna, na Deň detí, 8 žiakov ZŠ Tupolevova z Petržalky – Emka, Matúš, Laura, Leonard, Sára, Denis, Veronika a Alex, sa modlili v rádiu Mária za deti celého sveta. Nasledovala prehliadka štúdia, pri ktorej sa od  ochotných pracovníkov rádia dozvedeli ako sa vysiela. Riaditeľ rádia Mária, P. Bruno Donoval deti pochválil a obdaroval viacerými darčekmi. Deti mali bohatý duchovný zážitok nielen z dôvodu Dňa detí ale aj sviatku nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza.

Fotografie sú vo fotogalérii – kliknite sem.

Ruženec s Jánom Pavlom II.

04. mája 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Ruženec s Jánom Pavlom II.

Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku – kliknite na tento riadok.

 

Deň rodiny – máj 2023

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa 15. mája 2023 zapojilo do aktivít  pro life organizácii, Dňa rodiny, v Bratislave, modlitbou za rodiny, v kostole Kráľovnej rodiny s nasledujúcim program:

.

DEŇ RODINY 15. máj 2023

Pozývame Vás na Modlitby za úctu k životu a rodiny

Pondelok 15. mája 2023  v kostole Kráľovnej rodiny

v Bratislave na Teplickej o 16,00h

Odovzdanie našich rodín do Náručia Božieho Milosrdenstva

a odprosenie hriechov proti životu.

Posvätný Fatimský Radostný ruženec a modlitby za rodiny

18,00 Svätá omša

Po svätej omši – Ruženec za pokoj a ukončenie vojny

Modlitba našej rodiny

         Svätá Nazaretská Rodina s veľkou pokorou, úctou a dôverou prichádzame pred Tvoj obraz.

         Vyprosujeme si od Teba Svätá Rodina, Vieru, Nádej, Lásku, Požehnanie a veľa Milostí. Vyprosujeme to nielen pre našu rodinu, ale aj pre rodiny našej farnosti a celého sveta.

         Svätý Jozef ochranca rodín, vzor čistoty, prosíme Ťa pomáhaj mládencom, manželom a otcom, aby sa vedeli podobať Tvojmu svätému životu.

         Ty svätá Panna Mária, Služobnica Pána, Matka Pána Ježiša, Matka Sedembolestná, trpiaca Matka pod krížom, Kráľovná rodiny, od Teba vyprosujeme pre všetky matky, manželky a devy vzor Tvojho pozemského života. Panna Mária tak ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi v každej rodine, ktorá si uctieva Teba a Tvoje sväté meno. A prosíme aj za tie rodiny, ktoré si Ťa neuctievajú.

Pane Ježišu Kráľ neba i zeme, Kráľ rodín, buď prítomný vo všetkých kresťanských rodinách, buď príkladom a vzorom pre deti svojou láskou a poslušnosťou.

Svätá Nazaretská rodina bývaj s nami, ochraňuj nás a pomáhaj nám obnoviť Život Lásky v našej rodine nie len teraz, ale po všetky ďalšie dni nášho života. Amen.

Otče náš …, Zdravas Mária …, Sláva Otcu …

Advent, 1994, Hradisko, Mama Jozefína Cehuľová

Ruženec za kňazov – MILOSRDENSTVO

13. apríla 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Ruženec za kňazov – MILOSRDENSTVO.

Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku – kliknite na tento riadok.

Noc Veľká Ježišovým Víťazstvom

PÁN JEŽIŠ dokázal, že ani smrť ani celé peklo nemá nad ním moc.

ŽIVOT je silnejší než smrť,

ako aj LÁSKA nad nenávisťou,

MIER nad vojnou,

RADOSŤ nad smútkom.

PÁN je VÍŤAZ a takisto my,

ak veríme v Neho.

Žehnám Vás, otec Peter.

Veľkonočný pozdrav od Duchovného otca Jozefa Jaraba:

Ctení moji priatelia,

prajem vám požehnané dni tohoročnej Veľkej noci.

Spomínam na vás a žičím každému z vás hojne jej duchovných i telesných darov.

Aj tieto veľkonočné dni sú príležitosťou prejaviť svoju blízkosť ľuďom okolo nás, venovať vzácne chvíle žijúcim a zachovať pamiatku tých, ktorí nás na ceste života už predišli a spia spánkom pokoja.

S úctou Jozef Jarab

Nech celý svet spozná Zmŕtvychvstalého Krista a nech ho uzná za svojho kráľa.

Viva Cristo Rei.

Nech náš vzťah ku Kristovi je stále hlbší a hlbší tak aby sme sa mu pripodobnili čo najviac.

Marko

Biblický ruženec Svetla

2. marca 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Biblický ruženec Svetla

za ukončenie vojny a Boží pokoj v celom svete.

Modlitbou bl. Bartolomeja Longa sme si uvedomovali dôležitosť a potrebu modlitby Posvätného ruženca v dnešných ťažkých časoch.

Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku (youtube).

Fotogaléria – kliknite sem.

Ruky nádeje

Modlitba detí

Základné školy Tupolevova a Holičská v Bratislave Petržalke sa v rámci hodín Náboženskej výchovy zapojili do medzinárodného projektu, Pápežských misijných diel, RUKY NÁDEJE.

„Milé deti veľmi sa spolieham na Vašu modlitbu. Bez Vašej modlitby je moja modlitba slabá.“ Táto prosba pápeža Františka oslovila 187 žiakov ZŠ Tupolevova135 žiakov ZŠ Holičská, vo všetkých ročníkoch.

Žiaci s ochotou a zodpovednosťou prijali výzvu, počas tohtoročného pôstneho obdobia, modliť sa za pokoj a mier pre všetky deti na svete.

Svoje poslanie prezentovali obkreslením ruky – ruky srdca, ktoré súcití s deťmi vojnou zasiahnutých krajín.

Tvorivosť žiakov sa prejavila na vymaľovaných rukách so symbolmi lásky, spolupatričnosti, modlitby i nádeje. Na rukách sa ako dar nachádzajú srdcia, kvety, chlieb, ovocie … i kríž a ruženec… To všetko by naše deti chceli poslať deťom, ktoré trpia vo vojne. Prekvapujúce sú ruky so Srdcom Pána Ježiša a obrazom Panny Márie, ktoré majú objať všetky deti vo svete a priniesť im radosť. Preškrtnutá zbraň medzi ukrajinskou a ruskou vlajkou vyslala signál, že naše deti nechcú vojnu a modlia sa za jej skončenie.

Malý prvák Róbert zapojil do projektu celú svoju rodinu a priniesol do školy obkreslené ruky svojej mamy, otca i brata.

Spoločná modlitba a kamarátstvo s ukrajinskými deťmi, ktoré navštevujú naše školy, sú dôkazom vzájomného prijatia, priateľskej pomoci i túžby po mieri pre krajiny celého sveta.

M. Ľubomíra Semešová Cehuľová, marec 2023
.

Fotogaléria – kliknite sem

Krížová cesta SKr za ukončenie vojny

Pane Ježišu Kriste Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny …

         Táto modlitba sprevádzala zastavenia Krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v sobotu 4. marca 2023, od 15h do 17h, v lese nad Národným onkologickým ústavom v Bratislave-Kramáre.

         Za našich duchovných spoločníkov a vzory nasledovania utrpenia Ježiša Krista, sme si vybrali svätých Andreja Svorada a Benedikta a spoločne sme rozjímali nad slovami Krížovej cesty, ktorú o ich živote napísal otec biskup Viliam Judák.

 Za ukončenie vojny a Boží pokoj

v našich srdciach i na celom svete

sme sa modlili aj Korunku Božieho Milosrdenstva a Bolestný ruženec. Pri speve O Mária Bolestivá, pred XIII. zastavením, sa ku nám pridalo aj slnko a obdarilo nás viacfarebným nádherným žiarením. Prijali sme to ako darček od našej Nebeskej Mamy – Kráľovnej rodiny.

Nech Dobrý Pán BOH požehná aj tých, ktorí urobili toto pekné miesto modlitby Krížovej cesty … Amen.

 

 

 

 

Všetky fotky sú vo foto-galérii – kliknite sem na tento riadok.

Video-1-slnko

Video-2-slnko