Slávnostný ruženec detí v Rádiu Mária

Žiaci 5C ZŠ Tupolevova, Bratislava sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete 18. októbra 2023.

Kliknite sem na zobrazenie ruženca na youtube

Kliknite sem na zobrazenie fotografií v galérii:

Modlitba za biskupa Františka

Mailová správa SKr odoslaná na sekretariát Spišského diecézneho biskupa:
.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

S radosťou sme prijali správu o novom diecéznom biskupovi otcovi Františkovi a s láskou sme prijali jeho prosbu o modlitbu.

20 žien nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny sme sa v týždni pred biskupskou vysviackou modlili Posvätný ruženec Radostný, Svetla, Bolestný i Slávnostný a v piatok pred vysviackou Korunku k Božiemu Milosrdenstvu za otca biskupa Františka i na jeho úmysly. A samozrejme v našich modlitbách zaňho i za celú našu Katolícku cirkev v našom spoločenstve pokračujeme.

S úctou, vďakou i radostnou modlitbou v mene SKr

M. Ľubomíra.

*

Odpoveď z biskupského úradu:
.

Milá pani Semešová Cehuľová,

v mene otca biskupa Františka Vám srdečne ďakujem za milý pozdrav, ktorý ste mu zaslali. Ďakujem za modlitby i za vyjadrenie túžby po duchovnej podpore do budúcna.

Pozdravte od otca biskupa Františka aj všetky ženy zo Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Otec biskup sa za Vás modlí a zasiela Vám svoje požehnanie.

S prianím požehnaných dní

Patrik Taraj

tajomník diecézneho biskupa

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Spišské Podhradie

DARČEK SEDEMBOLESTNEJ

15. september 2023

 Slávnosť Sedembolestnej Patrónky Slovenska.

Modlitby za odprosenie urážok proti

Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu

a Nepoškvrnenému Srdcu Panny a Mamy Márie

na Slovensku a za Slovensko

00h – 01h        M. Timoteja

01h – 02h        M. Janka Ď.

02h – 03h        M. Ľubomíra Ď.

03h – 04h        M. Anna N.

04h – 05h        M. Anna M.

05h – 06h        Emka

06h – 07h        M. Anna P.

07h – 08h        M. Danka H., Vierka

08h – 09h        M. Edita

09h – 10h        M. Klementína

10h – 11h        M. Lucia, M. Danka J.

11h – 12h        M. Ľubomíra S.C.

12h – 13h        M. Ľubomíra S.C.

13h – 14h        Renáta M.

14h – 15h        Miriam

15h – 16h        M. Oľga

16h – 17h        M. Helenka J.

17h – 18h        M. Helenka S.

18h – 19h        M. Margita

19h – 20h        M. Janka J.

20h – 21h        M. Jozefína

21h – 22h        M. Ľubica

22h – 23h        Gabriela

23h – 24h        M. Ľubomíra S.C.

Do tejto modlitbovej reťaze sme sa pripojili účasťou na svätých omšiach na rôznych miestach, duchovným spojením so Slávnosťou Patrónky Slovenska v Šaštíne cez média i ďalšími modlitbami.

BOHU VĎAKA!

Zázrak vo sviatok Kráľovnej rodiny

22. augusta 2023

Keďže sme sa v roku 2023 na sviatok P. Márie Kráľovnej ako Spoločenstvo Kráľovnej rodiny nestretli na spoločnom duchovnom programe, vybrala som aj s mojou svokrou M. Annou navštíviť pútnické miesto Staré Hory. Osobne som tam bola prvýkrát. Tak ako každé mariánske pútnické miesto, aj Staré Hory, dýchajú pokojnou atmosférou a úctou k Božej matke. Naše prvé kroky viedli do kostola Navštívenia Panny Márie, ktorý bol v roku 1990 dekrétom podpísaným pápežom Jánom Pavlom II., vyhlásený za Baziliku minor.

Veľmi zaujímavou informáciou je, že v tomto chráme sa sv. omše v roku 1764 zúčastnili synovia Márie Terézie a neskorší cisári Jozef II. a Leopold II.

Celý areál, v ktorom dominuje milostivá socha Panny Márie, je obkolesený nádhernými horami. Krásna príroda napĺňa srdce obdivom o dokonalom diele Stvoriteľa  a dušu bázňou pred Pánom.

V tomto lone Božej prírody nemôže chýbať mariánska Studnička, ku  ktorej sa viažu rôzne zázračné uzdravenia. Nás však najviac  zaujali „Ružencové schody“, ktoré sú znázornením modlitby ruženca. Pri ich absolvovaní sme mali veľmi pekný duchovný zážitok, nakoľko súbežne s nami jeden manželský pár začínal modlitbu ruženca. Postarší pán nahlas predmodlieval fatimský slávnostný ruženec a na moje prekvapenie úplne naspamäť. Postupne sa pridávali aj náhodní návštevníci a vytvorili sme peknú modlitebnú skupinku. Na záver som sa všetkým poďakovala za pekné spoločenstvo.

Márii sme odovzdali svoje ťažkosti, problémy, obavy a poďakovali za doterajšiu ochranu. S dôverou a nádejou sme vložili do jej rúk svojich najdrahších. Myslím, že sme obe ďakovali aj za skutočnosť, že bol s nami môj manžel (syn M. Anny), ktorý sa po 13 rokoch od rozvodu vrátil ku rodine. Aj touto cestou prosím P. Máriu Kráľovnú rodiny o orodovanie a celé SKr o modlitbu za obnovu nášho manželstva. Roky odlúčenia nás poznačili a viem, že táto cesta nebude ľahká a jednoduchá. Prosím o Božiu pomoc, aby som nemyslela na krivdy minulosti a aby nás naše nedostatky a zlyhania priviedli k väčšej pokore, vďačnosti, vzájomnej láske a úcte.

Ježiš a Mária milujem Vás, zachráňte duše!

Ježiš a Mária milujem Vás, zachráňte rodiny!

                                                                                               M. Ľubica

Túžba navštíviť Medžugorie

Určite každý túži po mieste, kde by sa rád pozrel. Pre mňa takýmto miestom bolo miesto „pokoja“, Zjavenia Panny Márie v Medžugorii. Keď boli pútnické zájazdy, nemohla som ísť, či už to bolo z finančných dôvodov alebo rodinných, tak som to nechala na Pannu Máriu. Stále som však verila, že príde ten okamžik, kedy na toto miesto pôjdem.

Keď mi začiatkom roka oznámila moja dcéra, že vybavila s rodinou dovolenku na Makarskej riviére v Chorvátku, hneď som vedela, že toto je príležitosť, navštíviť pútnické miesto v Bosne a Hercegovine, ktoré je vzdialené od Makarskej riviéry len 80 km. Tak aj bolo, po veľmi psychicky vypätom týždni, osobnom i pracovnom sme odišli 14.7.2023 na dovolenku k moru. Bol to veľmi horúci, výpekový, týždeň. Voda bola úplne teplučká a tak sme oddychovo strávili 7 dní pri mori.

Netrpezlivo som však čakala, kedy pôjdeme ďalej, na vytúžené pútnické miesto. V sobotu v doobedňajších hodinách sme prišli do Medžugoria. Čakal nás tam sprievodca, Slovák, žijúci 25 rokov v Medžugorii, Adrian,  ktorý sa nás ujal a poukazoval nám tie najzaujímavejšie miesta. Páčilo sa mi jeho vyjadrenie, keď sme sa ho pýtali, prečo zostal v Medžugorii: „ je tu kľudnejší život, nejako pomalšie ide čas. To bude asi tým, že na Slovensku je 5 mil. obyvateľov a modlí sa možno polovica, tu žije necelých 4 tis. obyvateľov a prichádza sa sem modliť ročne okolo 4 mil. pútnikov“.   Určite ten, ktorý toto miesto navštívil, mi dá za pravdu, že každý kút, každé miesto, tu dýcha pokojom, posvätnosťou a úžasným rajom. Navštívili sme „Oázu pokoja“, v ktorej žijú rehoľníci. V priestoroch Oázy je aj kaplnka s krížom a ukrižovaným Kristom. Kríž s ukrižovaným Kristom je vytvorený podľa troch patológov,  na skutočný obraz Krista.

Potom sme prešli na miesto, ktoré pripomína rozprávkový hrad. V Medžugorí, neďaleko vrchu Zjavenia, zvláštnym spôsobom vyniká jedna z budov. Každý ju nazýva „hrad“, pretože pripomína stredoveké kamenné sídlo. Hrad postavili kanadskí manželia Nancy a Patrick , ktorí sa rozhodli presťahovať do Medžugoria, ako dom modlitby pre kňazov.  V blízkosti tohto hradu je kaplička, v ktorej som prvý krát videla pannu Máriu, v požehnanom stave. Tiež kaplička Božieho milosrdenstva a majú tu „Vianoce“ po celý rok – jaskynku, v ktorej je umiestnený Betlehem.

Po ceste sme sa zastavili na miestach, kde bolo možné zakúpiť si suveníry, ktoré kňaz posvätil po sv. omši. Večer o 18 hod. Sme prešli ku hlavnému kostolu sv. Jakuba, kde vonku za kostolom bola o 19 hod. slávená sv. Omša. Cestou sme sa zastavili pri bronzovej soche Krista, z ktorého pravého kolena vyteká tekutina.

Po sv. omši sme chceli navštíviť posvätné miesto Zjavenia, kamenisté miesto Podbrdo,  kde sa zjavila 24. júna 1981, po prvý krát, Panna Mária. Lenže keď sa končila sv. omša, za nami sa tiahlo čierne, až fialové mračno, ktoré predznačovalo riadnu búrku. Domáci síce hovorili, že určite miesto Medžugoria to minie, ale tentokrát to tak nevyzeralo. Keďže sme mali so sebou aj dve malé deti, nechceli sme riskovať nočnú búrku pri ceste na Podbrdo. Rozhodli sme sa, že navštívime miesto Zjavenia ráno, pred spiatočnou cestou domov. V ranných hodinách, kedy ešte nebolo veľmi horúco, sme sa vydali na toto miesto. Nebolo tam veľa pútnikov, tak sme pohodlne prechádzali kamenistým chodníkom. Modliac sa cestou ruženec som si uvedomila, ako to Panna Mária zariadila. V deň, 23. júla, kedy sme išli na toto miesto, som mala meniny. Vtedy som to vnímala intenzívnejšie, že sa Panna Mária chcela stretnúť so mnou práve v tento deň.

Bol to pre mňa najkrajší duchovný darček k meninám.

Ďakujem Ti Panna Mária za dar, ktorý je pre mňa úžasný, nenahraditeľný ale hlavne darom radosti zo stretnutia a nesmierneho pokoja.

Tiež som vďačná nášmu úžasnému sprievodcovi Adriánovi a v neposlednom rade mojej rodine, ktorá bola so mnou a toto stretnutie mi umožnila. Neviem či sa mi ešte podarí navštíviť toto sväté miesto, ale to čo vo mne zanechalo v moju prvú návštevu, zostane v mojom srdci navždy.

Panna Mária v Medžugorii: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“

                                                           Mária Oľga Hladíková, 23.7.2023

 

Aj taký je život kráľovnej rodiny

Svedectvo našej Márie Anny Petrovej

Volám sa Anna a ak to bude Božia vôľa, v januári dovŕšim 80 rokov. Som najstaršia z troch detí. Narodila som sa na Šumiaci, v čase druhej svetovej vojny. Otec bol účastníkom protifašistického odboja, na čo bol aj patrične hrdý. Život v tomto tatranskom regióne pod Kráľovou hoľou bol veľmi ťažký. Muži pracovali prevažne ako drevorubači i pastieri a ženy sa venovali domácemu hospodárstvu. Deti pomáhali ako sa dalo. Celé leto sme bývali v jednoduchých podmienkach pri stodole a do dediny sme sa vracali až na jeseň. Avšak v nedeľu a počas náboženských sviatkov sme vždy peši prekonávali túto vzdialenosť do kostola. Rodičia boli v tomto prísni. Ísť do kostola a nakŕmiť statky, bolo pre nich to najdôležitejšie.

Kto pozná gréckokatolícke liturgie vie, akú dôležitú úlohu zohráva spev. Spieva sa veľa a spieva celý kostol bez doprovodu hudby. Mužské a ženské hlasy, v ktorých je vložené množstvo emócií, sa vzájomne dopĺňajú a sú krásnou oslavou Boha. To platí pre staroslovienskú i slovenskú liturgiu. Kroje, ktoré sú vo sviatočných dňoch doteraz, dotvárajú dôstojnosť týchto obradov. Moji rodičia sa modlili po starosloviensky a aj keď sme ako deti mnohému nerozumeli, cítili sme bázeň pred Bohom. Odovzdávali nám vieru, ktorá vychádzala predovšetkým zo srdca. Otec držal v dome regulu a dodržiavanie pôstu ako aj pravidelnú účasť na odpustoch, hlavne do Levoče sme mali povinnosť ísť.

Vydávala som sa ako osemnásťročná. Manžela som mala z tej istej dediny, takže som sa s jednou kravkou a s malou výbavou presťahovala z jedného konca dediny na druhý. Nieže by tam mali viac miesta ako u nás doma, ale bolo to nepísané pravidlo. V drevenici s kuchyňou, jednou izbou a komorou bývala okrem svokrovcov už jedna nevesta s mužom a synom. Takže aj z komory sa ubralo aspoň na spanie. Nejaký ten rok sme museli všetci vydržať spolu vedľa seba.

K rodičom sa prechovávala nielen úcta, ale naďalej aj poslušnosť. Čo povedala svokra, muselo platiť bez diskusie. Bola to „dobrá škola“ cvičenia sa v tejto dôležitej cnosti.

Aj keď nás bolo v tomto príbytku veľa, dvere boli vždy pre každého otvorené. Pocestní sa neraz vyspali na pôjde alebo na gangu. Keď sme mali jedného syna, začali sme svojpomocne stavať dom. Potom sa narodili ešte dvaja chlapci. Veľmi som túžila aj po dcérach, ale nebolo mi dopriate ich vychovať. S obidvoma dievčatkami, ktoré som počala, som sa musela predčasne rozlúčiť. Spontánne potraty v rozličnom štádiu tehotenstva boli príčinou, že nás predčasne opustili. V mojom srdci navždy zostali ako Ninka a Hanka. Takže sme vychovávali 3 synov, žili skromne a pomáhali sme si v rodine navzájom.

Veľmi náročné obdobie prišlo po dvadsiatich rokoch manželstva. Manžel, ktorý pracoval ako lesný robotník, utrpel ťažký pracovný úraz. Kolotoč lekárskych vyšetrení skončil  diagnózou srdca a záverom „trvalá invalidita“. Moje zamestnanie v dedinskej krčme som musela dopĺňať rozličnými brigádami. Manžel sa musel preorientovať na domáce práce, so zamestnaním definitívne skončil. Množstvo liekov a chodenie po lekároch nás stálo nemálo financií. S Božou pomocou sme aj toto obdobie prekonali, synovia dospeli a postupne si zakladali rodiny.

Boli roky, keď sme v dome bývali štyri generácie, nakoľko moja starká žila od začiatku s nami v jednej domácnosti. Utiereň a večiereň nikdy nevynechali. Dožila sa prapravnúčat, čo bolo veľkým požehnaním pre celú rodinu. Roky utekali, vnúčatá pribúdali, rástli a aj keď už nebývali na Šumiaci, trávili tam čo najviac voľného času, preto ich stále považujem za „mojo deti“.

Veľkonočné sviatky v roku 2007 sa navždy zapísali do môjho srdca. Na Bielu sobotu ráno manžel náhle odpadol a nepomohla ani rýchla pomoc, ani záchranný vrtuľník, ani moja túžba sa s ním aspoň rozlúčiť. Ďalšie obdobie bolo časom preplakaných nocí, bezútešných dní, intenzívnych spomienok, hľadania odpovedí. Vyhľadávala som ticho a samotu.  Cítila som, že moje telo mechanicky plní povinnosti, ale akoby mi ani nepatrilo. Pri modlitbe som často rozjímala nad slovami „a tak už nie sú dvaja, ale jedno telo“ a pýtala sa Pána „prečo si nás nevzal spolu ako jedno telo?“ S odstupom času ďakujem za túto krízu, lebo to bolo obdobím úprimného dialógu s Ježišom.

Keď sa zdalo, že som sa s udalosťami zmierila a začala fungovať v bežnom živote, bola som postavená pred úlohu prijať ďalší kríž. V priebehu jedného roka prišlo k rozvodom manželstva jedného i druhého syna. Matky vedia pochopiť, ako trpí materinské srdce, keď vidí chybné životné kroky svojich detí a nemá možnosť to zmeniť. Tentoraz som sa pýtala: „Pane, či už si to dovolil alebo dopustil, čo mi chceš touto situáciou povedať?“. Robila som, čo bolo v mojich silách, aby som zachránila tieto manželstvá, ale nepodarilo sa. S realitou som sa ťažko vyrovnávala, ale už som nerezignovala ako po smrti manžela. Nechcela som nikoho stratiť –  ani nevesty, ani vnúčatá. Nemohla som potlačiť svoje materské zmýšľanie. Nevzdávala som sa a chcela som komunikovať. Na jednu adresu som chodila za synmi, na druhú za vnúčatami a nevestami. Nebolo to jednoduché, lebo všetci sme boli určitým spôsobom emocionálne zranení a každý to svojou povahou inak spracovával.

Pán mi pomohol a so svojou nevestou sme, na pútnických miestach Levoča, Marianka, Litmanová, Lutina, Nitra, Šaštín, v modlitbe odľahčovali bremeno kríža a čerpali silu do ďalších dní. Odovzdávala som svoje obavy, úzkosti, starosti do modlitby akatistu k Bohorodičke, ktorá  najdokonalejšie pozná bolesti matky.

Tak ako to už býva, pribúdali nielen roky, ale aj choroby. Svoje utrpenie som obetovala za uzdravenie vzťahov v rodine. Bolo to pre mňa dôležitejšie ako podlomené zdravie. Ďakujem Stvoriteľovi za dar života a ďakujem aj za privilégium, že som sa dožila tohto veku. Uvedomujem si, že aj ťažké a náročné chvíle na tejto pozemskej púti ma formujú a dávajú príležitosť prinášať obetu. Vždy som prosila hlavne o to, aby ma Pán neopustil. Aby mi dal silu každého milovať, každému odpúšťať a s každým nažívať v pokoji. Veľkým posilnením je pre mňa aj Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ktoré ma prijalo a v ktorom nachádzam podporu a duchovné vedenie pre život veriacej ženy v rodine. Povzbudenie a nádej mi dodávajú i slová pátra Pia: „minulosť ponechať milosrdenstvu, budúcnosť Božej prozreteľnosti a žiť pre prítomnosť“. Tak prosím o milosť a dary Ducha svätého, aby som ešte mohla pomôcť kde treba,  byť užitočná a použiteľná pre Božie kráľovstvo.   Ak už nie fyzicky, aspoň vytrvalou modlitbou za spásu duší nielen mojej rodiny, ale i tých, ktorí to najviac potrebujú.

Hospodin pomiluj!

Mária Anna Petrová, SKr

August 2022

Ruženec s bl. sestrou Zdenkou

6. júla 2023 sme sa v Rádiu Mária modlili Posvätný ruženec Svetla s modlitbami bl. sestry Zdenky za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Fotografie sú vo fotogalérii – kliknite sem.

 

 

Ruženec detí za deti

1.júna, na Deň detí, 8 žiakov ZŠ Tupolevova z Petržalky – Emka, Matúš, Laura, Leonard, Sára, Denis, Veronika a Alex, sa modlili v rádiu Mária za deti celého sveta. Nasledovala prehliadka štúdia, pri ktorej sa od  ochotných pracovníkov rádia dozvedeli ako sa vysiela. Riaditeľ rádia Mária, P. Bruno Donoval deti pochválil a obdaroval viacerými darčekmi. Deti mali bohatý duchovný zážitok nielen z dôvodu Dňa detí ale aj sviatku nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza.

Fotografie sú vo fotogalérii – kliknite sem.

Ruženec s Jánom Pavlom II.

04. mája 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Ruženec s Jánom Pavlom II.

Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku – kliknite na tento riadok.

 

Deň rodiny – máj 2023

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa 15. mája 2023 zapojilo do aktivít  pro life organizácii, Dňa rodiny, v Bratislave, modlitbou za rodiny, v kostole Kráľovnej rodiny s nasledujúcim program:

.

DEŇ RODINY 15. máj 2023

Pozývame Vás na Modlitby za úctu k životu a rodiny

Pondelok 15. mája 2023  v kostole Kráľovnej rodiny

v Bratislave na Teplickej o 16,00h

Odovzdanie našich rodín do Náručia Božieho Milosrdenstva

a odprosenie hriechov proti životu.

Posvätný Fatimský Radostný ruženec a modlitby za rodiny

18,00 Svätá omša

Po svätej omši – Ruženec za pokoj a ukončenie vojny

Modlitba našej rodiny

         Svätá Nazaretská Rodina s veľkou pokorou, úctou a dôverou prichádzame pred Tvoj obraz.

         Vyprosujeme si od Teba Svätá Rodina, Vieru, Nádej, Lásku, Požehnanie a veľa Milostí. Vyprosujeme to nielen pre našu rodinu, ale aj pre rodiny našej farnosti a celého sveta.

         Svätý Jozef ochranca rodín, vzor čistoty, prosíme Ťa pomáhaj mládencom, manželom a otcom, aby sa vedeli podobať Tvojmu svätému životu.

         Ty svätá Panna Mária, Služobnica Pána, Matka Pána Ježiša, Matka Sedembolestná, trpiaca Matka pod krížom, Kráľovná rodiny, od Teba vyprosujeme pre všetky matky, manželky a devy vzor Tvojho pozemského života. Panna Mária tak ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi v každej rodine, ktorá si uctieva Teba a Tvoje sväté meno. A prosíme aj za tie rodiny, ktoré si Ťa neuctievajú.

Pane Ježišu Kráľ neba i zeme, Kráľ rodín, buď prítomný vo všetkých kresťanských rodinách, buď príkladom a vzorom pre deti svojou láskou a poslušnosťou.

Svätá Nazaretská rodina bývaj s nami, ochraňuj nás a pomáhaj nám obnoviť Život Lásky v našej rodine nie len teraz, ale po všetky ďalšie dni nášho života. Amen.

Otče náš …, Zdravas Mária …, Sláva Otcu …

Advent, 1994, Hradisko, Mama Jozefína Cehuľová

Ruženec za kňazov – MILOSRDENSTVO

13. apríla 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Ruženec za kňazov – MILOSRDENSTVO.

Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku – kliknite na tento riadok.

Noc Veľká Ježišovým Víťazstvom

PÁN JEŽIŠ dokázal, že ani smrť ani celé peklo nemá nad ním moc.

ŽIVOT je silnejší než smrť,

ako aj LÁSKA nad nenávisťou,

MIER nad vojnou,

RADOSŤ nad smútkom.

PÁN je VÍŤAZ a takisto my,

ak veríme v Neho.

Žehnám Vás, otec Peter.

Veľkonočný pozdrav od Duchovného otca Jozefa Jaraba:

Ctení moji priatelia,

prajem vám požehnané dni tohoročnej Veľkej noci.

Spomínam na vás a žičím každému z vás hojne jej duchovných i telesných darov.

Aj tieto veľkonočné dni sú príležitosťou prejaviť svoju blízkosť ľuďom okolo nás, venovať vzácne chvíle žijúcim a zachovať pamiatku tých, ktorí nás na ceste života už predišli a spia spánkom pokoja.

S úctou Jozef Jarab

Nech celý svet spozná Zmŕtvychvstalého Krista a nech ho uzná za svojho kráľa.

Viva Cristo Rei.

Nech náš vzťah ku Kristovi je stále hlbší a hlbší tak aby sme sa mu pripodobnili čo najviac.

Marko

Biblický ruženec Svetla

2. marca 2023 sme sa v rádiu Mária modlili Biblický ruženec Svetla

za ukončenie vojny a Boží pokoj v celom svete.

Modlitbou bl. Bartolomeja Longa sme si uvedomovali dôležitosť a potrebu modlitby Posvätného ruženca v dnešných ťažkých časoch.

Ruženec si môžete vypočuť na tomto linku (youtube).

Fotogaléria – kliknite sem.

Ruky nádeje

Modlitba detí

Základné školy Tupolevova a Holičská v Bratislave Petržalke sa v rámci hodín Náboženskej výchovy zapojili do medzinárodného projektu, Pápežských misijných diel, RUKY NÁDEJE.

„Milé deti veľmi sa spolieham na Vašu modlitbu. Bez Vašej modlitby je moja modlitba slabá.“ Táto prosba pápeža Františka oslovila 187 žiakov ZŠ Tupolevova135 žiakov ZŠ Holičská, vo všetkých ročníkoch.

Žiaci s ochotou a zodpovednosťou prijali výzvu, počas tohtoročného pôstneho obdobia, modliť sa za pokoj a mier pre všetky deti na svete.

Svoje poslanie prezentovali obkreslením ruky – ruky srdca, ktoré súcití s deťmi vojnou zasiahnutých krajín.

Tvorivosť žiakov sa prejavila na vymaľovaných rukách so symbolmi lásky, spolupatričnosti, modlitby i nádeje. Na rukách sa ako dar nachádzajú srdcia, kvety, chlieb, ovocie … i kríž a ruženec… To všetko by naše deti chceli poslať deťom, ktoré trpia vo vojne. Prekvapujúce sú ruky so Srdcom Pána Ježiša a obrazom Panny Márie, ktoré majú objať všetky deti vo svete a priniesť im radosť. Preškrtnutá zbraň medzi ukrajinskou a ruskou vlajkou vyslala signál, že naše deti nechcú vojnu a modlia sa za jej skončenie.

Malý prvák Róbert zapojil do projektu celú svoju rodinu a priniesol do školy obkreslené ruky svojej mamy, otca i brata.

Spoločná modlitba a kamarátstvo s ukrajinskými deťmi, ktoré navštevujú naše školy, sú dôkazom vzájomného prijatia, priateľskej pomoci i túžby po mieri pre krajiny celého sveta.

M. Ľubomíra Semešová Cehuľová, marec 2023
.

Fotogaléria – kliknite sem

Krížová cesta SKr za ukončenie vojny

Pane Ježišu Kriste Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny …

         Táto modlitba sprevádzala zastavenia Krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v sobotu 4. marca 2023, od 15h do 17h, v lese nad Národným onkologickým ústavom v Bratislave-Kramáre.

         Za našich duchovných spoločníkov a vzory nasledovania utrpenia Ježiša Krista, sme si vybrali svätých Andreja Svorada a Benedikta a spoločne sme rozjímali nad slovami Krížovej cesty, ktorú o ich živote napísal otec biskup Viliam Judák.

 Za ukončenie vojny a Boží pokoj

v našich srdciach i na celom svete

sme sa modlili aj Korunku Božieho Milosrdenstva a Bolestný ruženec. Pri speve O Mária Bolestivá, pred XIII. zastavením, sa ku nám pridalo aj slnko a obdarilo nás viacfarebným nádherným žiarením. Prijali sme to ako darček od našej Nebeskej Mamy – Kráľovnej rodiny.

Nech Dobrý Pán BOH požehná aj tých, ktorí urobili toto pekné miesto modlitby Krížovej cesty … Amen.

 

 

 

 

Všetky fotky sú vo foto-galérii – kliknite sem na tento riadok.

Video-1-slnko

Video-2-slnko

Vianočný pozdrav od kňazov

Ježiško sa narodil keď bola tma, lebo ľudstvo bolo v duchovnej tme.

On, Svetlo sveta, prináša svetlo nášmu rozumu a teplo do sŕdc

a skrehnutých vzťahov.

Položili ho do jasličiek (krmítka pre zvieratá), lebo sa má stať naším pokrmom.

Krásny Vianočný čas, zdravie, úprimné vzťahy i žiaru úsmevu

vám žehná otec Peter Šimko.

*

List duchovného otca Jozefa Jaraba

Vianoce 2022, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula  

Vianoce sú pre nás v marazme prežitého času miestom a priestorom na stíšenie a prijatie betlehemskej reality jednoduchosti života. Každé Vianoce nám pripomínajú v čom je krása a hodnota života.

Aj ja sa túžim zaradiť v tomto čase medzi tých, ktorí túto skutočnosť prijímajú do svojho štýlu života, ktorí v Boha úprimne veria a večné spoločenstvo Vianoc je pre nás cieľom. V tomto večnom spoločenstve Vianoc sú pre mňa blízkymi všetci, ktorí nás už predišli na večnosť a pri štedrovečernom stole nám ľudský veľmi chýbajú. Venujme im tichú spomienku, ktorá nech je vyjadrením našej vďačnosti za spoločnú cestu časom a priestorom v rodine, škole, práci, v priateľstve…a hlavne v blízkosti a ľudskosti.

Nám, ktorým životné cesty sa ešte križujú a stretávame sa tvárou v tvár prajem, aby zastavenie a stíšenie Vianoc prinieslo to, čo v tichu svojho života vyslovujem každý deň v modlitbe za Slovensko, keď Pánovi našich životov predkladám prosbu: „Vlej do našich sŕdc jas pravdy a lásky…daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali!“

Zo srdca žičím požehnané Vianoce i pokojný čas a priestor života dni roku nového!

Jozef Jarab

*

List otca biskupa Petra Rusnáka spoločenstvám

Milí bratia a sestry v spoločenstvách!
Padá múr odcudzenia medzi osobami, ktoré sa vďaka milosti spoznávajú ako „údy toho istého tela“ a sú všetci „jeden v Kristovi“.

Kristus prichádza na svet, aby v tomto „znaku jednoty“ a „pute lásky“, v ktorých má v Eucharistia svoj zdroj aj vrchol dáva sa spoznať tomuto svetu. Príťažlivosť spoločného života v hnutiach je odrazom obnoveného vedomia a skúsenosti sviatostného eucharistického zdroja, ktorý jediný je schopný vytvoriť spoločenstvo, ktoré svet sám od seba nie je schopný nadobudnúť.

Hnutia sú začiatkom „prozreteľnostnej odpovede“, keď žijú a ohlasujú toto tajomstvo spoločenstva, vzhľadom na príťažlivú silu ich skúseností, a keď vychádzajú v ústrety potrebám ľudskej osoby. Človek je stvorený pre spoločenstvo, ale na druhej strane je pohltený anonymnou masou, ktorá ho znižuje na hodnotu čísla, na súhrn reakcií a funkcií, na ozubený mechanizmus produktívneho stroja a kultúrnej uniformity. Žijeme v globálnej dedine revolúcie komunikačných prostriedkov, ale stále viac chýba komunikácia medzi ľuďmi: vo vzťahoch medzi osobami sa nedarí prekonať odcudzenosť a indiferentizmus, nepriateľstvo a vzájomný odstup.

Preto Vaše komunity priťahujú mnoho pokrstených priamo v cirkvi, ale aj zo sveta tam, kde je rozbitá podstata vzájomného spoločenského prepojenia, kde chýba prijatie blížneho, kde nie je pozornosť zameraná na jeho potreby.

To, čo sa odohrávalo s prvou kresťanskou komunitou, malo by sa odohrávať aj dnes: každá skúsenosť spoločenstva v Cirkvi mala by podnietiť zvolanie plné prekvapenia a obdivu: „Pozrite, ako sa milujú!“ (prečo tak žijú?). Ide o neslýchané svedectvo jednoty pravých, zmierených a bratských vzájomných vzťahov. Zázrak, ktorý spôsobuje Boží Duch kvôli evanjelizácii a obráteniu sveta.
Prinášajte tieto znaky spásy, aby bol Boh všetko vo všetkých.

Požehnané sviatky Kristovho narodenia želá všetkým bratom a sestrám
vladyka Peter

 

 

 

Povzbudenie na Advent 2022

„Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z lásky; ak napomínaš, napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa, sa nemôže narodiť nič iné iba dobro.“

Sv. Augustín (Komentár k listom sv. Jána 7, 8)

.

 Svedectvo – 40 rokov manželstva

našej M. Oľgy s manželom Jánom

 S manželom Jankom sme sa poznali od detstva. Chodili sme spolu do školy, hrali sme spolu divadlo, súperili sme, kto bude mať lepší prospech v škole.

Po ukončení ZŠ sa naše cesty stretli v Bratislave, kde on chodil na šupku, ako sa vtedy hovorilo Strednej škole umeleckého priemyslu – SŠUP a ja som chodila na Učňovskú školu Obchodnú a praxovala som na bývalom Dome obuvi, neďaleko tejto školy. Ako stredoškoláci sme boli organizovaní v SZM a spolu sme vystupovali vo folklórnom súbore Zóhran u nás v dedine. Stretávali sme sa ako mládežníci, chodili sme spolu na výlety, stretávali sme sa v klube mládeže a poriadali sme Čaj o piatej.  Nebolo to randenie, bolo to spoločné stretávanie, kde sme boli chlapci a dievčatá a spoločne sme využívali voľný čas.

Keď Janko odišiel na vojnu, naše cesty sa viac zblížili. Písali sme si, navštevovala som ho na vojne a snáď každý deň sme si telefonovali ako sa dalo. Cez pevnú linku od mojej mamky z roboty alebo od sesternice, ktorá pracovala na pošte a mala telefón takmer zadarmo. Po roku vojny Jankovi zomrel nešťastnou náhodou otec. Mal iba 48 rokov a pre všetkých to bola veľká rana. Janko sa vrátil z vojny a spolu so sestrou, ktorá je mladšia, žili so svojou mamkou v domčeku, ktorý si postavili rodičia. My máme domček neďaleko, tak povediac za rohom. Čiže keď prišiel Janek z vojny, prebehol ku nám v papučiach. A tak sme si povedali, že keď máme byť spolu, tak sa zoberme a budeme bývať spolu a keď Pán Boh dá, spolu vychováme deti.

Svoje ÁNO pred Bohom a ľuďmi sme si povedali 2. októbra na sviatok Anjelov strážnych v roku 1982, v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore a sobášil nás náš dlhoročný rodinný priateľ, kňaz Ján Rybár.  Obaja sme mali 23 rokov.  Vtedy sme však ani netušili, že budeme tak veľmi našich Anjelov strážnych zamestnávať.

Bývame dodnes v mojom rodičovskom dome. Keď sme sa zobrali, žil ešte aj môj dedko. Čiže v jednom domčeku sme bývali tri generácie. Mamka a otec cez deň chodili do práce a po večeroch a v noci ako sa dalo, šili, prešívali, opravovali šaty. Boli krajčíri, síce nevyučení, ale na dedine si veľmi pochvaľovali lebo nebolo toľko šiat a využívali sa staré šaty, ktoré sa prešívali a hneď boli nové.

Ja som sa nedostala pre posudok /chodila som na hodiny náboženstva/, v čase vlády komunistickej strany, na strednú školu i keď som bola celých 9 rokov vyznamenaná. Takže som navštevovala Učňovskú školu obchodnú, ale na školu som nezanevrela. Urobila som si večernú Ekonomickú strednú školu s maturitou a po maturite som nastúpila na Vysokú školu Ekonomickú v Bratislave, ktorú som tiež robila popri zamestnaní.

Takže počas našej svadby som bola ešte študentkou VŠE.  Sedem mesiacov po svadbe sa nám narodil syn. Nebolo to ľahké ani pre jedného. Janko pracoval na polovičný úväzok ako redaktor vo viacerých vydavateľstvách a v slovenskej TV a ja som zostala doma na materskej a popri tom som chodila do školy. Cez deň som sa venovala rodine, v noci učila na skúšky. Nebyť mojich rodičov, ktorí nám veľmi pomáhali, neviem ako by sme to zvládli. Aj napriek tomu, že som sa nedostala do školy kvôli kresťanskej viere a chodení do kostola, nikdy sme nezanevreli na vieru v Boha. Školu som ukončila, keď mal syn 1 rok. Po materskej, ktorá bola vtedy 2 roky, som si hľadala prácu. Lenže nikde nechceli absolventa, i keď som mala prax.

Nakoniec som sa zamestnala v ZŤS v Malackách, na oddelení zásobovania. Doma sa o syna staral Janko, ktorý v tom čase pracoval na voľnej nohe, ako výtvarník-umelec. Dlho som však v ZŤS nepracovala. Čakali sme druhé dieťatko a tak po 14 mesiacoch po nastúpení do práce, som bola znovu doma na materskej. Narodila sa nám dcéra. Vtedy som si uvedomovala oveľa viac, že nebyť mojich rodičov, neviem ako by sme to zvládli. Peňazí sme nemali veľa, ja som bola doma a tak si Janko založil živnosť a venoval sa vydavateľskej činnosti.

Náš rodinný priateľ, kňaz Ján Rybár, chcel vydávať svoje knihy a poprosil Janka, či by mu knihy nevydal. Ja som prepisovala texty a keď boli korektúry hotové, tlačili sa hárky. Cez deň starosť o rodinu a po nociach sme skladali hárky, aby sme ich mohli zadať ráno na zviazanie. No neboli to ľahké časy, ale ja hovorím, že s Božou pomocou sa všetko zvládne.

S prácou na voľnej nohe, čiže s dnešnou živnosťou však sú spojené nielen príjemné chvíle a zárobky, ale ani nás neobišla skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa tvárili že nám pomáhajú, ale v skutočnosti to bolo naopak. Janko doplatil na svoju vieru v dobro ľudí, s ktorými spolupracoval a takmer sme prišli o všetko. Stálo nás to veľa úsilia, energie, trpezlivosti, ale hlavne viery, že sa veci vyriešia a spoločne nájdeme riešenie. V čase, kedy sme riešili dôležitú životnú otázku, zomrel môj tatko, zomrel môj starší brat a narodilo sa nám tretie dieťatko, dievčatko.

Boli to roky, kedy sme nemali zárobok, mali sme na krku exekúcie a psychické problémy mojej maminky, ktorá po strate tatka a syna, ochorela na Alzheimerovu chorobu a v roku 2003 zomrela.

Ale kde je „núdza najväčšia, pomoc božia najbližšia“. Vtedy som si na materskej otvorila živnosť a ako vyštudovaná ekonómka-účtovníčka, začala som robiť doma účtovníctvo. Najprv to bola len priateľka, ktorá prevádzkovala svoj obchod a postupne sa mi naskladalo pár firiem a tiež som začala pracovať na polovičný úväzok v Základnej škole a Materskej škôlke ako personalistka-mzdárka, takže mali sme nejaké peniažky do domácnosti. Túto činnosť vykonávam dodnes. Janko začal tvoriť svoje vlastné výtvarné diela a tak sa pomaly dostal náš spoločný život do kľudnejších rokov.

Všetky deti nám pokrstil náš pán farár, ako sme mu hovorili, Ján Rybár. Keď pán farár ako 81 ročný odišiel do charitného domu v Pezinku, kde sme ho často navštevovali, našim duchovným otcom sa stal kňaz, Mons. Félix Mikula, ktorý je našim priateľom, radcom,  kňazom, ale hlavne úžasným obetavým človekom pre nás i pre celú našu rodinu dodnes.

Deti vyrástli, našli si priateľov a postupne ako sa hovorí vyleteli z hniezda. Najprv v roku 2011 syn, v roku 2012 staršia dcéra a v roku 2016 najmladšia. Postupne nás naše deti obdarili 5 rokov po sebe jedným vnúčatkom. Máme teda 5 vnúčat, traja chlapci a dve dievčatká a v januári sa najmladšej dcére s Božou pomocou narodí šieste vnúča.

Náš priateľ kňaz Félix, mi často hovorí „Olinko, vy síce nemáte veľa peňazí, ale máte obrovské bohatstvo“. Mons. Félix Mikula, bol a stále je, Boží posol pre celú našu rodinu. Takto bol súčasťou aj pri našom 40 ročnom slávení Sviatosti manželstva, pri sv. omši a obnovení si manželských sľubov.

Veľmi si vážime a ďakujeme Bohu a našim Anjelom strážnym, že nás za celých 40 rokov neopustili.

Ďakujeme Bohu a rodičom za dar života.

Ďakujeme Bohu za dar lásky od našich najdrahších, najbližších.

Ďakujeme Bohu za ľudí , ktorí nám pomáhajú a pomohli.

Prežili sme spolu 40 rokov tak ako to išlo, so svojimi radosťami i starosťami a nebyť spoločnej lásky, tolerancie, odpúšťaniu, ťažko by to tak bolo. Ale popri tom si neustále uvedomujeme, akí sme v skutočnosti na duchovné dary –BOHATÍ.

Mária Oľga Hladíková, Zohor, november 2022

Naša misia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny dostalo, od Pápežských misijných diel na Slovensku ďakovný list za adoptovaného seminaristu Adriena z Konžskej demokratickej republiky a za omšové milodary, ktoré posielame do Afriky.

Zároveň sme boli pozvané na ďakovnú svätú omšu Pápežských misijných diel, ktorú 14. novembra 2022 o 18 hod. v kostole sv. Alžbety (v Modrom kostolíku) v Bratislave koncelebroval generálny sekretár Pápežského misijného diela sv. apoštola Petra v Ríme, vd.p. Guy Bognon.

Za celé SKr sa svätej omše zúčastnili M.Helenka S., M.Janka J., M.Ľubica E. , M.Margita, M. Ľubomíra S.C.

Po svätej omši sme mohli osobne podať ruku generálnemu sekretárovi PMD z Ríma i riaditeľovi PMD na Slovensku.

Nezabudli sme ani na modlitbu pri pamätníku Nenarodených detí pred Modrým kostolíkom.

Fotogaléria klikni tu

Modlitba SKr za úbohé duše

Mária Simma nazýva duše v očistci úbohé duše.

7 . novembra, v deň slávnosti Všetkých svätých dominikánskej rodiny, sme sa spoločne modlili na Petržalskom cintoríne, za úbohé duše našich rodín a prosili sme, aby sa čím skôr mohli večne radovať v objatí Božej Lásky.

Modlitba za najzanedbávanejšie duše v očistci.

Mária Simma

Ježišu, pre agóniu zo smrti, ktorú si podstúpil v Getsemanskej záhrade,

pri bičovaní

a tŕním korunovaní,

na ceste na Golgotu,

pri svojom ukrižovaní

a pri svojej smrti,

zmiluj sa nad dušami v očistci

a najmä nad tými, ktoré sú úplne zabudnuté.

Vysloboď ich z ich trpkých bolestí,

povolaj ich k sebe

a objím ich vo svojom náručí v Nebi. Amen.

 

Púť lásky

Naša Mária Timoteja sa v posledných rokoch nemohla osobne zúčastniť stretnutí Spoločenstva Kráľovnej rodiny, preto vymyslela modlitbovú a telefonickú púť lásky nášho SKr.

Nech je táto Púť lásky vyjadrením úcty Menu Mária našej Kráľovnej rodiny.

Vďaka ti, žena, za to, že si žena

(V kočiari je Šarlotka za ktorej záchranu života sme sa modlili vo februári 2021.)

.

List ženám sv. Jána Pavla II.

 1. „Každej z Vás a všetkým ženám sveta zasielam tento list, ako znamenie účasti a vďačnosti v čase, keď sa približuje IV. Svetová konferencia o žene, ktorá sa bude konať v septembri v Pekingu. Chcem predovšetkým vyjadriť moje živé ocenenie Organizácii spojených národov, že rozvinula túto iniciatívu, ktorá má tak veľký význam. Aj Cirkev chce ponúknuť svoj príspevok na obranu dôstojnosti úlohy a práv žien, nielen prostredníctvom špecifického príspevku oficiálnej delegácie Svätej Stolice k prácam v Pekingu, ale i tým, že bude hovoriť priamo do srdca a do duše (mysli) všetkých žien. Nedávno ma navštívila generálna sekretárka konferencie pani Gertruda Mongella a pri tej príležitosti som jej odovzdal posolstvo, v ktorom sú zhrnuté niektoré body príslušného učenia Cirkvi. Je to posolstvo, ktoré prekračuje hranice bezprostredného podnetu, ktorý ho vyvolal a otvára sa všeobecnejšiemu pohľadu na postavenie a problémy žien a dáva sa do služby ich veci v Cirkvi a v súčasnom svete. Preto som rozhodol, aby bol list zaslaný všetkým biskupským konferenciám, aby sa dosiahlo čím väčšie rozšírenie.

S odvolaním sa na to, čo som napísal v tomto dokumente, chcel by som sa teraz obrátiť priamo ku každej žene, aby som s ňou uvažoval o jej problémoch a vyhliadkach postavenia žien v našej dobe. Chcem sa pritom zvlášť zamerať na zásadnú tému dôstojnosti a práv žien vo svetle Božieho Slova. Východiskom tohto ideálneho dialógu môže byť len vďaka. Cirkev – ako som napísal v apoštolskom liste Mulieris dignitatem – by rada prejavila vďaku Najsvätejšej Trojici za „tajomstvo ženy“, za každú ženu, za to, čo tvorí mieru jej ženskej dôstojnosti, za veľké diela Božie, ktoré sa uskutočnili cez ľudské dejiny v nej a skrze ňu“ /č. 31/

 1. Ďakujem Pánovi za jeho plán o povolaní a poslaní ženy vo svete, ktoré sa tiež stáva konkrétnym a priamym poďakovaním ženám a každej žene za to, čo predstavuje v živote ľudstva.

Ďakujem Ti žena – matka, ktorá sa v radosti i v bolesti jedinečnej skúsenosti stávaš materským lonom človeka, ktorá si pre prichádzajúce dieťa na svet Božím úsmevom, ktorá vedieš jeho prvé kroky, ktorá sa o neho staráš pri jeho dospievaní a stávaš sa tiež oporným bodom na jeho ďalšej životnej ceste.

Ďakujem Ti žena – manželka, ktorá neodvolateľne spájaš svoj osud s mužovým vo vzťahu vzájomnej oddanosti, v službe spoločenstva a života.

Ďakujem Ti žena – dcéra a žena – sestra, ktorá vnášaš do rodinného prostredia a do celého života spoločnosti bohatstvo svojho jemnocitu, svojej intuitívnej vnímavosti, svojej nezištnosti, svojej veľkodušnosti a svojej vytrvalosti.

Ďakujem Ti, pracujúca žena, pracujúca vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho a politického života, pre Tvoj nenahraditeľný prínos, ktorý poskytuješ k vybudovaniu kultúry, schopnej spájať rozum i cit k porozumeniu života, stále otvoreného zmyslu pre „tajomstvo“, k vytváraniu hospodárskych a politických štruktúr bohatších na ľudskosť.

Ďakujem Ti, žena, len za to, že si žena. S vnímavosťou vlastnou tvojej ženskosti, obohacuješ pochopenie sveta a prispievaš k plnej pravde ľudských vzťahov.

 1. Viem však, že vďaka nestačí. Žiaľ sme dedičia nesmiernych negatívnych dejinných vplyvov, ktoré vo všetkých dobách a na každom mieste sťažujú cestu žene, ktorej bola upieraná jej dôstojnosť, jej prednosti boli znetvorované, ktorá bola často vylučovaná alebo zotročovaná. To často bránilo žene zostať sama sebou a ochudobnilo to celé ľudstvo o pravé duchovné bohatstvo. Iste by nebolo ľahké poukázať na vyhranené zodpovednosti, lebo treba brať do úvahy silu kultúrnych návykov, ktoré cez storočia vytvárali mentalitu a inštitúcie. Keď však pritom nikdy nechýbala, zvlášť v určitých historických súvislostiach, objektívna zodpovednosť nemalého počtu synov Cirkvi, úprimne to ľutujem. Táto ľudskosť nech sa stane v celej Cirkvi, podnetom k úsiliu o obnovenú vernosť evanjeliovej inšpirácii, ktorá práve v otázke oslobodenia žien od akejkoľvek formy zneužívania a poroby, má stále aktuálne posolstvo, vyvierajúce zo života samého Ježiša Krista. Nedbajúc na vtedajšie predpisy, mal stále otvorený postoj k ženám, plný úcty, prijatia a nežnosti. Týmto spôsobom si v žene ctil dôstojnosť, ktorú má stále v Božom pláne a v Božej láske. Keď sa pozeráme na Krista na konci druhého tisícročia, samovoľne nám prichádza na myseľ otázka: Koľko z Jeho posolstva sa doposiaľ prijalo a uskutočnilo?

Áno, je načase sa pozrieť s odvahou do minulosti a s otvoreným priznaním zodpovednosti sa pozrieť na celé dejiny ľudstva, o ktoré sa aj ženy pričinili a iste nie v menšej miere ako muži a často v obtiažnejších podmienkach. Zvlášť myslím na ženy, ktoré milovali kultúru a umenie a venovali sa im, hoci začínali v menej výhodných podmienkach, často vylúčené z rovnocennej výchovy, vystavené podceňovaniu, zneužívaniu, ba popieraniu ich intelektuálneho prínosu. O mnohostrannom pôsobení žien v histórii sa dá len veľmi málo zistiť vo vedeckých dejinách. Našťastie, hoci čas pochoval dokázateľné stopy toho pôsobenia, nedá sa prehliadnuť jeho blahodárne prúdenie v miazge života, ktoré utvára život generácií, striedajúcich sa až do našej doby. Voči tomu veľkému a nedoceniteľnému ženskému prínosu má ľudstvo veľký dlh. Koľko žien bolo a doposiaľ je cenených viac pre svoj telesný vzhľad, než pre schopnosti, odbornosť, pre diela ich inteligencie, pre bohatstvo ich jemnocitu a konečne pre samotnú dôstojnosť ich bytia.

 1. A čo povedať o prekážkach, ktoré v toľkých častiach sveta doposiaľ bránia ženám zapojiť sa do spoločenského, politického a hospodárskeho života? Len si pomyslime, ako je často dar materstva, ktorému ľudstvo vďačí za svoje prežitie, trestaný, namiesto toho, aby bol odmenený. V tom smere treba vykonať ešte mnoho, aby žena a matka nebola diskriminovaná. Je nutné dosiahnuť všade rovnosť práv osoby, rovnakej odmeny za rovnakú prácu, ochranu pracujúcej matky, spravodlivý postup v kariére, rovnosť medzi manželmi v rodinnom práve, uznanie všetkého, čo je spojené s právami a povinnosťami občana v demokratickom systéme.

Ide o akt spravodlivosti, ale tiež nutnosti. Súčasne ťažké problémy budú v budúcej politike stále viac riešiť ženy: spomenieme vysťahovalectvo, sociálne služby, eutanáziu, drogy, zdravotnícku starostlivosť, ekológiu, atď. Vo všetkých týchto oblastiach sa silnejšia prítomnosť ženy ukáže cennou, lebo prispeje k vytváraniu rozporov spoločnosti, založenej len na obyčajnom meraní výkonu a produktivity a bude si vynucovať založenie nových systémov v smere poľudštenia sveta. A práve v tom sa rysuje „civilizácia lásky“.

 1. Pri pohľade na jeden z najchúlostivejších aspektov žien vo svete, ako by sa dalo nespomenúť na dlhú a pokorujúcu históriu, tak často „neverejného“ násilia, páchaného na ženách v oblasti sexuality? Na prahu tretieho tisícročia nemôžeme zostať ľahostajní k tomuto problému a rezignovať. Je načase s celou rozhodnosťou odsúdiť formu sexuálneho násilia, ktorého predmetom sú často ženy a vytvárať zákonné prostriedky k ich obrane. V mene úcty k osobe musíme verejne odsúdiť rozšírenú hedonistickú a predajnú kultúru, ktorá podporuje systematické vykorisťovanie sexuality tým, že vovádza i mladé dievčatá do mravne skazeného prostredia, aby predávali svoje telo.

Akú vážnosť si zasluhujú ženy, ktoré tvárou tvár takým zvrátenostiam s hrdinskou láskou k svojmu dieťaťu prijímajú tehotenstvo, do ktorého sa dostali znásilnením. K tomu často dochádza žiaľ nielen pri vojnových konfliktoch, ale tiež i v podmienkach blahobytu a pokoja, skazených kultúrou požívačnej bezuzdnosti, v ktorej často bujnejú i sklony mužskej agresivity. V takých podmienkach rozhodnutie sa pre umelý potrat, ktorý je stále ťažkým hriechom, je zločinom, ktorý treba pripísať mužovi a spolupáchateľstvo viac prostrediu, než zodpovednosti ženy.

 1. Moja vďaka ženám sa takto stáva naliehavou výzvou, aby všetci, ale najmä štáty a medzinárodné inštitúcie, urobili všetko, čo je nutné preto, aby sa ženám vrátilo plné rešpektovanie ich dôstojnosti a ich úloh. V tejto súvislosti chcem prejaviť svoj obdiv ženám dobrej vôle, ktoré sa venovali obrane dôstojnosti ženy, a to tým, že vybojovali spoločenské, hospodárske a základné politické práva a najmä tým, že začali túto iniciatívu už v dobe, kedy také úsilie bolo považované za priestupok, za znak nedostatočnej ženskosti, za prejav exhibicionizmu, ba dokonca za hriech.

Ako som napísal tohto roku v posolstve k Svetovému dňu mieru, keď sa pozeráme na veľký proces oslobodzovania ženy, môžeme povedať, že „to bola ťažká a zložitá cesta, a tiež nie vždy bez omylov, ale celkove pozitívna, aj keď ešte nie je dotiahnutá dokonca kvôli toľkým prekážkam, ktoré naďalej existujú v rôznych častiach sveta: aby žena bola uznávaná, rešpektovaná a vážená pre svoju osobitnú dôstojnosť“ (č.4).

Na tejto ceste treba pokračovať. Som však presvedčený, že tajomstvo ako rýchlo prejsť túto cestu k plnému rešpektovaniu ženskej totožnosti, nespočíva len v tom, že sa odsudzujú diskriminácie a nespravodlivosti, i keď aj to je potrebné, ale tiež v účinnom a dobre rozmyslenom rozvojovom pláne, ktorý sa bude týkať všetkých oblastí života ženy, začínajúc od obnoveného a všeobecného uvedomenia si jej dôstojnosti. Napriek rozličným historickým vplyvom nás k uznaniu tejto dôstojnosti privádza sám rozum, ktorý objavuje Boží zákon vpísaný do srdca každého človeka. Predovšetkým však Božie slovo nám umožňuje jasne spoznať radikálny antropologický základ dôstojnosti ženy tým, že nám na ňu poukáže v Božom pláne s ľudstvom.

 1. Dovoľte teda, milované sestry, aby som spolu s vami premeditoval úchvatnú stránku Biblie, ktorá rozpráva o stvorení človeka a hovorí veľmi veľa o vašej dôstojnosti a o vašom poslaní vo svete.

Kniha Genezis hovorí o stvorení človeka spôsobom poetickým a symbolickým, ale hlbokou pravdou v reči: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ /Gn 1,27/. Stvoriteľský Boží čin sa rozvíja podľa presného plánu. Predovšetkým je povedané, že človek bol stvorený „na Boží obraz a podobu“ (por. Gn 1,26). Je to formulácia, ktorá hneď objasňuje zvláštnosť človeka v celom diele stvorenia. Potom sa rozpráva, že ich od počiatku stvoril ako „muža a ženu“ (Gn 1,27). Sväté Písmo samo podáva výklad tejto informácie. Človek, hoci je obklopený nespočetnými tvormi viditeľného sveta, uvedomuje si, že je sám (Gn 2,18). Boh zasahuje, aby mu pomohol dostať sa z tejto osamelosti: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná“ (Gn 2,18). Do stvorenia ženy je teda vpísaná od začiatku zásada pomoci. Treba si všimnúť, že tu neide o jednostrannú pomoc, ale o vzájomnú. Žena je doplnením muža, ako je muž doplnením ženy: žena a muž sa vzájomne dopĺňajú. Ženskosť a mužskosť tvoria „ľudské“ a dopĺňajúce sa, ale rozdielnym spôsobom. Keď hovorí kniha Genezis o „pomoci“, nevzťahuje ju len na oblasť konania, ale tiež na oblasť bytia. Ženskosť a mužskosť sa vzájomne dopĺňajú, a to nielen po telesnej a duchovnej stránke, ale i po stránke ontologickej. A len vďaka dvojitosti mužského a ženského sa naplno uskutočňuje to ľudské.

 1. Keď Boh stvoril muža a ženu, povedal im: „Naplňte zem a podmaňte si ju“ (Gn 1,28). Nedáva im len moc plodiť, aby ľudský rod trval v čase, ale zveruje im i zem, ako poslanie tým, že ich zväzuje, aby zodpovedne spravovali jej zdroje. Človek, ako rozumná a slobodná bytosť je povolaný premeniť tvárnosť zeme. Pri tejto úlohe, ktorá je v podstatnej miere dielom kultúry, majú od počiatku rovnakú zodpovednosť ako muž, tak i žena. V ich manželskej a plodivej vzájomnosti, v ich spoločnej úlohe ovládnuť a podmaniť si zem, neodzrkadľujú muž a žena nejakú statickú a nivelizujúcu rovnosť, ale tiež nevyjadrujú ani nejaký priepastný rozdiel či veľký konflikt. Ich najprirodzenejší a Božiemu plánu zodpovedajúci vzťah je jednota obidvoch, to znamená na vzťahu založená jednota v dvojici, ktorá umožňuje každému prežívať medziosobný vzťah ako obohacujúci a zodpovedný dar.

Tejto jednote dvoch Boh nezveril len dielo plodenia a život rodiny, ale tiež vlastné budovanie dejín. Keď sa počas roku rodiny, ktorý sa slávil v roku 1994, sústredila pozornosť na ženu ako matku, tak Pekingská konferencia poskytuje ďalšiu príležitosť znovu si uvedomiť mnohostranný prínos ženy pre život celej spoločnosti a národov. Ide predovšetkým o duchovný a kultúrny prínos, ale tiež o spoločensko-politický a hospodársky. Rôzne úseky spoločnosti, štáty, národné kultúry a nakoniec pokrok celého ľudského rodu v mnohom dlhuje veľkému prínosu ženy.

 1. Obyčajne sa pokrok meria podľa vedeckých a technických kategórii a tiež z tohto hľadiska nechýba prínos žien. Ale to nie je jediný rozmer pokroku a nie je ani hlavný. Omnoho dôležitejší sa ukazuje rozmer spoločensko-etický, ktorý sa týka ľudských vzťahov a duchovných hodnôt. V tomto rozmere, ktorý sa často rozvíja bez hluku, počnúc od každodenných vzťahov medzi osobami, zvlášť v rodine, je spoločnosť v mnohom dlžná „géniu ženy“.

V tejto súvislosti by som rád vyjadril zvláštnu vďaku ženám, ktoré okrem rodiny pracujú vo výchovnej práci: v jasliach, školách, univerzitách, v rôznych ústavoch, vo farnostiach, spolkoch a hnutiach. Všade, kde je potrebné vzdelávanie a výchovná práca, môžeme zistiť veľkú ochotu žien nezištne sa obetujúcich a venujúcich sa ľudským vzťahom, zvlášť pre tých najslabších a najbezbrannejších. Pri tejto práci žena vykonáva niečo ako citové, kultúrne a duchovné materstvo, ktoré pre svoj blahodárny vplyv na rozvoj osoby a pre budúcnosť spoločnosti má skutočne nedoceniteľnú hodnotu. A ako by som sa tu nezmienil aj o svedectve toľkých katolíckych žien a toľkých ženských rehoľných spoločností, ktoré si zvolili práve výchovu detí, dievčat a chlapcov za svoju hlavnú službu? Ako sa nepozerať s vďačnosťou na všetky ženy, ktoré pracovali a naďalej pracujú v zdravotnej službe, a to nielen v prostrediach dobre organizovaných zdravotníckych zariadení, ale tiež často vo veľmi zlých podmienkach v najchudobnejších krajinách sveta a tak vydávajú svedectvo ochoty, ktorá nezriedka hraničí až s mučeníctvom?

 1. Preto, milé sestry, je mojím prianím, aby sa premýšľalo so zvláštnou pozornosťou o téme „génia ženy“, nielen aby sa v ňom rozoznávali rysy presného Božieho plánu, ktorý je nutné prijať a dodržiavať, ale tiež aby sa mu poskytol aj dostatočný priestor v živote celej spoločnosti, aj v cirkevnom živote. Práve touto témou som sa už zaoberal z príležitosti Mariánskeho roku a mohol som o ňom dôkladne napísať v apoštolskom liste „Mulieris dignitatem“, ktorý bol uverejnený v roku 1988. Tohto roku z príležitosti Zeleného štvrtka som chcel v liste, ktorý zasielam kňazom, ideálne nadviazať na „Mulieris dignitatem“, keď som ich vyzval, aby sa zamýšľali nad významom úlohy, ktorú zohráva žena v ich živote, a to ako matka, ako sestra ako spolupracovnica v apoštolskej práci. Toto je ďalší rozmer – odlišný od toho manželského, ale tiež dôležitý – rozmer pomoci, ktorú podľa knihy Genezis je žena povolaná poskytovať mužovi.

Cirkev vidí v Márii zvrchovaný výraz ženského génia a nachádza v Nej prameň nevyčerpateľnej inšpirácie. Mária sa označila za „služobnicu Pána“ (Lk 1,38). A pre poslušnosť k Božiemu Slovu prijala svoje výsadné, ale nie ľahké povolanie manželky a matky nazaretskej rodiny. Tým, že sa dala do služby Bohu, dala sa tiež do služby ľuďom – službou lásky. Práve táto služba jej umožnila uskutočniť vo svojom živote skúsenosť tajomného, ale autentického „kraľovania“. Nie náhodou je vzývaná ako „Kráľovná neba a zeme“. Tak ju vzýva celé spoločenstvo veriacich, tak ju vzývajú mnohé národy a kmene. Jej „kraľovaním“ je služba. Jej služba je kraľovanie. Tak by sa mala chápať autorita ako v rodine a v spoločnosti, tak i v Cirkvi. „Kraľovanie“ zjavuje základné povolanie človeka, ktorý je stvorený podľa obrazu Toho, ktorý je Pánom neba a zeme a ktorý je povolaný, aby bol v Kristovi adoptívnym dieťaťom. Človek je jediný „tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého“, ako učí Druhý vatikánsky koncil, ktorý dodáva, že človek „nemôže sám seba opravdivo nájsť, iba v opravdivom darovaní seba samého“ (Gaudium et spes, č. 24).

V tom spočíva materské „kraľovanie“ Panny Márie. Pretože bola celým svojím bytím darom pre Syna, stáva sa tiež darom pre synov a dcéry celého ľudského rodu tým, že vyvoláva hlbokú dôveru u toho, kto sa k nej obracia, aby sa jej dal viesť na ťažkých životných cestách k svojmu konečnému, večnému určeniu. K tomuto konečnému cieľu dospeje každý cez rôzne etapy svojho povolania, je to cieľ, ktorý usmerňuje ako pozemské úsilie muža, tak i ženy.

 1. V tejto službe, – ktorá, keď je vykonávaná slobodne a vo vzájomnej láske, vyjadruje pravú „kráľovskú dôstojnosť“ človeka – je možné prijať bez nevýhodných následkov pre ženu aj istú rozmanitosť úloh, a to za predpokladu, že tento rozdiel nie je výsledkom svojvoľnej diktatúry, ale vyviera zo zvláštnosti mužského a ženského bytia. Ide o tematiku so špecifickým uplatnením aj vo vnútri Cirkvi. Kristus slobodným a zvrchovaným rozhodnutím, ktoré je dosvedčené v evanjeliu a v neustálej cirkevnej tradícii – iba mužom zveril, aby boli „ikonou“ jeho tváre „pastiera“ a „ženícha“ Cirkvi skrze vykonávanie služobného kňažstva. To však nič nezmenšuje úlohu žien, ako aj tých ostatných členov Cirkvi, ktorí neboli poverení posvätnou úlohou, lebo všetci majú dôstojnosť „všeobecného kňažstva“, ktorý má svoje korene v krste. Také rozlíšenie úloh sa nesmie vysvetľovať vo svetle funkčných pravidiel ľudskej spoločnosti, ale podľa zvláštnych meradiel sviatostnej ekonómie, alebo ekonómie znamenia, ktorú Boh slobodne zvolil, aby bol medzi ľuďmi viditeľne prítomný.

Nakoniec práve v tejto línii ekonómie znamenia, aj mimo sviatostnej oblasti, nemá ženskosť žitá podľa vzoru Panny Márie len nejaký význam. Totiž v „ženstve“ veriacej ženy a zvlášť ženy „zasvätenej“, je akýsi druh imanentného proroctva, silného nevokatívneho symbolizmu, môže sa povedať aj výstižná „podobnosť“, ktorá sa naplno uskutočňuje v Márii a dobre vyjadruje samo bytie cirkvi, ako zasväteného spoločenstva bezvýhradnosti „panenského“ srdca, aby bola „nevestou“ Krista a „matkou“ veriacich. Z tohto „ikonického“ hľadiska, vzájomného doplňovania úloh muža a ženy sú lepšie osvetlené dva rozmery cirkvi: „mariánsky a apoštolsko -petrovský“.

Na druhej strane – ako som to pripomenul kňazom v tohtoročnom liste k Zelenému štvrtku – služobné kňažstvo v Kristovom pláne „nie je výrazom panovania, ale služby“ (č.7). Je to naliehavá úloha cirkvi pri jej každodennom obnovovaní sa vo svetle Božieho Slova, aby sa stále jasnejšie prejavovala, či už pri rozvíjaní ducha spoločenstva a rešpektovaní nespočetných osobných a komunitných chariziem, ktoré Duch Boží vzbudzuje k budovaniu kresťanského spoločenstva a k službe ľuďom.

V tomto širokom priestore služby pozná cirkevná história „génia ženy“ v týchto dvoch tisícročiach, i napriek mnohým škodlivým vplyvom, ktoré videla, – ako z jej stredu vyrastajú ženy prvoradej veľkosti, ktoré zanechali vo svojej dobe hlboké a blahodárne stopy. Myslím tu na dlhý rad mučeníc, svätíc a mimoriadnych mystičiek. Zvlášť myslím na svätú Katarínu Sienskú a svätú Teréziu z Avily, ktorým v blahej pamäti pápež Pavol VI. udelil titul cirkevných učiteliek. A veru nedá sa zabudnúť a nespomenúť toľké ženy, ktoré na základe svojej viery vybudovali diela mimoriadneho sociálneho významu, najmä pre tých najbiednejších. Budúcnosť cirkvi v treťom tisícročí iste neprestane zaznamenávať nové veľké prejavy „ženského génia“.

 1. Milované sestry, vidíte, koľko dôvodu má cirkev pre svoju túžbu, aby na nadchádzajúcej konferencii v Pekingu, organizovanej OSN, bola úplne objasnená pravda o žene. Kiežby sa položil opravdivý dôraz na „génia ženy“, nielen kvôli veľkým a význačným ženám, ktoré žili v minulosti, či našim súčasniciam, ale tiež aj kvôli tým jednoduchým ženám, ktoré vyjadrujú svoje ženské nadanie v službe druhým v každodennom živote. Veď práve v ich oddanosti druhým v dennom živote, žena najlepšie rozumie hlbokému poslaniu svojho života, ona možno viac než muž vidí človeka, lebo ho vidí srdcom. Vidí ho nezávisle na rôznych ideologických, či politických systémoch. Vidí ho v jeho veľkosti i v jeho ohraničení a snaží sa mu vychádzať v ústrety a pomáhať mu. Týmto spôsobom sa v dejinách uskutočňuje základný plán Stvoriteľa a neustále vystupuje na Božie svetlo krása ženy v rozmanitosti jej povolania a to nielen telesná krása, ale predovšetkým duchovná – ktorú Boh udelil od počiatku ľudskej bytosti a najmä žene.

Zatiaľ čo v modlitbe zverujem dobré výsledky dôležitého zhromaždenia v Pekingu, povzbudzujem celé spoločenstvo cirkvi, aby tento rok využilo ako príležitosť k úprimnému vzdávaniu vďaky Stvoriteľovi a Vykupiteľovi sveta za dar tak veľkého dobra, akým je ženskosť, ktorá patrí v rôznych výrazoch k základnému dedičstvu ľudstva a cirkvi.

Mária, kráľovná lásky, bedlí nad ženami a nad ich poslaním v službe ľudstvu, mieru a šírenia Božieho kráľovstva!

S mojím požehnaním.

Vo Vatikáne 29.júna 1995, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla.

pápež Ján Pavol II.

(prevzaté: Katolícke noviny, 110, 1995, č. 40, s. 1-6)

Synoda SKr

Synoda SKr, 2022

         Spoločenstvo Kráľovnej rodiny zareagovalo na výzvu synodálnej cesty predovšetkým modlitbou.

         ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré sa pravidelne modlili a modlia modlitbu za synodu. ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré za synodu pridali aj obetu svojho utrpenia.

 .

Synodálne stretnutia SKr sa uskutočnili 3X:

Stretnutie SKr z Petržalky sa uskutočnilo, v piatok 18. februára 2022,

16,00h do 19,00h doma u našej Márie Helenky Suchitrovej  na ulici Osuského 1 v Bratislave.

Témou stretnutia bolo vzájomné zdieľanie sa a rozprávanie o tom ako „Kráčame spolu“ podľa témy synody.

Prítomné boli: Mária Helenka S., Mária Janka J., Mária Margita Ď., Eva, K., Katarína K., Mária Ľubomíra S.C.

Máiri Helenke S. ĎAKUJEME za pohostenie.

.

Stretnutie SKr, sa uskutočnilo, v sobotu 26.februára 2022, v Dechticiach v dome Marka Semeša s programom:

11,00 Radostný fašiangový program v Dechticiach, na ulici pred domom.

Modlitby k Duchu Svätému, Rozjímavý Radostný ruženec.

Fašiangový obed s rozprávaním ako kráčame spolu doma v rodine.

Zamyslenie čo je to terajšia synoda o synodalite a zapojenie sa do synody vzájomným zdieľaním sa ako kráčame spolu v našom SKr, vo farnosti, v Cirkvi.

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva a pokračovanie v synodálnych rozhovoroch so zameraním na poslanie ženy v Cirkvi. Prečítali sme si List pápeža sv. Jána Pavla II. ženám.

Stretnutie sme ukončili večernou sv. omšou v Dechtickom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

Prítomné: M. Janka J., M. Edita, M. Ľubica, M. Ľubomíra S.C.

.

SKr sa v zastúpení M. Ľubomíry S.C. zúčastnilo stretnutia spoločenstiev on line. Správa prevzatá z tkkbs je uverejnená na našej stránke zo dňa 4.4.2022.

.

Stretnutie SKr sa uskutočnilo 27 marca 2022 v byte Marka Semeša, v Petržalke, ktorého obsahom bola spoločná modlitba, informácia o on line synodálneho stretnutia spoločenstiev s biskupom P. Rusnákom a ďalších témach súvisiacich s našim SKr.

Prítomné: M. Janka J., M. Danka J., M. Lucia, M. Ľubica a M. Ľubomíra S.C.

.

SKr sa v zastúpení Evy K. a M. Ľubomíry S.C. zúčastnilo osobných aj on line synodálnych stretnutí v rámci farnosti Svätej rodiny i Bratislavskej diecézy..

Edita bola zastúpená v dobrovoľníckom tíme obsluhy zúčastnených.

.

SKr sa zúčastnilo záverečného stretnutia diecézmej fázy synody v Bratislave, v sobotu 25. júna 2022. Dopoludňajšieho programu sa zúčastnila M. Ľubica. M. Edita bola súčasťou dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali priebeh a obsluhu stretnutia. Slávnostnej sv. omše v katedrále sv. Martina sa zúčastnili M. Ľubica, M. Oľga a M. Ľubomíra S.C.

 .

Zápis našej M. Janky J.

zo stretnutia SKr dňa 18.2. 2022 v Bratislave- Petržalke:

Spoločného stretnutia sa zúčastnilo päť členiek SKr, teda stretnutie v užšom kruhu, aby každý názor k synodalite bol vypočutý.

Dostali sme sa k rozličným témam, ako prvá bola úvaha o sociálnych sieťach, konkrétne face book, kde treba byť veľmi opatrný, pretože je tu veľa hoaxov a treba rozlišovať, čo je pravda. Podľa komentárov je zrejmé, že úroveň vzdelanosti v biblickej oblasti  je nízka a okrem toho nevhodné osočovanie a zosmiešňovanie neprislúcha veriacim.

Ďalšia bola z oblasti duchovnej pomoci, kde sa naša spoločníčka pokúšala v dvoch prípadoch o duchovnú pomoc u ťažko chorých susedov – bola odmietnutá v obidvoch prípadoch. Ani po takýchto negatívnych skúsenostiach by sme nemali rezignovať. Možno ďalší na takúto pomoc čakajú a s radosťou by ju uvítali. Evanjelizácia sa od nás očakáva, niekedy stačí keď sa vlažnému katolíkovi, alebo neveriacemu dostanú do rúk kresťanské časopisy a noviny.

Spomenuli sme aj Jehovistov, treba s nimi slušne jednať a byť ostražitý pri manipulácii a prekrúcaní Biblie. Treba spoločne kráčať a navzájom si pomáhať aj s inými kresťanskými cirkvami. Jedna zo spolusediacich si spomenula na výrok svojho otca : „ Každý chváli Boha tak ,ako ho doma naučili“. Prosme o dar rozlišovania, aby nám Duch Svätý ukázal správnu cestu ktorou sa máme uberať.

V prvom momente by sa zdalo, že sme dostatočne spojení na spoločné kráčanie, že každý má možnosť pripojiť sa, realizovať sa v tej – ktorej oblasti. No nie je to celkom tak, už mladých treba podchytiť, lenže animátorov za posledné roky ubudlo. Takisto aj niektorí dospelí ľudia sa ťažšie kontaktujú s inými, treba, aby silnejšie osobnosti pritiahli slabších, oslovením, pozvaním do spoločenstva. Často nemáme dosť lásky k druhým, preto je potrebné, aby sme sa modlili za iných, hlavne za neprajníkov. Stále treba napredovať, rásť, aby sme boli synodálnou Cirkvou, aby sme spoločne kráčali pod vedením Ducha Svätého.

Zápis v bodoch:

-snaha o duchovnú pomoc; modlitba za iných; potreba spájať sa; všetkých je potrebné vypočuť; je dôležité rozprávať sa a napredovať vo viere …

.

Na základe našich ďalších stretnutí vznikla

Úvaha nad synodalitou, MY – Božie deti, našej Márie Ľubici E., ktorá je uverejnená na našej stránke zo dňa 29.3.2022.

.

     Výhodou Spoločenstva Kráľovnej rodiny je skutočnosť, že sa členky stretávajú pri modlitbe, uvažovaní a snahe o spoločné kráčanie už 14 rokov. Aj keď sa predchádzajúce stretnutia nenazývali synodálne, prakticky takými boli. Pekne to vyjadrila naša sestra M. Klementína. Pri otázke ako máme spolu kráčať v našom SKr odpovedala: „My už spolu kráčame! Niekedy lepšie, niekedy horšie, ale kráčame spolu.“

Nech nás naša Mama Mária, Kráľovná rodiny drží za ruku, aby sme stále kráčali, spolu s Ňou, tam, kde nás Ona vedie. Amen.

Svedectvo o sestre Renátke

Báseň k 50. narodeninám pre mamku.

9. apríl 2022

.

Milá naša mamička,

kto by povedal, že už aj viacnásobná babička.

Zozadu vyzeráš ako pekná dvadsiatnička,

spredu ako zrelá tridsiatnička.

Kalendár však neoklameš, päťdesiatka je vek,

ktorý presne dnes oslavuješ.

.

Životom si letíš ľahko ako včielka,

bola si dokonca aj pionierka.

Hektáre sena odhrabané máš,

na výchovu Martinka a Danka veľmi rada spomínaš.

A keď si pri kríži pásla býčka,

skoro stále padla jedna knižka.

.

V Hradisku si vyrastala,

za parobka z Repaš sa vydala.

Cesta do Pavľan bola pre Teba vždy krutá,

nikdy by si nevravela, že po nej budeš chodiť zvyšok života.

.

Vyučená čašníčka,

mladá živnostníčka,

ale hlavne na plný úväzok mamička.

.

Jedna maturita Ti nestačila,

preto hneď dve si si dorobila.

.

Všetko „čo sa v škôlke naučíš“,

pri svojich vnúčatách zúročíš.

Detičky Ťa obľubujú,

darčekmi stále obklopujú.

.

Keď Ťa doma nájsť nevieme,

stačí keď do kostola zájdeme.

Kurátorka, lektorka, organizátorka,

aj vďaka Tebe je v kostole príjemná atmosférka.

.

Aby si taxikára na sväté omše nepotrebovala,

veľký darček si od manžela svojho dostala.

Na červenom skútri budeš cesty druhej a tretej triedy brázdiť,

Oci prosím Ťa nauč ju v prvom rade brzdiť.

.

Veľa šťastných kilometrov Ti prajeme,

neskôr sa spolu s Tebou prevezieme.

(poznámka: dve Renátkine dcéry čakajú bábätko, preto sa na skútri prevezú neskôr)

.

Tiež Ti chceme popriať k životnému jubileu

veľa Božieho požehnania, zdravia, šťastia, lásky,

aby si na tvári mala len veselé vrásky.

Aby si stretávala a spoznávala samých dobrých ľudí

a úsmev na Tvojej tvári, nech sa každý deň prebudí.

.

Na záver už len doplním toľko,

ľúbime Ťa a za všetko ĎAKUJEME MAMKO!!!

.

Mame Renátke manžel Jozef s najmladšou dcérou Natálkou,

dcéra Renátka s manželom Stankom, vnučkami Barborkou, Paulínkou a  bábätkom,

syn Jozef s manželkou Ľudkou,

za všetkých napísala:

dcéra Romanka s manželom Petrom, vnučkou Šarlotkou a bábätkom.

.

Natálkina prosba pri spoločných modlitbách na svätej omši:

PROSÍME ZA MAMKU, OCKA

A NAŠU RODINU,

ABY SME SA VIAC A VIAC ZBLIŽOVALI S BOHOM.

*****

(Renátka 50 rokov, Vyšné Repaše, 9.4.2022, P. Rajmund OP)
.

Milá Renátka, a môjmu srdcu blízka, celá Vaša rodina,

ďakujem, že môžem byť medzi vami.

Väčšina z nás sme sa stretli, tu vo Vyšných Repašoch, na milej oslave Tvojich tridsiatich narodenín. Nikto z nás vtedy nevedel aký život Ťa čaká nasledujúcich 20 rokov. Vtedy to vedel iba BOH. A teraz pri oslave tvojej päťdesiatky sa už aj my môžeme tešiť a v duchovnom zmysle aj ochutnať z ovocia Tvojho života. Dobrý strom poznáme podľa dobrého ovocia.

Tvoj dobrý život Renátka, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj dobrý život Tvojho Jožka, tiež poznáme po dobrom ovocí: Stačí sa pozrieť na rodiny Vašich detí …

        A vzácna je aj Vaša širšia rodina: rodičia, kmotrovci, súrodenci s rodinami, kamaráti, známi, kolegovia. Je veľa tých čo sa s Vami radi stretávajú, lebo chcú ochutnať z dobrého ovocia Vášho života.

        Ako som počul a teraz to môžem aj vidieť, v posledných rokoch by aj steny tohto kostola mohli veľa rozprávať o dobrých skutkoch, ťažkej a ochotnej práce, Vašej rodiny, na obnove tohto kostola.

        Prečo je to tak? Prečo Vaša rodina prináša dobré ovocie, pre Vás, pre túto farnosť, pre Vaše širšie okolie? Mohli by ste to zvládnuť sami? Určite nie. Je to tak preto lebo prijímate Božie požehnanie. Bez Božieho Požehnania sú márne naše namáhania. A Vaše namáhania nie sú márne, pretože prijímate Božie Požehnanie. Dôkazom toho je aj táto svätá omša. Prišli ste, prišli sme, pre Božie požehnanie:

Nasledujúce slová vyberám z kázne, ktorá je uverejnená na facebookovej stránke Trnavskej diecézy z 20. januára minulého roka:

Čím človek viac Bohu dôveruje tým je aj viac otvorený Božej pomoci.

A čo to vlastne znamená žehnať? Žehnať znamená zosielať dobro. Priať dobro, Božie dobro. A tým, že sme pokrstení, ako hovorí písmo, máme účasť na kráľovskom kňazstve, tak môžeme požehnávať – rodičia svojím deťom, manželia navzájom … Tiež nám Ježiš hovorí, žehnajte tým, ktorí vás nenávidia. Tým zastavujeme moc zla.

Špeciálne požehnanie je kňazské požehnanie. A akú hodnotu má kňazské Požehnanie? Jednoducho môžeme povedať, že kňaz je „expert“ na požehnanie. Kňazské požehnanie má obrovskú moc. Žehnanie spôsobuje to, že veci sa dávajú do pohybu, aby mali vzájomne súvis, aby to držalo spolu. Mohli by sme to prirovnať k malte. Vy ste odborníci na stávanie domov a viete to lepšie ako ja, že môžem postaviť dom, ale keď tam nedám tú maltu tak to nebude držať spolu.

Požehnanie spôsobuje, že tie jednotlivé životné udalosti, ktoré sú, ktoré prežívame, sa nejakým spôsobom skĺbia do jednoty. Preto aj keď máme narodeniny tak nám želajú, šťastie, zdravie a Božie požehnanie. Človek môže robiť, starať sa, zodierať sa aj pre správne veci, ale pokým tam požehnanie nie je, tak sa to začína rúcať. Chýba tam niečo, čo všetko drží spolu. Tak je to aj v bežnom živote. Potrebujeme požehnanie. A kňaz tým, že je vysvätený, koná v osobe Ježiša Krista. Milosť, ktorá prichádza cez neho – to je milosť Ježiša Krista. Vždy keď kňaz požehnáva tak požehnáva sám Ježiš Kristus. Ako magnet priťahuje a sústreďuje, tak Požehnaním sa všetko dáva do pohybu a jednotlivé komponenty sa dávajú do poriadku. Potrebné je požehnanie, aby to držalo spolu, aby to malo zmysel.

Vypočujme si malú časť z toho čo povedal Pán Ježiš mystičke Terézii Neumannovej. Sú to veľmi silné veci. Pán Ježiš hovorí:

„Keď kňaz požehnáva, ja požehnávam. Vtedy vychádza z môjho Srdca nesmierny prúd milosti do duše, aby ju celkom naplnilo, preto maj otvorené srdce, aby si nestratila blahodarný účinok požehnania. Moje sväté požehnanie obsahuje všetku pomoc potrebnú pre ľudstvo. Skrze neho dostávaš silu i túžbu hľadať dobro a vyhýbať sa zlu, tešiť sa ochrane mojich detí proti mocnosti temnosti. Je veľkým privilégiom, keď dostávaš požehnanie. Nemôžeš pochopiť koľko Milosrdenstva prostredníctvom neho dostávaš, preto nikdy neprijímaj požehnanie chladne a roztržito, ale s plnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá. Prostredníctvom požehnania sa utvrdzuje dobrá vôľa. Podujatia získavajú novú mimoriadnu ochranu, slabosť sa posilní mojou mocou. Myšlienky zduchovnejú a zlé vplyvy sa zneškodnia. Udelil som môjmu požehnaniu bezhraničnú moc. Ona vychádza z nekonečnej Lásky môjho Srdca. Čím väčšia horlivosť s akou sa moje Požehnanie dáva a prijíma, tým je väčšia jeho účinnosť. Či sa požehnáva dieťa, alebo i celý svet, požehnanie je oveľa väčšie než tisíce svetov. Každý raz keď si požehnaná si užšie spojená so mnou, opäť posvätená, ozdravená a chránená Láskou môjho svätého Srdca.“

Milá Renátka, ty a tvoja rodina ste Bohom požehnaní.

V dnešnom žalme sme počuli slová:

Ich smútok zmením na radosť, *poteším ich a rozveselím po žiali:

Ako dlho by sme teraz Renátka mohli rozprávať o tvojom žiali, o tvojom smútku, o tvojom utrpení. Ale ty si prijímala Božie požehnanie a Boh zmenil tvoj smútok na radosť, potešil ťa a rozveselil po žiali.

Tak ako nám aj kňaz Julko Chalupa v jednej zo svojich piesní hovorí:

Tú ťarchu čo k slze núti zas, vie dobrý Boh osušiť,

a že je vždy so mnou, má ma rád, vierou sa dá pochopiť.

         Drahí bratia a sestry v takýchto ťažkých časoch, v ktorých teraz žijeme, nezabúdajme na silu požehnania, žehnajte svojím rodinám a vo svojich rodinách, proste o pomoc, proste o modlitbu, zavolajte kňazovi, aby sa modlil, aby Vám dal požehnanie. Aby zlo od nás odišlo. Nestačí si všetko dobre naplánovať, mať dobrú stratégiu, usporiadať materiálne veci, mať správne myšlienky. Potrebná je tá duchovná malta, aby to dobre držalo. Potrebujeme Božie požehnanie, aby naše namáhania ani v ďalšom živote neboli zbytočné. Amen.

Školníkovci – Jún 2019

22. máj – Úcta k životu

V nedeľu 22. mája 2022 /sviatok sv. Rity/ sa pripájame k Modlitbovej reťazi za úctu k životu, manželstva v kríze, rodiny i odprosenie hriechov proti životu:

(Duchovná obnova v kostole Milosrdných bratov, Bratislava, 12. máj 2022.)
.

00,00 – 01,00h = M. Timoteja

03,00 – 04,00h = M. Helenka S.

04,00 – 05,00h = M. Anna M.

05,00 – 06,00h = M. Anna N.

06,00 – 07,00h = Katarína

07,00 – 08,00h = M. Margita

08,00 – 09,00h = M. Danka H.

09,00 – 10,00h = M. Timoteja

10,00 – 11,00h = M. Jozefína

11,00 – 12,00h = M. Ľubica

12,00 – 13,00h = M. Oľga

13,00 – 14,00h = Renáta

14,00 – 15,00h = M. Klementína

15,00 – 16,00h = Ľudmila

16,00 – 17,00h = M. Helenka J.

17,00 – 18,00h = M. Anna P.

18,00 – 19,00h = Renáta

19,00 – 20,00h = Ema

20,00 – 21,00h = Eva

21,00 – 22,00h = M. Paula

22,00 – 23,00h = M. Edita

23,00 – 24,00h = M. Ľubomíra

Ďakujeme všetkým sestrám SKr, ktoré sa k modlitbe pripájajú v ktoromkoľvek čase.

          Bože, darca života, chválime Ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.     S  veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.     Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.     Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

          Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.     Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s Tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

     Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.

     Amen.

(Modlitb pred pohrebom p. Štefana Tobiáša, 29. apríl 2022.)

Májová duchovná obnova

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava

Kostol Návštevy Panny Márie

*

Pozývame Vás na Májovú duchovnú obnovu

vo štvrtok, 12.mája 2022

16,00 – 20,00h

*

Možnosť sv. spovede P. Pius OP

16, 00    Odovzdanie sa do Božieho Milosrdenstva

na príhovor Fatimskej P.Márie – Kráľovnej mája

Fatimský Radostný ruženec

Posolstvo Fatimy, Loretánske litánie.

17,45     Vešpery; 18,00    Fatimský ruženec Svetla

18,30     Svätá omša

19,30     Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou