Deň RODINY 15. máj 2024

SKr, naše modlitby za rodiny

M. Danka J.:

Nech v rodine prežívame radosť, odpustenie a naučíme sa deliť

Nech prežívame a spoznávame istotu i nádej a spoločne chváľme BOHA – aleluja.

R – radosť

O – odpustenie

D – deliť sa (o dobré či zlé)

I –   istota

N –  nádej

A – aleluja

M. Ľubica:

Dobrotivý Bože, ďakujem, že si stvorením muža a ženy ustanovil rodinu a že to bolo veľmi dobré.

Prosím nedopusť, aby Tvoje dokonalé dielo bolo zmarené a svet vytváral rodinu podľa svojich predstáv.

Pane Ježišu, Ty si žil v rodine a poznáš ľudskú krehkosť. Pomôž nám prosím, aby sme prikázanie vzájomnej lásky, ktoré si nás učil, napĺňali v našich rodinách čo najviac.

Duchu Svätý, obdaruj naše rodiny svojimi darmi, aby si s Tvojou pomocou udržiavali lásku, svornosť a zbožnosť.

Panna Mária, Kráľovná rodiny, Teba s dôverou prosíme o pomoc v ťažkostiach tohto života a o neustále orodovanie za naše rodiny.

Chvála Ti a Sláva Najsvätejšia Trojica, že nikto na svete nie je opustený, pretože máme Nebeského Otca a Nebeskú Matku. Amen.

M. Oľga:

VĎAKA a PROSBA za moju rodinu

Rodina je pre mňa všetkým a preto ĎAKUJEM BOHU a všetkým sv. patrónom ku ktorým sa denne modlím, sv. Augustínovi, sv. Filoméne, sv. Margite Antiochijskej, sv. Šarbelovi, a všetkým Božím svätým,  za všetky tie chvíle, ktoré denne dostávam, už len tým, že ráno vstanem a mám možnosť prežiť so svojou rodinou ďalší deň.

ĎAKUJEM za duchovné dary, ktoré denne dostávam, ale aj za tie trpké chvíle, ktoré k životu patria. Mam veľkú a z môjho pohľadu, úžasnú rodinu. Je to bohatstvo, ktoré sa nedá kúpiť v obchode, ale ktoré nám Boh ponúka, aby sme sa navzájom obohacovali a vážili si dar života.

Preto PROSÍM a modlím sa za dary DUCHA Svätého:  dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu Synovi. Dopĺňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí tieto dary prijímajú.

Tiež sa modlím a prosím za pokoj v duši, aby som dokázala riešiť s pokojom situácie a aby všetci členovia rodiny, nehľadeli na život ako samozrejmosť, ale aby si vážili každú jednu sekundu, minútu, hodinu, deň, mesiac, rok a celý život, že sme tu a môžeme prijímať všetko to,  čo nám Boh dáva.

Panna Mária, naša Nebeská Matka,

prosím oroduj za celú našu rodinu u svojho Syna Ježiša Krista

a na naše deti a vnukov pamätaj.

Vrúcne ťa prosíme z večera i zrána,

nech sa pred nimi nezavrie Nebeská brána.

Neveru do duše, nech nevtlačí doba,

daj nech ich nezvedie vo svete zloba.

Odpusť nám Pane náš, čím sme ťa ranili,

zabudni na to v čom sme my zhrešili.

Pritiahni k sebe naše deti a vnukov blíž

nedaj im pošliapať tvoj Svätý kríž. Amen

M. Danka H.:

ĎAKUJEM Pánu BOHU za život. Narodila som sa do kresťanskej rodiny – mama otec, babka, dedko a dve sestry. Postupne sa naša rodinka rozrástla, sestrám pribudli manželia a detičky. Mne Pán BOH nepožehnal manžela ani deti, mal so mnou iné plány.

Rodinu si nevyberáme, no rodinné prostredie je to najlepšie pre ochranu, dôstojný život a smrť.

ĎAKUJEM Pánu BOHU za to, že mi dal tú milosť a dostatok síl slúžiť rodine a pomáhať po celý život.

V modlitbách vyprosujem a ĎAKUJEM za ochranu a pomoc našej Mamy a Panny Márie, Kráľovnej rodiny. Amen.

Ema:

Kráľovná rodiny, prosím, oroduj u svojho Syna za moju rodinu.

Prosím, oroduj za mojich rodičov, za môjho manžela i za moje deti.

Prosím Ťa, Kráľovná rodiny, rozprestri svoj ochranný plášť nad mojou rodinou.

Kráľovná rodiny, prosím, ochraňuj všetky rodiny v našej krajine, ochraňuj všetky rodiny na celom svete.

Kráľovná rodiny, Ty si obetovala svoj život Bohu, priviedla si na svet Pána Ježiša Krista.  Spolu so svätým Jozefom si ho vychovávala. Stála si pod Jeho krížom, mŕtveho si ho držala vo svojom náručí.

My často reptáme nad našimi problémami, ale pritom to je len maličkosť, čo si si musela prežiť Ty.

Preto Ťa prosíme  o príhovor za nás, aby sme mali silu znášať všetky problémy.

Kráľovná rodiny, ďakujem Ti.

Kráľovná rodiny, ďakujem Ti.

Kráľovná rodiny, ďakujem Ti. Amen

M. Klementína:

ĎAKUJEM TI PANE BOŽE, že si ma obdaroval 4 deťmi. Sú už dospelí, už mám aj pravnúčatá. Tie pravnúčatá by som rada videla aj častejšie. PANE BOŽE drž nad nimi ochranu ruku. Amen.

M. Jana J.:

Pane prosím Ťa zachovaj rodiny mojich detí v láske, zdraví, porozumení a doplň prosím čo v nich chýba. Prosím za vnúčatá, aby vedení Duchom Svätým vedeli správne rozlišovať, aby odmietali zvrátené ideológie. Prosím za mojich súrodencov a ich rodiny, aby svoju vlažnosť vo viere premenili na horlivosť.

ĎAKUJEM TI PANE, že nás miluješ. Amen.

M. Jana Ď.:

Prosím moja Mama Mária za rodinu našu SKr a za všetky naše rodiny, aby si ich požehnala. A ĎAKUJEM Matka Mária za Tvoje orodovanie za nás u svojho Syna. Ježišu ty si Kráľom Pokoja, vnes svoj Pokoj do každej rodiny. ĎAKUJEM a CHVÁLIM Ťa môj  Pane, môj Bože, že si nám dal Máriu tvoju Matku za našu Matku. Ďakujem za Tvoju Lásku Mama. Amen.

M. Anna Murínová:

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď na pomoc našej rodine v týchto chvíľach úzkosti a ťažkosti. Amen.

M. Ľubomíra Ď.:

Mária pomôž nám, prišiel čas, Milostivá Matka slyš náš hlas.

V nebezpečí a v strádaní, prímluva Tvoja nás zachráni.

Kde márna pomoc ľudská, pomôžeš Ty Matka Božská.

Mária pomôž prišiel čas …

M. Jozefína:

Svätá Nazaretská Rodina s veľkou pokorou, úctou a dôverou prichádzame pred Tvoj obraz.

Vyprosujeme si od Teba Svätá Rodina, Vieru, Nádej, Lásku, Požehnanie a veľa Milostí. Vyprosujeme to nielen pre našu rodinu, ale aj pre rodiny našej farnosti a celého sveta.

Svätý Jozef ochranca rodín, vzor čistoty, prosíme Ťa pomáhaj mládencom, manželom a otcom, aby sa vedeli podobať Tvojmu svätému životu.

Ty svätá Panna Mária, Služobnica Pána, Matka Pána Ježiša, Matka Sedembolestná, trpiaca Matka pod krížom, Kráľovná rodiny, od Teba vyprosujeme pre všetky matky, manželky a devy vzor Tvojho pozemského života. Panna Mária tak ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi v každej rodine, ktorá si uctieva Teba a Tvoje sväté meno. A prosíme aj za tie rodiny, ktoré si Ťa neuctievajú.

Pane Ježišu Kráľ neba i zeme, Kráľ rodín, buď prítomný vo všetkých kresťanských rodinách, buď príkladom a vzorom pre deti svojou láskou a poslušnosťou.

Svätá Nazaretská rodina bývaj s nami, ochraňuj nás a pomáhaj nám obnoviť Život Lásky v našej rodine nie len teraz, ale po všetky ďalšie dni nášho života. Amen.

Otče náš …, Zdravas Mária …, Sláva Otcu …