Nedeľa Božieho Milosrdenstva 7. apríl 2024

V Nedeľu Božieho Milosrdenstva, v hodine Božieho Milosrdenstva, pred obrazom Božieho Milosrdenstva, sme sa v mene celého nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny stretli na modlitbe u našej Márie Klementíny, M. Helenka J., M. Janka J., Editka, Emka a M. Ľubomíra S.C.

Milovaný Milosrdný Všemohúci BOH,

do Tvojho Milosrdného Lona Nebeský Otče,

do Tvojho Milosrdného Srdca Pane Ježišu,

do Tvojho Milosrdného Objatia Duchu Svätý,

pod ochranným plášťom Matky Milosrdenstva, Kráľovnej rodiny a kňazov, Sedembolestnej Panny a Mamy Márie, Patrónky Slovenska, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich milovaných svätých, dnes, odovzdávame, zverujeme, obetujeme a zasväcujeme nás, naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, naše rodiny, naše farnosti, našich kňazov, naše Slovensko, krajiny kde je vojna a celý svet.

Ó Krv a Voda, ktorá si vytryskla z Najsvätejšieho Ježišovho Srdca ako Prameň Milosrdenstva pre nás! Dôverujeme Ti!

Večný Otče obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho Najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov  i hriechov celého sveta.

Pre Jeho bolestné umučenie, maj Milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný,

zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Spoločná radosť zo stretnutia.

Našu modlitbu v hodine Božieho Milosrdenstva si môžeme vypočuť tu:

https://youtu.be/HOhoVj47JMw?si=iKycWAdUlLNlZfCh&t=1

Blahoželáme Márii Klementíne k 85. rokom života