Víťazná Noc 2024

Každého z nás niečo bolí. Iba v Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní má naše utrpenie zmysel.

Radostnú Veľkonočnú oktávu 2024.

Zmŕtvychvstalý JEŽIŠ svoje rany neskrýva.

Práve cez ne na nás vylieva svoje MILOSRDENSTVO.

Koľko ľudskej dôstojnosti a odpustenia môžeme dať svojím rodinám i svetu, cez naše rany dotknuté ZMŔTVYCHVSTALÝM …