Krížová cesta SKr 2024

Aj tento rok sa všetky z nás v pôstnom období modlíme Krížové cesty, doma, súkromne, v spoločenstve, v kostole, v prírode. ĎAKUJEME JEŽIŠOVI za Jeho obetu a obetujeme mu našu modlitbu. V rámci nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny máme obetovať:

-Krížovú cestu za deti, ktoré sa nemali možnosť narodiť a za tých, ktorí si neuvedomujú, že dieťa pred narodením má ľudskú dôstojnosť.

-Krížovú cestu za ľudí, ktorí sa nachádzajú v otroctve rôznych nezriadených závislosti.

-Krížovú cestu za duše v očistci.

Ďalšie modlitby Krížovej cesty obetujeme na aktuálne témy a osobné úmysly.

ĎAKUJEM za každú modlitbu každej z nás.

V piatok 1.marca sa ženy nášho spoločenstva modlili Krížovú cestu za rodiny, v kostole Svätej rodiny v Petržalke, pred večernou svätou omšou, v spojení s ostatnými farníkmi. ĎAKUJEM M. Janke J. a M. Danke J. za zorganizovanie tejto modlitby i všetkým, ktoré ste sa jej aktívne zúčastnili.

V sobotu 16. marca o 15h sme sa boli pomodliť Korunku k Božiemu Milosrdenstvu pri kríži, na nábreží Dunaja v Petržalke, ktorý je postavený na pamiatku už nejestvujúcej kaplnky sv. Jána Nepomuckého.

Odtiaľ sme sa presunuli k neďalekému Arménskemu krížu, ktorý nám pripomína genocídu v Arménsku na začiatku 20. storočia. Tu sme sa modlili Krížovú cestu za ukončenie vojny. M. Helenka J., M. Helenka S., M. Ľubica, M. Lucia, M. Janka J., M. Danka J., M. Margita, M. Ľubomíra S.C. sme sa modlili Krížovú cestu z Jednotného katolíckeho spevníka a dojímavé, so slzami v očiach, boli modlitby vlastnými slovami, ktorými sme veľmi odprosovali dobrého BOHA za hriechy vojny.

25. marca je deň počatého dieťaťa.

V nedeľu 24. marca sme sa modlili pred pamätníkom Nenarodených detí, pri kostole Sedembolestnej P. Márie v Petržalke.

O 15h, Korunkou Božieho Milosrdenstva a Krížovou cestou za úctu k životu, sme odprosovali za hriechy páchané na nenarodených deťoch. Prosili sme o milosť, aby sme sa s našimi nenarodenými deťmi mohli stretnúť v Nebi.

Odprosujeme za hriech vojny:

Klaniame sa Ti Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím svätým Krížom vykúpil celý svet.

1.Odprosujeme za hriech vojny, ktorým sú mnohí odsúdení ísť do vojny a byť vo vojne, napriek tomu, že to nechcú.

2.Odprosujeme za hriech vojny, ktorým sú mnohí nútení zobrať na plecia kríž vojny.

3.Odprosujeme za hriech vojny, pod ktorým mnohí padajú od únavy a hladu.

4.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý núti matky plakať, lebo im zobrali synov do vojny.

5.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý mnohých núti pomáhať tým, ktorí už vo vojne nevládzu.

6.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý ani nedovolí ženám poutierať pot z tváre mužom, ktorí sú vo vojne.

7.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý tlačí k zemi vojakov aj ich rodiny.

8.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý chce súcit človeka k človeku nahradiť zbraňami a násilím.

9.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý prináša zúfalstvo a smútok.

10.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý znevažuje ľudskú dôstojnosť.

11.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý na kríž vojny pribíja mužov, ženy i deti.

12.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý nezmyselne zabíja.

13.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý ani nedovolí matkám objať mŕtve telá synov.

14.Odprosujeme za hriech vojny, ktorý ani nedovolí dôstojne pochovať tých ktorí zomreli.

Pane Ježišu všetky tieto hriechy vojny ti odovzdávame, lebo ty si víťaz nad každou vojnou. Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.