Deň rodiny – máj 2023

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa 15. mája 2023 zapojilo do aktivít  pro life organizácii, Dňa rodiny, v Bratislave, modlitbou za rodiny, v kostole Kráľovnej rodiny s nasledujúcim program:

.

DEŇ RODINY 15. máj 2023

Pozývame Vás na Modlitby za úctu k životu a rodiny

Pondelok 15. mája 2023  v kostole Kráľovnej rodiny

v Bratislave na Teplickej o 16,00h

Odovzdanie našich rodín do Náručia Božieho Milosrdenstva

a odprosenie hriechov proti životu.

Posvätný Fatimský Radostný ruženec a modlitby za rodiny

18,00 Svätá omša

Po svätej omši – Ruženec za pokoj a ukončenie vojny

Modlitba našej rodiny

         Svätá Nazaretská Rodina s veľkou pokorou, úctou a dôverou prichádzame pred Tvoj obraz.

         Vyprosujeme si od Teba Svätá Rodina, Vieru, Nádej, Lásku, Požehnanie a veľa Milostí. Vyprosujeme to nielen pre našu rodinu, ale aj pre rodiny našej farnosti a celého sveta.

         Svätý Jozef ochranca rodín, vzor čistoty, prosíme Ťa pomáhaj mládencom, manželom a otcom, aby sa vedeli podobať Tvojmu svätému životu.

         Ty svätá Panna Mária, Služobnica Pána, Matka Pána Ježiša, Matka Sedembolestná, trpiaca Matka pod krížom, Kráľovná rodiny, od Teba vyprosujeme pre všetky matky, manželky a devy vzor Tvojho pozemského života. Panna Mária tak ako si Matkou Cirkvi, staň sa aj Matkou domácej Cirkvi v každej rodine, ktorá si uctieva Teba a Tvoje sväté meno. A prosíme aj za tie rodiny, ktoré si Ťa neuctievajú.

Pane Ježišu Kráľ neba i zeme, Kráľ rodín, buď prítomný vo všetkých kresťanských rodinách, buď príkladom a vzorom pre deti svojou láskou a poslušnosťou.

Svätá Nazaretská rodina bývaj s nami, ochraňuj nás a pomáhaj nám obnoviť Život Lásky v našej rodine nie len teraz, ale po všetky ďalšie dni nášho života. Amen.

Otče náš …, Zdravas Mária …, Sláva Otcu …

Advent, 1994, Hradisko, Mama Jozefína Cehuľová