Noc Veľká Ježišovým Víťazstvom

PÁN JEŽIŠ dokázal, že ani smrť ani celé peklo nemá nad ním moc.

ŽIVOT je silnejší než smrť,

ako aj LÁSKA nad nenávisťou,

MIER nad vojnou,

RADOSŤ nad smútkom.

PÁN je VÍŤAZ a takisto my,

ak veríme v Neho.

Žehnám Vás, otec Peter.

Veľkonočný pozdrav od Duchovného otca Jozefa Jaraba:

Ctení moji priatelia,

prajem vám požehnané dni tohoročnej Veľkej noci.

Spomínam na vás a žičím každému z vás hojne jej duchovných i telesných darov.

Aj tieto veľkonočné dni sú príležitosťou prejaviť svoju blízkosť ľuďom okolo nás, venovať vzácne chvíle žijúcim a zachovať pamiatku tých, ktorí nás na ceste života už predišli a spia spánkom pokoja.

S úctou Jozef Jarab

Nech celý svet spozná Zmŕtvychvstalého Krista a nech ho uzná za svojho kráľa.

Viva Cristo Rei.

Nech náš vzťah ku Kristovi je stále hlbší a hlbší tak aby sme sa mu pripodobnili čo najviac.

Marko