Rok Kresťanskej kultúry 2023-2024

V Nitre na Národnej púti, 5. júla 2023, bol na Slovensku vyhlásený Rok Kresťanskej kultúry.

Žiaci ZŠ Tupolevova a Holíčska, Bratislava, sa zapojili do tohto projektu. Vytvorili nástenku kde sa zdôrazňuje, že kresťanskou kultúrou v našich srdciach sú čnosti.