Modlitba za biskupa Františka

Mailová správa SKr odoslaná na sekretariát Spišského diecézneho biskupa:
.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

S radosťou sme prijali správu o novom diecéznom biskupovi otcovi Františkovi a s láskou sme prijali jeho prosbu o modlitbu.

20 žien nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny sme sa v týždni pred biskupskou vysviackou modlili Posvätný ruženec Radostný, Svetla, Bolestný i Slávnostný a v piatok pred vysviackou Korunku k Božiemu Milosrdenstvu za otca biskupa Františka i na jeho úmysly. A samozrejme v našich modlitbách zaňho i za celú našu Katolícku cirkev v našom spoločenstve pokračujeme.

S úctou, vďakou i radostnou modlitbou v mene SKr

M. Ľubomíra.

*

Odpoveď z biskupského úradu:
.

Milá pani Semešová Cehuľová,

v mene otca biskupa Františka Vám srdečne ďakujem za milý pozdrav, ktorý ste mu zaslali. Ďakujem za modlitby i za vyjadrenie túžby po duchovnej podpore do budúcna.

Pozdravte od otca biskupa Františka aj všetky ženy zo Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Otec biskup sa za Vás modlí a zasiela Vám svoje požehnanie.

S prianím požehnaných dní

Patrik Taraj

tajomník diecézneho biskupa

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Spišské Podhradie