Zázrak vo sviatok Kráľovnej rodiny

22. augusta 2023

Keďže sme sa v roku 2023 na sviatok P. Márie Kráľovnej ako Spoločenstvo Kráľovnej rodiny nestretli na spoločnom duchovnom programe, vybrala som aj s mojou svokrou M. Annou navštíviť pútnické miesto Staré Hory. Osobne som tam bola prvýkrát. Tak ako každé mariánske pútnické miesto, aj Staré Hory, dýchajú pokojnou atmosférou a úctou k Božej matke. Naše prvé kroky viedli do kostola Navštívenia Panny Márie, ktorý bol v roku 1990 dekrétom podpísaným pápežom Jánom Pavlom II., vyhlásený za Baziliku minor.

Veľmi zaujímavou informáciou je, že v tomto chráme sa sv. omše v roku 1764 zúčastnili synovia Márie Terézie a neskorší cisári Jozef II. a Leopold II.

Celý areál, v ktorom dominuje milostivá socha Panny Márie, je obkolesený nádhernými horami. Krásna príroda napĺňa srdce obdivom o dokonalom diele Stvoriteľa  a dušu bázňou pred Pánom.

V tomto lone Božej prírody nemôže chýbať mariánska Studnička, ku  ktorej sa viažu rôzne zázračné uzdravenia. Nás však najviac  zaujali „Ružencové schody“, ktoré sú znázornením modlitby ruženca. Pri ich absolvovaní sme mali veľmi pekný duchovný zážitok, nakoľko súbežne s nami jeden manželský pár začínal modlitbu ruženca. Postarší pán nahlas predmodlieval fatimský slávnostný ruženec a na moje prekvapenie úplne naspamäť. Postupne sa pridávali aj náhodní návštevníci a vytvorili sme peknú modlitebnú skupinku. Na záver som sa všetkým poďakovala za pekné spoločenstvo.

Márii sme odovzdali svoje ťažkosti, problémy, obavy a poďakovali za doterajšiu ochranu. S dôverou a nádejou sme vložili do jej rúk svojich najdrahších. Myslím, že sme obe ďakovali aj za skutočnosť, že bol s nami môj manžel (syn M. Anny), ktorý sa po 13 rokoch od rozvodu vrátil ku rodine. Aj touto cestou prosím P. Máriu Kráľovnú rodiny o orodovanie a celé SKr o modlitbu za obnovu nášho manželstva. Roky odlúčenia nás poznačili a viem, že táto cesta nebude ľahká a jednoduchá. Prosím o Božiu pomoc, aby som nemyslela na krivdy minulosti a aby nás naše nedostatky a zlyhania priviedli k väčšej pokore, vďačnosti, vzájomnej láske a úcte.

Ježiš a Mária milujem Vás, zachráňte duše!

Ježiš a Mária milujem Vás, zachráňte rodiny!

                                                                                               M. Ľubica