800 ročná tradícia Betlehemov

Uplynulo 800 rokov od prvého Betlehemu sv. Františka z Assisi keď chcel priblížiť Vianoce chudobným ľuďom.

S deťmi sme si pripomenuli túto udalosť na výstave Betlehemov.

Ježiškovi sme sa poklonili.

Zaspievali sme koledy.

Poprosili sme Ježiška, aby sa narodil v našich rodinách.

Poďakovali sme sa, že On Boh sa stal malým dieťaťom pre nás tak blízkym.

Poďakovali sme sa za to, že nás ľúbi.

Videli sme krásne Betlehemy z rôznych materiálov.

Veľké i maličké.

Svätá rodina oroduj za nás.

Betlehemy sú krásne.

Tešíme sa, že sme Božie deti.

Naši seniori nám pripravili prekvapenie a učili nás ako sa pečú Vianočné oblátky

Oblátky nám chutili.