Pozvánka-Obnova Trnava – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Modlitby za rodiny a úctu k životu

pri  Trnavskej Panne a Matke Márii

sobota 22. augusta 2020

v Deň Panny Márie Kráľovnej

10,00h – 12,00h v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Mariánska sv. omša

a modlitby za rodiny a úctu k životu

v kaplnke Panny Márie Trnavskej

 – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 13,00     Návšteva Katedrály sv. Jána Krstiteľa

 14,00    Modlitba na Trojičnom námestí pred súsoším

               Korunovania P. Márie Najsvätejšou Trojicou.

 15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva

             v katedrále sv. Jána Krstiteľa

            Sviatosť zmierenia – P. Pius OP

           Odprosujúce modlitby za hriechy proti životu

 16,30       Svätá omša

                   duchovný postup SKr

– – – – – – – –

Nechajme sa prekvapiť čo všetko pre nás

naša Mama Mária – Kráľovná rodiny pripraví.