2020 – Obnova Trnava – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Dňa 22. augusta 2020 – na sviatok Panny Márie Kráľovnej sa uskutočnila Obnova Spoločenstva Kráľovnej rodiny pri  Trnavskej Panne a Matke Márii v Bazilike sv. Mikuláša – v kaplnke Panny Márie Trnavskej v Trnave s programom:

„Modlitby za rodiny a úctu k životu“

Program sa začal Mariánskou sv. omšou v kaplnke. Potom nasledovali Modlitby za rodiny a úctu k životu.

Popoludní sa členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny pomodlili na Trojičnom námestí pred súsoším Korunovania P. Márie Najsvätejšou Trojicou.

 15,00 sa začal poobedňajší program Obnovy Hodinkou Božieho Milosrdenstva v katedrále sv. Jána Krstiteľa za prítomnosti p. Piusa Jaroslava Majeroviča OP.

Po korunke nasledovali modlitby: „Odprosujúce modlitby za hriechy proti životu.“

P. Pius počas modlitieb spovedal.

O 16,30 nasledovala Svätá omša s duchovným postupom členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny a úžasnou kázňou pátra Piusa.

Ďakujeme všetkým ktorí sa zúčastnili na Obnove.

Zvlášť ďakujeme za to, že sme mohli mať Obnovu v bazilike Sv. Mikuláša, v kaplnke Trnavskej P. Márie a druhú časť obnovy v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Pán Boh zaplať všetkým za ich blahosklonnosť a trpezlivosť.

Fotografie sú umiestnené v časti fotogaléria.

Všetky videá budú publikované na youtu.be – kanál: Spoločenstvo Kráľovná rodiny.