Entries by admin

Pozvánka – Banská Štiavnica – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Banská Štiavnica   Pozývame Vás na Modlitby za rodiny a úctu k životu i Božie Požehnanie pre Slovensko pri návšteve pápeža Františka  do farského kostola Nanebovzatia P. Márie  v nedeľu 22. augusta 2021 v roku sv. Jozefa a sv. Dominika . 10,30h sv. omša   . Modlitby pred Sviatosťou Oltárnou . 12,00   Anjel Pána Rozjímavý ruženec […]

Mária Janka J. v Spoločenstve Kráľovnej rodiny

Do SKr som prišla na milé neformálne pozvanie zakladateľky Márie Ľubomíry v roku 2014. Zo začiatku som sa zúčastňovala stretnutí  ako sympatizantka SKr. Neskôr som sa stala členkou spoločenstva. Bolo príjemné stretávať sa na modlitbách s milými ženami, niektoré som poznala už predtým, s ďalšími som sa zoznámila. Okrem stretnutí v Bratislave sú pre mňa […]

Rok svätého Dominika

List Svätého Otca magistrovi Rehole kazateľov pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Dominika z Caleruegy Bratovi Gerardovi Franciscovi Timonerovi, generálnemu predstavenému Rehole kazateľov Praedicator gratiae: spomedzi titulov pripisovaných svätému Dominikovi vyniká „kazateľ milosti“ kvôli súladu s charizmou a poslaním rehole, ktorú založil. V tomto roku, keď si pripomíname 800. výročie smrti svätého Dominika, sa s […]

Ruženec Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Ruženec Spoločenstva Kráľovnej rodiny Máj 2021   Mária Klementína Tobiášová: 1.Tajomstvo Radostného ruženca … Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala Rozjímanie o malom kúsku života Márie Klementíny: Vydáš sa, počneš dieťa. Bývaš u manželových rodičov bez manžela, ktorý má pracovné povinnosti. Vítaná nie si. Do rodiny si vošla ako tretia nevesta iného vierovyznania. Pre útechu k […]

Mama

Modlitba za mamu Úprimnú vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám. Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam. Úprimnú vďaku prijmi, Bože, za lásku, čo cítiť smiem. Že odpustiť vie neposlušnosť, zlé slovko nikdy nepovie. My chválime Ťa, dobrý Bože, že každá mama svojim deťom vždy naporúdzi, blízko je na […]

VEĽKÁ NOC 2021

VEĽKÁ NOC 2021 Náš BOH – JEŽIŠ, Zázračný, Ubolený, Mŕtvy a predovšetkým ZMŔTVYCHVSTALÝ je stále s nami. Skúsme HO zbadať a cez NEHO sa dívať na náš „obyčajný“ život. Milostiplné Veľkonočné obdobie. . List duchovného otca Jozefa Jaraba Spišská Kapitula, Veľká noc 2021 . Spolu s vami budem sláviť Veľkú noc. Napriek všetkým ľudským okolnostiam života okolo nás, dožili […]

Malá čiastočka ženskej duše – Krížová cesta SKr

Veľký Svätý týždeň 2021 Malá čiastočka ženskej duše – Krížová cesta Spoločenstva Kráľovnej rodiny. * Mária Ľubomíra SC: Úvodná modlitba. Nikto z nás sa nenarodil pre šťastie – všetci sme sa narodili pre život a Životom života je Láska prameniaca a vlievajúca sa do Večného šťastia Neba. Milovaný, Milosrdný, Všemohúci BOH, ani Ty si sa nestal pravým človekom […]

Posolstvo našej Márie Timoteji

DUCHOVNÉ POSOLSTVO ŽIVOTA SO SKLERÓZOU MULTIPLEX  „Choroba je moja sestra. Keď príde, tak ju privítam a žijeme spolu“. /Timoteja/  „Mojej sestry choroby sa spýtam: Prišla si a priniesla si mi bolesť? Dobre, tak poď, s Božou pomocou to zvládneme.“ /Timoteja/  „Slepota ma naučila citlivejšie vnímať okolie.“ /Timoteja/  „Keď mi bolo jedno vzaté, v inom som sa zlepšila.“ /Timoteja/ […]

Byť Vianočným človekom – list od duchovného otca Jozefa Jaraba

Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Vianoce 2020 Drahí moji, sme blízo vianočných dní a ja sa sám seba pýtam, že po všetkom prežitom aký to bude čas vianočný. Koľko je ľudí na zemi, toľko bude odpovedí…ale ja viem, že pre mňa budú tieto Vianoce o ich základnej pravde, ktorú vyberám zo škrupiny orecha, jej evanjeliovom jadre koledy […]

Advent 2020

S radosťou očakávajme Pána.  Mária Ľubica * Aj ADVENT  2020 je čas upratovania svedomia. Dajme BOHU prvé miesto v našich životoch až potom môžeme byť zdraví … S láskou sa za všetkých modlí a Požehnaný Advent želá Mária Ľubomíra  

Povýšenie Svätého Kríža

V nedeľu 13. septembra 2020 som sa zúčastnila slávnostnej procesie pri príležitosti sviatku „POVÝŠENIA SV. KRÍŽA“. Bola to „malá púť“, ktorá začala pred katedrálnym kostolom sv. Martina a končila sv. omšou u dominikánov, v kostole P. Márie Snežnej, ktorý bol v ten deň dopoludnia konsekrovaný. Slávnostný charakter celej procesie zdôrazňovali zástavy, obrazy, relikvie sv. Kríža, […]

2020 – Obnova Trnava – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Dňa 22. augusta 2020 – na sviatok Panny Márie Kráľovnej sa uskutočnila Obnova Spoločenstva Kráľovnej rodiny pri  Trnavskej Panne a Matke Márii v Bazilike sv. Mikuláša – v kaplnke Panny Márie Trnavskej v Trnave s programom: „Modlitby za rodiny a úctu k životu“ Program sa začal Mariánskou sv. omšou v kaplnke. Potom nasledovali Modlitby […]

Pozvánka-Obnova Trnava – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Pozývame Vás na Modlitby za rodiny a úctu k životu pri  Trnavskej Panne a Matke Márii sobota 22. augusta 2020 v Deň Panny Márie Kráľovnej 10,00h – 12,00h v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave Mariánska sv. omša a modlitby za rodiny a úctu k životu v kaplnke Panny Márie Trnavskej  – – – – – […]

Gloria

Svedectvo našej Márie Oľgy o cestách Zohorského zboru Glória po Slovensku, ktoré bolo uverejnené v Zohorských novinách: Sestry SKr Mária Oľga Hladíková a Mária Danka Hozová sú dlhoročnými členkami cirkevného zboru Glória v Zohore. Dňa 6.-7. 2019 septembra sa členovia cirkevného zboru Glória, rozhodli vycestovať na výlet a pozrieť si pamiatky na východnom Slovensku. Počasie nám prialo, svietilo slniečko a i keď […]

Rodina Kuchtová

Poďakovanie rodiny Kuchtovej. Pred Vianocami 2019 i pred Veľkou Nocou 2020 sme z účtu SKr poslali po 200€ /spolu 400€/ na účet rodiny manželov Kuchtových so 6 deťmi, do Špačiniec. Je to 8 členná rodina /3 deti im zomreli/, ktorá sa snaží žiť na česť a Slávu Božiu. Nesťažujú sa na svoju chudobu ale sú vďační za každú pomoc preukázanú z lásky podľa […]

Púť ku kaplnke v Starom Háji

Milované sestry SKr,  pozývam Vás na púť ku kaplnke v Starom háji v Petržalke, ktorá je zasvätená svätému Krížu a patrí do farnosti Svätej Rodiny, v sobotu 27. júna od 14, 30 do 17,00h. Stretneme sa pri kultúrnom dome v Petržalke cca 14,15h – zastávka MHD Romanova. Odtiaľ pôjdeme peši o 14,30h. Každá si so sebou prineste jeden konkrétny úmysel za […]

Závesná hrazda k posteli

Závesná hrazda k posteli S láskou sme darovali potrebný darček pre našu Máriu Klementínu a jej manžela. Nech im táto zdravotná pomôcka pomáha ľahšie prekonávať ťažkosti s chorobou a nech zjednotené Srdcia Ježiša a Márie stále žehnajú a objímajú celú ich rodinu. M. Ľubomíra

Púť do Čiech

Milované sestry SKr, v piatok Najsvätejšieho Srdca P Ježiša sme boli pri hrobe Aničky Bohuslavy Tomanovej a v sobotu Nepoškvrneného Srdca P. Ježiša sme boli pri Filomene v Českomoravskej Fatime. Na obidvoch týchto miestach sme odovzdali tieto intencie sv. omší: Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša pre rodiny […]

40 hodinova

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Kostol Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke Milované sestry SKr pozývam Vás na Adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou do Kostola Svätej Rodiny v Petržalke. Quarantore je 40hodinová Eucharistická adorácia, (ktorej šíriteľom bol sv. Filip Néri) ktorá sa uskutoční od 15h v piatok 12. júna do 7h rána v nedeľu 14. júna 2020. Okrem úmyslov nášho SKr a našich […]

Domáca cirkev SKr

Milé sestry SKr. pozerala som si tieto fotky, sú veľmi pekné. Ja som fotky nerobila. Z Božej milosti môžem chodiť už druhý týždeň do kostola na adoráciu  a sv. prijímanie. Kladiem tam na oltár celé naše Spoločenstvo. Intenzívne dlhšie vnímam „Požehnanie od J. Krista prúdi k nám do rodín.“ Preto vďaka P. Bohu za SKr, […]

Veľká noc 2020

Veľká Noc 2020: Dobrý Bože Ďakujeme Ti za povýšenie našich domovov na Domáce cirkvi. Všemohúci Bože Oslavujeme Ťa za Tvoje zmŕtvychvstanie v našich srdciach. Veľký Bože Velebíme Ťa za Tvoj Pokoj v našich rodinách. Požehnané Milostiplné sviatky Veľkej Noci. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny  

Stretnutie 02. marec 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka Srdečne Vás pozývam na modlitbu v pôste v kostole Svätej Rodiny. Úcta k Najsvätejšej Krvi Ježišovej. pondelok 2. marec 2020 17,25h  Fatimský Bolestný ruženec 18,00h      Svätá omša Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou 19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre na tému duchovný a modlitbový život podľa odporúčaní SKr. Z dôvodu Pôstu a krátkeho […]

Stretnutie 27-Január 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka Srdečne Vás pozývam na Novoročné stretnutie v kostole Svätej Rodiny. Prosba o milosť dobrého života. pondelok 27. január 2019 17,25h       Biblický Radostný ruženec 18,00h      Svätá omša                    Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou 19,40h     Stretnutie SKr v Pastoračnom centre. […]

Požehnané vianoce 2019

Aký darček dávame Ježiškovi k narodeninám? Dajme mu svoju únavu, slabosť i úzkosť a predovšetkým dajme mu všetky svoje hriechy. On ich ako Najlepší Človek objíme a ako Pravý BOH premení na Slávu svojej Lásky. Požehnaný Vianočný čas a Milostiplný Rok 2020 Vám za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny vyprosuje M. Ľubomíra.

Stretnutie-16-december-2019

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka   Srdečne Vás pozývam na spoločné stretnutie v kostole Svätej Rodiny: Adventná modlitba Úcta k Ježišovi v lone Márie pondelok 16. decembra 2019 17,25h  Fatimský Radostný ruženec 18,00h      Svätá omša Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou 19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre – Valné zhromaždenie SKr za rok 2019. Advent je čas pokánia […]