Entries by admin

Krížová cesta SKr za ukončenie vojny

Pane Ježišu Kriste Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny …          Táto modlitba sprevádzala zastavenia Krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v sobotu 4. marca 2023, od 15h do 17h, v lese nad Národným onkologickým ústavom v Bratislave-Kramáre.          Za našich […]

Vianočný pozdrav od kňazov

Ježiško sa narodil keď bola tma, lebo ľudstvo bolo v duchovnej tme. On, Svetlo sveta, prináša svetlo nášmu rozumu a teplo do sŕdc a skrehnutých vzťahov. Položili ho do jasličiek (krmítka pre zvieratá), lebo sa má stať naším pokrmom. Krásny Vianočný čas, zdravie, úprimné vzťahy i žiaru úsmevu vám žehná otec Peter Šimko. * List duchovného otca Jozefa Jaraba Vianoce 2022, […]

Povzbudenie na Advent 2022

„Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z lásky; ak napomínaš, napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa, sa nemôže narodiť nič iné iba dobro.“ Sv. Augustín (Komentár k listom sv. Jána 7, 8) .  Svedectvo – 40 rokov manželstva našej M. […]

Naša misia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny dostalo, od Pápežských misijných diel na Slovensku ďakovný list za adoptovaného seminaristu Adriena z Konžskej demokratickej republiky a za omšové milodary, ktoré posielame do Afriky. Zároveň sme boli pozvané na ďakovnú svätú omšu Pápežských misijných diel, ktorú 14. novembra 2022 o 18 hod. v kostole sv. Alžbety (v Modrom kostolíku) v Bratislave koncelebroval generálny sekretár Pápežského misijného diela sv. […]

Modlitba SKr za úbohé duše

Mária Simma nazýva duše v očistci úbohé duše. 7 . novembra, v deň slávnosti Všetkých svätých dominikánskej rodiny, sme sa spoločne modlili na Petržalskom cintoríne, za úbohé duše našich rodín a prosili sme, aby sa čím skôr mohli večne radovať v objatí Božej Lásky. Modlitba za najzanedbávanejšie duše v očistci. Mária Simma Ježišu, pre agóniu zo […]

Fatimský deň – modlitba za pokoj

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava, Kostol Návštevy Panny Márie Pozývame Vás na Modlitby za mier vo svete Fatimské posolstvo vo štvrtok, 13. októbra 2022; 16,00 – 20,00h . Možnosť sv. spovede P. Pius OP  . 16, 00h      Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Kráľovnej Posvätného ruženca 17,45         Vešpery 18,00         Fatimský ruženec Svetla 18,30 […]

Púť lásky

Naša Mária Timoteja sa v posledných rokoch nemohla osobne zúčastniť stretnutí Spoločenstva Kráľovnej rodiny, preto vymyslela modlitbovú a telefonickú púť lásky nášho SKr. Nech je táto Púť lásky vyjadrením úcty Menu Mária našej Kráľovnej rodiny.

Za Božiu Lásku v našich rodinách

Kostol Návštevy Panny Márie; Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava Spoločenstvo Kráľovnej rodiny . Sviatok P. Márie Kráľovnej; 22. august 2022, pondelok Pozývame Vás na duchovnú obnovu a modlitbu za spoznanie Božej Lásky v našich rodinách pri milostivom obraze Svätej Rodiny . 10,00h – 20,00h ; 10 hodín v prítomnosti Sviatosti Oltárnej 10,00 Modlitba P. Piusa OP Radostný […]

Vďaka ti, žena, za to, že si žena

(V kočiari je Šarlotka za ktorej záchranu života sme sa modlili vo februári 2021.) . List ženám sv. Jána Pavla II. „Každej z Vás a všetkým ženám sveta zasielam tento list, ako znamenie účasti a vďačnosti v čase, keď sa približuje IV. Svetová konferencia o žene, ktorá sa bude konať v septembri v Pekingu. Chcem […]

Synoda SKr

Synoda SKr, 2022          Spoločenstvo Kráľovnej rodiny zareagovalo na výzvu synodálnej cesty predovšetkým modlitbou.          ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré sa pravidelne modlili a modlia modlitbu za synodu. ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré za synodu pridali aj obetu svojho utrpenia.  . Synodálne stretnutia SKr sa uskutočnili 3X: Stretnutie SKr z Petržalky sa uskutočnilo, v piatok 18. februára […]

Modlitby za kňazov

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny * Pozývame Vás na Modlitby za KŇAZOV pri  Trnavskej Panne a Matke Márii * piatok 24.júna 2022 slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Trnavskej arcidiecéze slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa a deň MODLITIEB ZA KŇAZOV * 14,00h Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu                Hodina Božieho Milosrdenstva 15,15    […]

Svedectvo o sestre Renátke

Báseň k 50. narodeninám pre mamku. 9. apríl 2022 . Milá naša mamička, kto by povedal, že už aj viacnásobná babička. Zozadu vyzeráš ako pekná dvadsiatnička, spredu ako zrelá tridsiatnička. Kalendár však neoklameš, päťdesiatka je vek, ktorý presne dnes oslavuješ. . Životom si letíš ľahko ako včielka, bola si dokonca aj pionierka. Hektáre sena odhrabané […]

22. máj – Úcta k životu

V nedeľu 22. mája 2022 /sviatok sv. Rity/ sa pripájame k Modlitbovej reťazi za úctu k životu, manželstva v kríze, rodiny i odprosenie hriechov proti životu: (Duchovná obnova v kostole Milosrdných bratov, Bratislava, 12. máj 2022.) . 00,00 – 01,00h = M. Timoteja 03,00 – 04,00h = M. Helenka S. 04,00 – 05,00h = M. Anna M. […]

Májová duchovná obnova

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava Kostol Návštevy Panny Márie * Pozývame Vás na Májovú duchovnú obnovu vo štvrtok, 12.mája 2022 16,00 – 20,00h * Možnosť sv. spovede P. Pius OP 16, 00    Odovzdanie sa do Božieho Milosrdenstva na príhovor Fatimskej P.Márie – Kráľovnej mája Fatimský Radostný ruženec Posolstvo Fatimy, Loretánske litánie. 17,45     […]

Pán Štefan

Naša Mária Klementína sa starala o svojho manžela Štefana, po ťažkom úraze, 22 rokov. Tvorili spolu ekumenické manželstvo evanjelika s katolíčkou. Denne sa spolu modlili Posvätný ruženec, Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a mnohé ďalšie modlitby. V piatok Oktávy Božieho Milosrdenstva po modlitbe v Hodine BM, zomrel so slovami na perách „ Ó Ježišu odpusť nám naše hriechy […]

Prejav lásky Ježišovi v SKr

ĎAKUJEME TI, Pane Ježišu, že aj každodennú službu naším blížnym môžeme spájať s Láskou Tvojho utrpenia. ĎAKUJEME TI, že našej práci dávaš večnú hodnotu. Amen. . M. Anna P. M. Klementína M. Oľga Katarína M. Lucia M. Ľubica M. Helena M. Dana H. M. Anna N. M. Ľubomíra Ď. M. Jozefína Video M. Jozefína – […]

Stretnutie spoločenstiev on line

Prevzaté z tkkbs:   Bratislava 11. marca. (TK KBS) Vyše 40 zástupcov hnutí, spoločenstiev a združení sa zišlo vo štvrtok 10. marca na celoslovenskom online stretnutí lídrov hnutí a združení. Podujatie zorganizovala Rada pre laické a apoštolské hnutia Konferencie Biskupov Slovenska (za technickej podpory Kathrande). Stretnutie otvoril predseda Rady, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák modlitbou […]

Úvaha nad synodalitou

MY – Božie deti Mária Ľubica E.      Celý svet sa posledné roky zmietal v rozsiahlej pandémii coronavírusu. Všetky jej následky a dôsledky ukáže budúcnosť. To, čo sa už ukázalo veľmi zreteľne, bola izolácia a rozdeľovanie ľudí. Tento smutný obraz sme mohli vidieť v jednotlivých krajinách, ale aj v rodinách a vo farnostiach. K […]

Zasvätenie sveta pápežom Františkom 25.3.2022

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie   Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás:  nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša […]

Modlitba za život

(Ilustrácia M.Lechan) . 19. marca 2022 v deň slávnosti sv. Jozefa sa pripájame k modlitbovej reťazi za úctu k životu: 03,00 – 04,00h = M. Ľubomíra S.C. 04,00 – 05,00h = M. Anna M 05,00 – 06,00h = M. Helenka S 06,00 – 07,00h = M. Anna N. 07,00 – 08,00h = M. Jana J. […]

Krížové cesty SKr

Odprosenie hriechov vojny .           V piatok 11. marca 2022 sme sa modlili Krížovú cestu za odprosenie hriechov vojny v kostole Svätej Rodiny v Petržalke. Utrpenie Pána Ježiša sme obetovali Nebeskému Otcovi a prosili o Božie Milosrdenstvo. .           Večný Otče obetujeme Ti Telo a Krv, Dušu […]

Modlitbou k synodalite

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny je súčasťou SYNODY 2021-2023 o SYNODALITE. Motto SKr je: Členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny mali prvé stretnutie o synodalite dňa 17. februára 2022 v Bratislave. Ďalšie stretnutie SKr bude 26. februára 2022. Chceme sa rozprávať o liste sv. Jána Pavla II. ženám. *** Kliknite na link pre ďalšie informácie: Synoda 2021 – 2023 Čo […]

Dobrý Pastier

     V evanjeliu podľa Jána nachádzame Ježišove slová: „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca.“ (Jn 10,14-15) Tieto slova Pán Ježiš povedal aramejsky a použil tu sloveso jáda. Sloveso jáda v aramejčine neznamená len rozumovo poznať, ale aj milovať, objímať, zjednotiť sa. […]

List duchovného otca Jozefa Jaraba

Oslavujme narodenie Krista, nášho Pána, Vládcu, Spasiteľa, ktorý nás k sebe prijať sa chystá, velebme svojho Vykupiteľa! /Christmas Sonnet, R.Š./ . „Velebme svojho Vykupiteľa“ veď On prišiel, aby sme mali život a mali ho hojnejšie, teraz i potom… „ktorý nás k sebe prijať sa chystá!“ V mojom rodnom kraji sa na Vianoce vinšuje: „A ja vám vinšujem na […]

ĎAKUJEME za ADVENT 2021

alebo ako rozjímala v Advente naša Mária Ľubica Eleková: Najkrajšie sviatky roka sa blížia. Viac ako inokedy túžime zažívať radostnú atmosféru Vianoc a prežívať skutočný pokoj. Svet nám ho nedáva, ale vieme, kto môže naše životy naplniť pokojom. Dieťa Ježiš, ktoré prišlo na svet pred dvetisíc rokmi a chce nám dať nielen pokoj, ale aj večný život. […]