Fatimský deň – modlitba za pokoj

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava, Kostol Návštevy Panny Márie

Pozývame Vás na Modlitby za mier vo svete

Fatimské posolstvo

vo štvrtok, 13. októbra 2022; 16,00 – 20,00h

.

Možnosť sv. spovede P. Pius OP

 .

16, 00h      Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

a Kráľovnej Posvätného ruženca

17,45         Vešpery

18,00         Fatimský ruženec Svetla

18,30          Svätá omša

19,30         Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou