Fatimský deň – modlitba za pokoj

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava, Kostol Návštevy Panny Márie

Pozývame Vás na Modlitby za mier vo svete

Fatimské posolstvo

vo štvrtok, 13. októbra 2022; 16,00 – 20,00h

.

Možnosť sv. spovede P. Pius OP

 .

16, 00h      Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

a Kráľovnej Posvätného ruženca

17,45         Vešpery

18,00         Fatimský ruženec Svetla

18,30          Svätá omša

19,30         Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Za Božiu Lásku v našich rodinách

Kostol Návštevy Panny Márie; Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

.

Sviatok P. Márie Kráľovnej; 22. august 2022, pondelok

Pozývame Vás na duchovnú obnovu

a modlitbu za spoznanie Božej Lásky v našich rodinách

pri milostivom obraze Svätej Rodiny

.

10,00h – 20,00h ;

10 hodín v prítomnosti Sviatosti Oltárnej

10,00

Modlitba P. Piusa OP

Radostný Ruženec; Ruženec Svetla

Modlitby na príhovor sv. Dominika

12,30

Tichá adorácia

14,00

Bolestný Ruženec

Hodina Božieho Milosrdenstva

Modlitby na príhovor sv. Jozefa

Modlitby k Márii Kráľovnej rodiny

17,45

Vešpery

18,00

Slávnostný ruženec

18,30

Svätá omša, P. Pius OP

Možnosť sv. spovede

Modlitby za kňazov

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

*

Pozývame Vás na Modlitby za KŇAZOV

pri  Trnavskej Panne a Matke Márii

*

piatok 24.júna 2022

slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

v Trnavskej arcidiecéze slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa

a deň MODLITIEB ZA KŇAZOV

*

14,00h Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

               Hodina Božieho Milosrdenstva

15,15     Posvätný ruženec pred sv. omšou

16,00    Svätá omša

               Po svätej omši modlitby k sv. Jánovi Krstiteľovi

               a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie.

17,45     Posvätný ruženec pred svätou omšou

18,30    Svätá omša

——

Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Kostol Návštevy Panny Márie

Pozývame Vás na Modlitby za kňazov

vo štvrtok, 30.júna 2022

16,00 – 20,00h

Možnosť sv. spovede P. Pius OP

16, 00h    Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

                   a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

17,45       Vešpery

18,00       Fatimský ruženec Svetla

18,30       Svätá omša

19,30       Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Pozvánka – Banská Štiavnica – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Banská Štiavnica

 

Pozývame Vás na Modlitby za rodiny a úctu k životu i Božie Požehnanie pre Slovensko pri návšteve pápeža Františka  do farského kostola Nanebovzatia P. Márie 

v nedeľu 22. augusta 2021 v roku sv. Jozefa a sv. Dominika

.

10,30h sv. omša  

.

Modlitby pred Sviatosťou Oltárnou

.

12,00   Anjel Pána Rozjímavý ruženec k Sedembolestnej patrónke Slovenska

13,00   Tichá adorácia

14,00   Modlitby na príhovor sv. Jozefa

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva

16,00   Modlitby na príhovor sv. Dominika

17,00   Rozjímavý Slávnostný ruženec

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou pred večernou sv. omšou

 

 

 

 

Mama

Modlitba za mamu

Úprimnú vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám.

Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam.

Úprimnú vďaku prijmi, Bože, za lásku, čo cítiť smiem.

Že odpustiť vie neposlušnosť, zlé slovko nikdy nepovie.

My chválime Ťa, dobrý Bože, že každá mama svojim deťom

vždy naporúdzi, blízko je na cestách týmto Tvojím svetom.

Že aj keď sily nestačia, snaží sa a nehľadí na seba

a na to, aby ozaj šťastná bola, nikdy jej veľa netreba.

Ďakujem, Pane, za mamu moju a myslím to úprimne.

Veď predsa niet človeka iného, čo by viacej stál pri mne.

S Tebou, Pane, a s mamou mojou istotu mám pre každý deň.

A verím, že neskončí sa tento vzťah, čo nie je iba krásny sen.

Prosím, Bože, za mamičky, za oteckov, za rodiny.

Za tie deti, čo niečo im chýba,

nech v Tvojej veľkej láske, dobrote napraví sa táto chyba.

Uč nás všetkých, Bože dobrý, pamätať to veľké prikázanie,

že milovať treba Teba, ctiť si blížnych, ktorých máme

a lásku dávať. Vypočuj nás Pane.

Amen

Pozvánka-Obnova Trnava – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Modlitby za rodiny a úctu k životu

pri  Trnavskej Panne a Matke Márii

sobota 22. augusta 2020

v Deň Panny Márie Kráľovnej

10,00h – 12,00h v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Mariánska sv. omša

a modlitby za rodiny a úctu k životu

v kaplnke Panny Márie Trnavskej

 – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 13,00     Návšteva Katedrály sv. Jána Krstiteľa

 14,00    Modlitba na Trojičnom námestí pred súsoším

               Korunovania P. Márie Najsvätejšou Trojicou.

 15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva

             v katedrále sv. Jána Krstiteľa

            Sviatosť zmierenia – P. Pius OP

           Odprosujúce modlitby za hriechy proti životu

 16,30       Svätá omša

                   duchovný postup SKr

– – – – – – – –

Nechajme sa prekvapiť čo všetko pre nás

naša Mama Mária – Kráľovná rodiny pripraví.

40 hodinova

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Kostol Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke

Milované sestry SKr pozývam Vás na Adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou do

Kostola Svätej Rodiny v Petržalke.

Quarantore je 40hodinová Eucharistická adorácia, (ktorej šíriteľom bol sv. Filip Néri) ktorá sa uskutoční od 15h v piatok 12. júna do 7h rána v nedeľu 14. júna 2020.

Okrem úmyslov nášho SKr a našich osobných úmyslov sa budeme modliť za všetkých diakonov, ktorí tento rok príjmu kňazskú vysviacku, zvlášť budeme  myslieť na Milana Jaroša z Bratislavskej diecézy a  Tomáša Rušina z Vlkoviec – Spišskej diecézy. Dedina Vlkovce v Tvarožanskej farnosti /vedľa Hradiska/ je požehnaná tým, že počas dvoch rokov má dvoch novokňazov. Minulý rok sme sa modlili za Patrika Mituru, ktorý je kňazom jeden rok.

Naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny som zapísala na modlitbu v piatok 12. júna večer po sv. omši, ktorá začína o 18,00h do 20,00h. Budeme sa modliť k úcte Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a Božieho Milosrdenstva.

A v sobotu 13. júna od 10,30h do 12,00h sa budeme, na príhovor sv. Antona Paduánskeho, modliť rozjímavý ruženec Svetla za diakonov a kňazov.

Ďakujme Dobrému Bohu, že nám, po tomto dlhom čase modlitieb doma, umožnil stretnúť sa v kostole na adorácii.

Kto sa nemôže osobne zúčastniť adorácie v kostole Sv. Rodiny, prosím, aby sme sa spojili duchovne.

ĎAKUJEM a teším sa na stretnutie a spoločnú modlitbu.

S láskou M. Ľubomíra

 

Stretnutie 02. marec 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

Srdečne Vás pozývam na modlitbu v pôste v kostole Svätej Rodiny.

Úcta k Najsvätejšej Krvi Ježišovej.

pondelok 2. marec 2020

17,25h  Fatimský Bolestný ruženec

18,00h      Svätá omša

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre

na tému duchovný a modlitbový život

podľa odporúčaní SKr.

Z dôvodu Pôstu a krátkeho času duchovného stretnutia prosím,

aby sme so sebou neprinášali jedlo.

Požehnaný čas Pôstneho obdobia 2020.

S láskou Mária Ľubomíra, SKr.

Stretnutie 27-Január 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

Srdečne Vás pozývam na Novoročné stretnutie v kostole Svätej Rodiny.

Prosba o milosť dobrého života.

pondelok 27. január 2019

17,25h       Biblický Radostný ruženec

18,00h      Svätá omša

                   Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40h     Stretnutie SKr v Pastoračnom centre.

Súčasťou stretnutia bude vyťahovanie sv. patrónov SKr na rok 2020 a mená sestier SKr za ktoré sa budeme navzájom modliť.

Z dôvodu krátkeho času duchovného stretnutia prosím, aby sme so sebou neprinášali jedlo.

Milostiplný Nový Rok 2020. S láskou Mária Ľubomíra, SKr

Stretnutie-16-december-2019

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

 

Srdečne Vás pozývam na spoločné stretnutie v kostole Svätej Rodiny:

Adventná modlitba

Úcta k Ježišovi v lone Márie

pondelok 16. decembra 2019

17,25h  Fatimský Radostný ruženec

18,00h      Svätá omša

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre – Valné zhromaždenie SKr za rok 2019.

Advent je čas pokánia a modlitby, prosím, aby sme so sebou neprinášali jedlo a sladkosti.

Požehnaný Advent. S láskou Mária Ľubomíra, SKr

Pozvánka – Modlitba za rodiny – kostol Sv. Rodiny Petržalka

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu

a národný pochod za život

v deň spomienky sv. Šarbela

streda 24. júla 2019

v kostole Svätej Rodiny

17,15h – 22,00h

  17,15h    Modlitba Posvätného ruženca

18,00h      Svätá omša

po sv. omši do 22.h:

Modlitby za rodiny,

úctu k životu

a národný pochod za život

na príhovor sv. Šarbela

Pozvánka – Dunajská Lužná

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Dunajská Lužná

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

pri Madone Žitného ostrova

štvrtok  22. augusta 2019

v Deň Panny Márie Kráľovnej

v kostole Povýšenia sv. Kríža

14,00h – 19,30h

14,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Modlitby za rodiny a úctu k životu

Duchovný diamant Kráľovnej rodiny

Fatimský ruženec

Radostný, Svetla, Bolestný a Slávnostný

Hodina Božieho Milosrdenstva

16,30   Katechéza o rodine a úcte k životu

Bruno OP

18,00h Svätá omša

duchovný postup SKr

19,00   Večerné chvály

Stretnutie v Šaštíne

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Bazilika Sedembolestnej Patrónky Slovenska, Šaštín

Milované sestry SKr pozývam Vás na

stretnutie do baziliky našej Sedembolestnej Patrónky Slovenska v Šaštíne.

V sobotu 1. júna 2019

Vlak z Hlavnej stanice z Bratislavy odchádza do Kútov o 12,16h. Z Kútov do Šaštína o 13,33h. V Šaštíne je o 13,43h.

Stretneme sa pred bazilikou o 14,15h.

Spoločne sa pomodlíme a potešíme zo vzájomného stretnutia.

 Zúčastníme sa programu Fatimskej soboty.

16,00h Modlitba Posvätného ruženca.

Po modlitbe ruženca nasleduje sv. omša.

(program bude vysielaný v TVLux.)

Vlak zo Šaštína odchádza do Kútov o 18,19h.

Z Kútov do Bratislavy o 18,38h. V Bratislave je o 19,43h.

Teším sa na spoločnú modlitbu

pri našej Sedembolestnej Kráľovnej rodiny.

S láskou M. Ľubomíra

22. mája, sv. Rita oroduj za naše rodiny, aby sme sa dostali do Neba. Amen.

***************Veľká Noc***************

Ježiš zomrel a vstal  zmŕtvych kvôli nášmu zmŕtvychvstaniu.

Požehnanú Veľkú Noc želá a vyprosuje Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Pozvánka-Stretnutie-Novoročnej-Modlitby-SKr

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na

STRETNUTIE NOVOROČNEJ MODLITBY SKr,

ktoré sa uskutoční, v sobotu 26. januára 2019,

od 15,00h do 17,00h v sídle SKr

 na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred vchodom, zvonček Semešová č.181.

 Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného času v roku 2019

pre Naše rodiny sa na stretnutie teší Mária Ľubomíra

Pozvánka 20. januára 2019

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pripojme sa

k modlitbám za jednotu kresťanov

v nedeľu 20. januára 2019

vo farskom kostole v Dechticiach

15,00 – 17,00h

Spoločné modlitby  v oktáve modlitieb,

od 18. do 25. januára,

za zjednotenie kresťanov.

Milosrdný Bože nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu.

Pozvánka – Piešťany – modlitby

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Sv. Cyrila a Metoda, Piešťany

Pozvánka

Modlime sa spolu pred Sviatosťou Oltárnou

za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

pondelok 25. marec 2019

Slávnosť Zvestovania Pána a deň počatého dieťaťa

v kostole sv. Cyrila a Metoda – Piešťany

14,00h

Modlitby za rodiny a úctu k životu

Hodina Božieho Milosrdenstva

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

Krížová cesta za úctu k životu

Fatimský Radostný posvätný ruženec

18,00h Svätá omša

Pozvánka – Modlitby – Modrý Kostolík Bratislava

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Alžbety, Bratislava

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

4.pôstna sobota 30. marec 2019

v Modrom kostolíku

15,00h modlitba pri pamätníku nenarodených pred kostolom

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

Posvätný ruženec

16,00h Krížová cesta za úctu k životu v kostole

17,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Modlitby za rodiny a úctu k životu

17,45h Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

18,00h Svätá omša

Pozvánka – Modlitba v kaplnke Sv. Jozefa

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Farnosť Kalvária, Bratislava

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život
na príhovor Ochrancu
Sv. Rodiny
utorok 19. marec 2019
v kaplnke sv. Jozefa
na Kalvárii v Bratislave
10,00h – 17,00h

10,00h vyloženie Sviatosti Oltárnej

Fatimský Radostný posvätný ruženec
Modlitby za rodiny a úctu k životu

12,00 Tichá adorácia

13,30 Ruženec a modlitby k sv. Jozefovi

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva
Krížová cesta za úctu k životu

17,00 Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

18,00h Svätá omša
v kostole P. Márie Snežnej na Kalvárii