Pozvánka – Modlitba za rodiny – kostol Sv. Rodiny Petržalka

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu

a národný pochod za život

v deň spomienky sv. Šarbela

streda 24. júla 2019

v kostole Svätej Rodiny

17,15h – 22,00h

  17,15h    Modlitba Posvätného ruženca

18,00h      Svätá omša

po sv. omši do 22.h:

Modlitby za rodiny,

úctu k životu

a národný pochod za život

na príhovor sv. Šarbela