Pozvánka – Dunajská Lužná

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Dunajská Lužná

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

pri Madone Žitného ostrova

štvrtok  22. augusta 2019

v Deň Panny Márie Kráľovnej

v kostole Povýšenia sv. Kríža

14,00h – 19,30h

14,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Modlitby za rodiny a úctu k životu

Duchovný diamant Kráľovnej rodiny

Fatimský ruženec

Radostný, Svetla, Bolestný a Slávnostný

Hodina Božieho Milosrdenstva

16,30   Katechéza o rodine a úcte k životu

Bruno OP

18,00h Svätá omša

duchovný postup SKr

19,00   Večerné chvály