Modlitby – Dunajská Lužná

 

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a Farnosť Dunajská Lužná

Dnes vo štvrtok  22. augusta 2019, v Deň Panny Márie Kráľovnej

sme mali spoločné modlitby v kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej od 14,00h – 19,30h

s názvom:

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život pri Madone Žitného ostrova

14,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej

s programom:

Modlitby za rodiny a úctu k životu

Duchovný diamant Kráľovnej rodiny

Fatimský ruženec

Radostný, Svetla, Bolestný a Slávnostný

Hodina Božieho Milosrdenstva

16,30   Katechéza o rodine a úcte k životu:

p. Bruno Branislav Donoval, OP

18,00h Svätá omša

duchovný postup SKr

19,00   Večerné chvály

Fotografie sú v sekcii fotogaléria.