Pozvánka – Piešťany – modlitby

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Sv. Cyrila a Metoda, Piešťany

Pozvánka

Modlime sa spolu pred Sviatosťou Oltárnou

za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

pondelok 25. marec 2019

Slávnosť Zvestovania Pána a deň počatého dieťaťa

v kostole sv. Cyrila a Metoda – Piešťany

14,00h

Modlitby za rodiny a úctu k životu

Hodina Božieho Milosrdenstva

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

Krížová cesta za úctu k životu

Fatimský Radostný posvätný ruženec

18,00h Svätá omša