Pozvánka 20. januára 2019

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pripojme sa

k modlitbám za jednotu kresťanov

v nedeľu 20. januára 2019

vo farskom kostole v Dechticiach

15,00 – 17,00h

Spoločné modlitby  v oktáve modlitieb,

od 18. do 25. januára,

za zjednotenie kresťanov.

Milosrdný Bože nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu.