Pozvánka-Stretnutie-Novoročnej-Modlitby-SKr

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na

STRETNUTIE NOVOROČNEJ MODLITBY SKr,

ktoré sa uskutoční, v sobotu 26. januára 2019,

od 15,00h do 17,00h v sídle SKr

 na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred vchodom, zvonček Semešová č.181.

 Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného času v roku 2019

pre Naše rodiny sa na stretnutie teší Mária Ľubomíra