Adorácia rodín za rodiny

Rodinkovo, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

a Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra

 

Adorácia rodín za rodiny.

Svedectvo

V nedeľu 6. januára 2019 sme spolu „s tromi kráľmi“ doputovali pokloniť sa Kráľovi kráľov s prosbou, aby sa stal Kráľom našich rodín.

Ďakujem môjmu manželovi Markovi, že sa ochotne zúčastnil tejto adorácie. Púť autom sme začali o 7h ráno z Dechtíc a Pán BOH nám doprial dobrú cestu. O 8h hodine sme sa už mohli zúčastniť krásnej slávnostnej sv. omše Zjavenia Pána, v kaplnke kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre, pri ružových sestrách – služobníc Ducha svätého ustavičnej poklony.

Veľkou radosťou pre naše SKr  na tejto adorácii bola už od rána prítomnosť našej Pauly K., ktorá doputovala z Petržalky a nemala to ľahké. Nech Pán naplní Milosťami jej rodinu.

Kňaz na konci sv. omše pri oznamoch prečítal pozvánku na adoráciu z nášho plagátika, pre všetkých prítomných.

Ja a manžel sme boli v kaplnke od 7,45h do 20,15h, a Pavla od 8,30h do 20,15h (sv. omše sa zúčastnila v sobotu večer) s polhodinovou prestávkou, pri ktorej sme sa vystriedali. Všetci traja sme dostali Božiu milosť, že sa nám prítomnosť pre Sviatosťou Oltárnou nezdala dlhá ani náročná.

Počas celého dňa prišlo do kaplnky na adoráciu niekoľko desiatok ľudí, medzi ktorými bolo aj niekoľko rodín s deťmi. Bohu vďaka.

Ďakujeme sestrám ustavičnej poklony, ktoré sa zúčastnili adorácie spolu s nami a zvlášť veľkým povzbudením pre nás bola sestra, ktorá kľačala pred Sviatosťou Oltárnou viac ako 2 hodiny.

Počas celého dňa sme mali možnosť 5X zúčastniť sa, spoločných spievaných modlitieb sestier, Liturgie na posvätenie času pred Sviatosťou Oltárnou.

Ďakujeme Bohu za toto sprítomnenie Neba na tejto zemi i za všetky milosti, ktoré vylieva na naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Dobrému Bohu som odovzdala každú z Vás osobne spolu s Vašimi rodinami.

Taktiež sme sestrám nechali milodar s prosbou o odslúženie sv. omše na úmysel našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. patrónov SKr, lebo oni vedia lepšie ako my čo potrebujú naše rodiny.

M. Helenka S., Mária Z. s manželom a M. Margita Ď. sa s nami duchovne spojili na adorácii pred Sviatosťou oltárnou v kostole sv. Ladislava v Bratislave.

Ďakujem Bohu za celé naše SKr.

 

S láskou M. Ľubomíra

7.1.2019; sv. Rajmund oroduj za nás.

Fotografie sú vo foto-galérii.