Pozvánka – Modlitby – Modrý Kostolík Bratislava

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Alžbety, Bratislava

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

4.pôstna sobota 30. marec 2019

v Modrom kostolíku

15,00h modlitba pri pamätníku nenarodených pred kostolom

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

Posvätný ruženec

16,00h Krížová cesta za úctu k životu v kostole

17,00h Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Modlitby za rodiny a úctu k životu

17,45h Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

18,00h Svätá omša