Pozvánka – Modlitba v kaplnke Sv. Jozefa

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Farnosť Kalvária, Bratislava

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život
na príhovor Ochrancu
Sv. Rodiny
utorok 19. marec 2019
v kaplnke sv. Jozefa
na Kalvárii v Bratislave
10,00h – 17,00h

10,00h vyloženie Sviatosti Oltárnej

Fatimský Radostný posvätný ruženec
Modlitby za rodiny a úctu k životu

12,00 Tichá adorácia

13,30 Ruženec a modlitby k sv. Jozefovi

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva
Krížová cesta za úctu k životu

17,00 Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

18,00h Svätá omša
v kostole P. Márie Snežnej na Kalvárii