40 hodinova

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Kostol Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke

Milované sestry SKr pozývam Vás na Adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou do

Kostola Svätej Rodiny v Petržalke.

Quarantore je 40hodinová Eucharistická adorácia, (ktorej šíriteľom bol sv. Filip Néri) ktorá sa uskutoční od 15h v piatok 12. júna do 7h rána v nedeľu 14. júna 2020.

Okrem úmyslov nášho SKr a našich osobných úmyslov sa budeme modliť za všetkých diakonov, ktorí tento rok príjmu kňazskú vysviacku, zvlášť budeme  myslieť na Milana Jaroša z Bratislavskej diecézy a  Tomáša Rušina z Vlkoviec – Spišskej diecézy. Dedina Vlkovce v Tvarožanskej farnosti /vedľa Hradiska/ je požehnaná tým, že počas dvoch rokov má dvoch novokňazov. Minulý rok sme sa modlili za Patrika Mituru, ktorý je kňazom jeden rok.

Naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny som zapísala na modlitbu v piatok 12. júna večer po sv. omši, ktorá začína o 18,00h do 20,00h. Budeme sa modliť k úcte Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a Božieho Milosrdenstva.

A v sobotu 13. júna od 10,30h do 12,00h sa budeme, na príhovor sv. Antona Paduánskeho, modliť rozjímavý ruženec Svetla za diakonov a kňazov.

Ďakujme Dobrému Bohu, že nám, po tomto dlhom čase modlitieb doma, umožnil stretnúť sa v kostole na adorácii.

Kto sa nemôže osobne zúčastniť adorácie v kostole Sv. Rodiny, prosím, aby sme sa spojili duchovne.

ĎAKUJEM a teším sa na stretnutie a spoločnú modlitbu.

S láskou M. Ľubomíra