Domáca cirkev SKr

Milé sestry SKr.

pozerala som si tieto fotky, sú veľmi pekné.

Ja som fotky nerobila.

Z Božej milosti môžem chodiť už druhý týždeň do kostola na adoráciu  a sv. prijímanie. Kladiem tam na oltár celé naše Spoločenstvo. Intenzívne dlhšie vnímam „Požehnanie od J. Krista prúdi k nám do rodín.“ Preto vďaka P. Bohu za SKr, ktoré je presiaknuté Kristovou Láskou, nad ktorou žiadne sily temna nemajú moc. Amen!

S láskou žehná a denne sa s modlitbou spája.    Mária Paula K.

 

Oltár v pôste – Mária Helena Suchitrová

Boží hrob – Mária Ľubica Eleková

Boží hrob – Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová

Kalvária na dvore – Mária Jana Ďurmeková

Oltár Veľkej Noci – Mária Helena Suchitrová

Veľká noc – Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová

Mária Jozefína Cehuľová

Mária Jozefína Cehuľová

Mária Jozefína Cehuľová

Mária Jana Juríková

Mária Danka Janočková

Mária Danka Janočková

Mária Danka Janočková

Mária Danka Janočková

Mária Oľga Hladíková

Pozdravujem Vás všetkých v tomto Veľkonočnom období. Posielam dve fotografie a píšem moje osobné vyznanie:

Teraz keď som po 60 rokoch bola odkázaná na televíziu pri sprostredkovaní Veľkej Noci, tak sme si to nejako nevedeli predstaviť. Pred Veľkou Nocou som si písala s veľmi dobrou priateľkou, ktorá 5 rokov žila v spoločnosti sestier karmelitánok, najprv v Poľsku a potom u Pražského Jezuliatka a vyslovila som jej moje pochybnosti, že aj keď máme teraz zatvorené kostoly a Ježiš k nám prichádza doslovne do našich príbytkov, predsa len mám pocit, že niečo tomu chýba. A ona mi napísala, citujem: “ Žiaľ, sviatostne ho nevieme takto prijať. Ale verím, že aj tak si On nachádza cestu k nám a prichádza do našich sŕdc. Stačí mu len otvoriť…“ a vtedy sa rozplynuli všetky naše pochybnosti a slávenie zmŕtvychvstania Pána Ježiša sme prežívali v našom domácom „chráme“ naplno.

Prvá fotografia je zo slávnosti  Bielej Soboty – liturgia slova a druhá je domáca výzdoba Veľkej Noci.

S láskou M.Oľga

Mária Oľga Hladíková