Veľká noc 2020

Veľká Noc 2020:

Dobrý Bože Ďakujeme Ti za povýšenie našich domovov na Domáce cirkvi.

Všemohúci Bože Oslavujeme Ťa za Tvoje zmŕtvychvstanie v našich srdciach.

Veľký Bože Velebíme Ťa za Tvoj Pokoj v našich rodinách.

Požehnané Milostiplné sviatky Veľkej Noci.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny